Habsburg Ottó könyvtára

Habsburg Ottó könyvtára

Habsburg Ottó Gyűjtemény

HOAL I–8

Habsburg Ottó könyvtára

 

Habsburg Ottó könyv-, hírlap- és cikkgyűjteménye felbecsülhetetlen része a gondozásunkra bízott anyagnak. A gyűjtemény felöleli névadónk könyveit, több évtizedes közéleti pályájának nyomtatásban megjelent írásait, a munkájához használt szakirodalmat – legalábbis annak egy részét –, a tisztelőitől és barátaitól kapott ajándékköteteket, a különféle szervezeteknél betöltött tisztségeinél fogva számára küldött hírleveleket, dokumentációt. Időszaki kiadványaink körét is egyértelműen a személyéhez köthető sajtótermékek alkotják, cikkeit részben ezekben, részben cikk-kivágatok formájában találhatjuk meg.

A gondozásunkra bízott anyaghoz nem tartozott katalógus, és nincs tudomásunk arról, hogy pöckingi otthonában őrzött könyvtárának létezett-e bármiféle nyilvántartása.

Az látható, hogy valamennyi állományrész kiegészítésre szorul, hiszen például saját könyveiből sincs a kezelésünkben névadónk összes munkája. Az Alapítvány célkitűzése, hogy a közeljövőben pótolja ezeket a hiányokat, és a teljességre törekvés igényével feltérképezi, beszerzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a szakmai közvélemény – illetve a történelmi személy és tevékenysége által felvetett témák iránt érdeklődő szélesebb kör – számára Habsburg Ottó szellemi-intellektuális hagyatékát. Ezzel a munkával párhuzamosan építjük publikációinak szándékunk szerint minél teljesebb bibliográfiáját.

A mintegy 11 ezres könyvállomány jelentős része a tulajdonos habitusához és érdeklődési köréhez legközelebb álló területek: a történelem, a politika, a politológia, az eszmetörténet, az európai integráció körébe tartozik. Számottevő továbbá a helytörténeti, kisebbségtudományi, vallásokkal – kiemelten az egyháztörténettel, ezen belül a római katolikus egyház 20. századi történetével – kapcsolatos anyag. Elsősorban emigráns magyar alkotók művei gazdagítják a szépirodalmi szegmenst. Nyelvi tekintetben a túlnyomó részt a német nyelvű anyag alkotja, de a francia, angol, spanyol, portugál, olasz nyelven megjelent kötetek száma is jelentős. A család egykori bibliotékájából származnak a gyűjtemény legrégebbi darabjai, amelyekből néhány tucat 17–19. századi kiadvány lelhető fel a gyűjteményben.

Habsburg Ottó a második világháború után külpolitikai szakértői karrier építésébe kezdett. Rendszeresen vállalt előadókörutakat az Egyesült Államokban, vett részt konferenciákon, találkozókon, jelentetett meg írásokat napi- és hetilapokban a világ minden táján. 1979-től húsz éven keresztül az Európai Parlament képviselőjeként dolgozott. A rendszerváltástól kezdve évente többször járt Magyarországon, többszáz településre látogatott el, igyekezett minden meghívásnak eleget tenni. Félévszázados, szerteágazó tevékenységének dokumentuma az a magyarul és idegen nyelveken íródott mintegy 7000 cikk, amit gyűjteményünkben őrzünk, de az általa jegyzett publikációk száma valószínűleg ennél jóval nagyobb. Megkezdtük továbbá a magyar nyelvterületen megjelent, róla és munkájáról elérhető cikkek összegyűjtését. Kutatómunkánk eredményét folyamatosan fogjuk közzétenni honlapunkon.

 

Magyar Hírlap

Új Európa

Vorarlberger Nachrichten