Hírügynökségi jelentések a Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményében

Hírügynökségi jelentések a Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményében

Habsburg Ottó Gyűjtemény

HOAL I-7

Hírügynökségi jelentések a Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményében

 

 

Habsburg Ottó géppel írt kéziratanyagában több folyóméternyit tesznek ki a hosszú éveken át (1952–2007 között) rendszeresen készített politikai helyzetjelentések, amelyek a világ minden tájára vonatkozó információkat vagy elemzéseket tartalmaznak, eleinte csak angol, majd később német, és esetenként francia nyelven is.

A korai években a jelentésekhez kapcsolódó levelezésből kitűnik, hogy eleinte a Nagy-Britanniában és az USÁ-ban kiadott, csak előfizetéssel, zárt körben terjesztett Intelligence Digest és The Weekly Review számára küldött Habsburg Ottó havonta több jelentést, melyeket átdolgozva, az ő neve nélkül jelentettek meg. Ennek a tevékenységnek vállalt célja volt a kommunizmus előretörése elleni küzdelem, ezért gyakran szólnak a jelentések a vasfüggönytől keletre eső országokról, illetve a harmadik világban zajló kommunista szervezkedésekről, de a világ vezető országai és politikai-gazdasági gócpontjai is rendszeresen terítékre kerültek.

Később, 1968 decemberétől az Overland News Agency (vélhetően Habsburg Ottó saját hírügynöksége) ugyanolyan módon: szűk körben, előfizetőknek küldte a hozzá befutó információkon alapuló elemzéseket, jelentéseket.

Párhuzamosan az angol nyelvű „dispatch”-ekkel, 1970-től német nyelvű elemzések is készültek. A gyűjteményben az 1955–1960 között a Dokumentation der Woche számára írt cikkek lelhetők fel, valamint 1970–2005 között a Wetpolitische Analyse, illetve 2008–2009-ben a Fakten und Analysen zur Weltpolitik. Az angol nyelvű jelentések első lapja is gyakorta a Weltpolitische Analyse. Der Anstalt für Zeitgeschichte und Wirtschaftsforschung Vaduz fejlécét viseli.

Az Overland News Agency működését 2005 novemberétől a Global Politics váltotta fel, német és angol nyelven. A két változat legtöbbször ugyanazt a tartalmat hordozta, míg ez korábban nem feltétlenül volt így. A Global Politics 2007 decemberében jutott el utoljára az előfizetőkhöz.

Az eddig előkerült anyagban előfordulnak itt-ott kisebb hiányok, de egész évfolyamokra kiterjedő, nagy hiátusok is vannak. A megjelent lapokból (DDW, illetve Intelligence Digest) csak 1-2 évfolyam került eddig elő.

Az anyag részletes feldolgozása még folyamatban van, egyelőre az alapszintű jegyzék készült el.

Vissza