Habsburg Ottó könyvtára

Habsburg Ottó könyvtára

Habsburg Ottó Gyűjtemény

HOAL I–8

Habsburg Ottó könyvtára

 

Habsburg Ottó könyv-, hírlap- és cikkgyűjteménye felbecsülhetetlen része a gondozásunkra bízott anyagnak. A gyűjtemény felöleli névadónk könyveit, több évtizedes közéleti pályájának nyomtatásban megjelent írásait, a munkájához használt szakirodalmat – legalábbis annak egy részét –, a tisztelőitől és barátaitól kapott ajándékköteteket, a különféle szervezeteknél betöltött tisztségeinél fogva számára küldött hírleveleket, dokumentációt. Időszaki kiadványaink körét is egyértelműen a személyéhez köthető sajtótermékek alkotják, cikkeit részben ezekben, részben cikk-kivágatok formájában találhatjuk meg.

A gondozásunkra bízott anyaghoz nem tartozott katalógus, és nincs tudomásunk arról, hogy pöckingi otthonában őrzött könyvtárának létezett-e bármiféle nyilvántartása.

Az látható, hogy valamennyi állományrész kiegészítésre szorul, hiszen például saját könyveiből sincs a kezelésünkben névadónk összes munkája. Az Alapítvány célkitűzése, hogy a közeljövőben pótolja ezeket a hiányokat, és a teljességre törekvés igényével feltérképezi, beszerzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a szakmai közvélemény – illetve a történelmi személy és tevékenysége által felvetett témák iránt érdeklődő szélesebb kör – számára Habsburg Ottó szellemi-intellektuális hagyatékát. Ezzel a munkával párhuzamosan építjük publikációinak szándékunk szerint minél teljesebb bibliográfiáját.

A mintegy 11 ezres könyvállomány jelentős része a tulajdonos habitusához és érdeklődési köréhez legközelebb álló területek: a történelem, a politika, a politológia, az eszmetörténet, az európai integráció körébe tartozik. Számottevő továbbá a helytörténeti, kisebbségtudományi, vallásokkal – kiemelten az egyháztörténettel, ezen belül a római katolikus egyház 20. századi történetével – kapcsolatos anyag. Elsősorban emigráns magyar alkotók művei gazdagítják a szépirodalmi szegmenst. Nyelvi tekintetben a túlnyomó részt a német nyelvű anyag alkotja, de a francia, angol, spanyol, portugál, olasz nyelven megjelent kötetek száma is jelentős. A család egykori bibliotékájából származnak a gyűjtemény legrégebbi darabjai, amelyekből néhány tucat 17–19. századi kiadvány lelhető fel a gyűjteményben.

Habsburg Ottó a második világháború után külpolitikai szakértői karrier építésébe kezdett. Rendszeresen vállalt előadókörutakat az Egyesült Államokban, vett részt konferenciákon, találkozókon, jelentetett meg írásokat napi- és hetilapokban a világ minden táján. 1979-től húsz éven keresztül az Európai Parlament képviselőjeként dolgozott. A rendszerváltástól kezdve évente többször járt Magyarországon, többszáz településre látogatott el, igyekezett minden meghívásnak eleget tenni. Félévszázados, szerteágazó tevékenységének dokumentuma az a magyarul és idegen nyelveken íródott mintegy 7000 cikk, amit gyűjteményünkben őrzünk, de az általa jegyzett publikációk száma valószínűleg ennél jóval nagyobb. Megkezdtük továbbá a magyar nyelvterületen megjelent, róla és munkájáról elérhető cikkek összegyűjtését. Kutatómunkánk eredményét folyamatosan tesszük közzé honlapunkon.

 


 

Könyvek, brosúrák

Habsburg Ottó műveinek bibliográfiája

 


 

Cikkek év szerinti bontásban

1969

1970

1971

1972

 


 

Cikkek nyelvek szerinti bontásban

 

Idegen nyelvű cikkek

Vorarlberger Nachrichten

1969

1970

1971

1972

 

Magyar nyelvű cikkek

Magyar Hírlap

(1992, 1995, 1997–1998)

 

Magyar Nemzet

(1990–1994, 2000–2004)

 

Új Európa

(1962–1983)

Cikk: Habsburg Ottó és az Új Európa