Habsburg Ottó magyar vonatkozású levelezése

Habsburg Ottó magyar vonatkozású levelezése

Habsburg Ottó Gyűjtemény

HOAL I–2–c

Habsburg Ottó magyar vonatkozású levelezése

1988–2011

 

A Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményében őrzött iratok közül tartalmát és mennyiségét tekintve kiemelkedik Habsburg Ottó magyar nyelvű levelezése. Az iratanyag az 1988 és 2011 között hozzá írt és az általa megválaszolt magyar nyelvű, illetve magyar származású személyekhez köthető levelezéseket tartalmazza.

Habsburg Ottó politikusi és közéleti tevékenységének köszönhetően számtalan levelet kapott a világ minden tájáról, amelyek megválaszolására különös gondot fordított. 1956 után jelentősen megnövekedett a magyar nyelvű levelek és a magyar származású levelezőpartnerek száma. Döntő többségük emigráns volt. Az általuk küldött leveleket az 1980-as évek második feléig egységesen a többi levelezéssel együtt kezelték, kronológiai sorrendben, az ábécé betűi szerint nyilvántartva azokat.

A Magyarországról érkező levelek száma az 1980-as évek közepétől nőtt érzékelhetően. Ebben szerepet játszhatott Hanák Gábor közreműködésével, Bokor Péter által készített, majd 1988-ban, a Magyar Televízióban bemutatott „Isten akaratából…” című dokumentumfilm, amely újra ismertté tette az utolsó magyar trónörököst.

A nagy mennyiségűvé váló magyar nyelvű levelek miatt 1989-ben, a titkárságon belül a magyar anyanyelvű titkárnők kapták feladatul ezek fogadását és megválaszolását. Hozzájuk kerültek a Magyarországról, a határon túli magyarságtól, valamint a magyar emigrációtól érkezett levelek. Emellett feladataik közé tartozott még Habsburg Ottó audienciáinak, magyarországi utazásainak és programjainak előkészítése, szervezése, valamint a határon túli diaszpórával való kapcsolattartás is. Az iratanyagot a korabeli dobozfeliratok alapján Ungarische Korrespondenz néven tartották nyilván és külön egységként kezelték a titkársági iratok többi részétől.

A levelek döntő többsége magyar nyelven íródott, de az emigrációban élők miatt angol, német és francia nyelvű dokumentumok is előfordulnak.

A Habsburg Ottóhoz írt magyar nyelvű levelek tartalmát a címzett és a levélíró közötti kapcsolat határozta meg. A levelezések tartalmukat tekintve lehettek hivatalos, félhivatalos és magánjellegűek. Azonban ezek nem különíthetők feltétlenül el, hiszen egy-egy levelezés a személyes kapcsolat milyenségétől függően nagyon gyakran tartalmaz magán- és hivatalos információkat is.

A Habsburg Ottónak címzett levelek mellékletei rendkívül sokszínűek. Találunk közöttük fényképeket, üdvözlőlapokat, újságcikkeket, nyomtatott sajtóanyagot, irodalmi alkotásokat, meghívókat, gyerekrajzokat, önéletrajzokat, tanulmányokat, de esetenként akár apró ajándékokat is.

A Habsburg Ottó által küldött válaszlevelek másolatai selyempapír vékonyságú írógép-papíron, általában narancssárga színű átütő papíron maradtak fent. Ezeket az eredeti válaszlevél elküldése után behelyezték a levelezésbe. Sokszor találkozhatunk a levelezésben Habsburg Ottó – főként jegyzetpapírra vagy cetlire írt – utasításaival is, amelyek komplexebb képet adnak számunkra Habsburg Ottó gondolataival illetve a titkárság mindennapi működésével kapcsolatban.

A ’90-es években megnövekedett faxpapír-használat ebben az anyagrészben is jól leképződik. Sajnos az ilyen faxpapírra írt levelek sokszor nehezen vagy már alig olvashatóak. Az iratanyag digitalizálásával többségében ezeket az eltűnő információkat is sikerült megőrizni.

Ez az anyagrész nem tekinthető azonban teljesnek, hiszen a levelekben nem egyszer olvashatunk utalást olyan dokumentumokra és mellékletekre, amelyek hiányoznak. Így nem tudjuk megállapítani, mennyi az elveszett, eltűnt, vagy megsemmisült levelek száma.

Névjegyzék

 

Vissza