Gyűjtemény

A Habsburg Ottó Alapítvány elsődleges célja Habsburg Ottó szellemi és tárgyi örökségének méltó módon történő megóvása, egységes gyűjteménnyé rendezése, feldolgozása és kutathatóságának biztosítása. Célja emellett Habsburg Ottó munkásságát alapul véve egy jövőbe tekintő európai eszmerendszer kiépítésének támogatása is.

A hagyaték részét képezik Habsburg Ottó különböző nyelveken megjelent politikai cikkei, kiadott könyvei, könyvgyűjteménye, továbbá államfőkkel, meghatározó politikusokkal történt beszélgetései alapján készült tanulmányok, memorandumok. Emellett az Európai Parlamentben végzett 20 évnyi munkájának beszámolói, újságcikkek az Ausztriába történő visszatérés időszakából, személyes levelezése, kitüntetései, film- és fénykép-archívum, valamint további dokumentumok és tárgyi emlékek. A gyűjtemény mérete összesen mintegy 700 archiváló konténer, 101,65 iratfolyóméter.

Gyűjtemény

A Habsburg Ottó Alapítvány elsődleges célja Habsburg Ottó szellemi és tárgyi örökségének méltó módon történő megóvása, egységes gyűjteménnyé rendezése, feldolgozása és kutathatóságának biztosítása. Célja emellett Habsburg Ottó munkásságát alapul véve egy jövőbe tekintő európai eszmerendszer kiépítésének támogatása is.

A hagyaték részét képezik Habsburg Ottó különböző nyelveken megjelent politikai cikkei, kiadott könyvei, könyvgyűjteménye, továbbá államfőkkel, meghatározó politikusokkal történt beszélgetései alapján készült tanulmányok, memorandumok. Emellett az Európai Parlamentben végzett 20 évnyi munkájának beszámolói, újságcikkek az Ausztriába történő visszatérés időszakából, személyes levelezése, kitüntetései, film- és fénykép-archívum, valamint további dokumentumok és tárgyi emlékek. A gyűjtemény mérete összesen mintegy 700 archiváló konténer, 101,65 iratfolyóméter.

A Habsburg Ottó Gyűjtemény (fond) története

A Habsburg Ottó Alapítvány (a továbbiakban: HOAL) a 2016. évi XCIX. törvény alapján azzal a céllal jött létre, hogy Habsburg Ottó (1912–2011) életművét, örökségét és emlékét – különösen Magyarországért és a magyarság ügyéért kifejtett kiemelkedő teljesítményét – az gondozza, ismertté és elérhetővé tegye. Az Alapítvány célja és feladata Habsburg Ottó közéleti munkássága szellemi és tárgyi emlékeinek feldolgozása, hagyatékának ápolása, megóvása és gondozása, valamint a hagyaték történelmi jelentőségű részének egységes gyűjteménybe rendezése és kutathatóságának biztosítása. Tovább


Habsburg Ottó magyar vonatkozású levelezése

A Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményében őrzött iratok közül tartalmát és mennyiségét tekintve kiemelkedik Habsburg Ottó magyar nyelvű levelezése. Az iratanyag az 1988 és 2011 között hozzá írt és az általa megválaszolt magyar nyelvű, illetve magyar származású személyekhez köthető levelezéseket tartalmazza. Tovább

KERESÉS


Habsburg Ottó könyvtára

Habsburg Ottó könyv-, hírlap- és cikkgyűjteménye felbecsülhetetlen része a gondozásunkra bízott anyagnak. A gyűjtemény felöleli névadónk könyveit, több évtizedes közéleti pályájának nyomtatásban megjelent írásait, a munkájához használt szakirodalmat – legalábbis annak egy részét –, a tisztelőitől és barátaitól kapott ajándékköteteket, a különféle szervezeteknél betöltött tisztségeinél fogva számára küldött hírleveleket, dokumentációt. Időszaki kiadványaink körét is egyértelműen a személyéhez köthető sajtótermékek alkotják, cikkeit részben ezekben, részben cikk-kivágatok formájában találhatjuk meg. Tovább

Magyar Hírlap
Új Európa
Vorarlberger Nachrichten


Külpolitikai helyzetjelentések

Habsburg Ottó géppel írt kéziratanyagában több folyóméternyit tesznek ki a hosszú éveken át (1952–2007 között) rendszeresen készített politikai helyzetjelentések, amelyek a világ minden tájára vonatkozó információkat vagy elemzéseket tartalmaznak, eleinte csak angol, majd később német, és esetenként francia nyelven is. Tovább

KERESÉS


Fényképgyűjtemény

Habsburg Ottó tárgyi hagyatékának jelentős részét adja a mintegy 30.000 egységből álló fényképarchívum. A 20. századi fotográfiai eljárások széles spektruma található meg a gyűjteményben: az üvegnegatívoktól és vizitkártyáktól kezdve, a diapozitívokon, fekete-fehér negatívokon és polaroid képeken keresztül a digitálisan készült képek papír alapú nyomatáig. Több mint 100 év fotótechnológiája. Tovább

KERESÉS


Videók

Bokor Péter és Hanák Gábor évtizedeken átnyúlóan forgatott különböző helyszíneken történeti interjúkat Habsburg Ottóval, melyekben a volt trónörökös a gyermekkoráról, a száműzetés éveiről, a Habsburg család hétköznapjairól beszél illetve az Európai Parlament képviselőjeként aktuálpolitikai és külpolitikai elemzéseket fogalmaz meg. Ezekből a videóanyagokból található itt egy válogatás.


Felhasználás

A Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményi adatbázisa folyamatosan bővül. Az érdeklődők a nyitólapról több úton is eljuthatnak az általuk keresett rekordokig: lehetőség van az egyszerű és összetett keresésre. Utóbbi esetében különféle kulcsszavak használatával is lehet böngészni a fényképek és a szövegfelismerűvel ellátott, kereshető dokumentumok között. Az adatbázisban szereplő rekordok adatai és ismertetései a Habsburg Ottó Alapítvány (HOAL) nyilvántartásán alapulnak, és szerzői jogvédelem alá esnek. Felhasználásuk, idézésük esetén kérjük az internetes forrásmegjelölés általános szabályainak betartását. Forrás: a rekord azonosítója

Fotók felhasználása: A fényképek nagyfelbontású változata digitális formában, díjfizetés ellenében a következő címen rendelhető meg: info@habsburgottoalapitvany.hu
A képek bármilyen formában történő publikálása vagy kereskedelmi célú felhasználása csak a HOAL engedélye alapján lehetséges.