Kiadványaink

Filters

Életút és örökség

Vándorkiállítás és brossúra

MAGYAR   ANGOL   NÉMET   FRANCIA   OLASZ   PORTUGÁL   HORVÁT   JAPÁN

Éves beszámoló 2023

Szerk.: Herczeg Lili, Vasbányai Ferenc

A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai 12. (2024)

Habsburg Ottó élete során tudatosan alakította és ápolta lenyűgözően szerteágazó kapcsolatrendszerét, amely az Alapítványnál elvégzett munka közben folyamatosan elénk tárul. A feldolgozott dokumentumok, fényképek által újabb és újabb történelmi, személyes, akár magánéleti összefüggések bontakoznak ki, amelyeket 2023-ban is igyekeztünk egy-egy évfordulóhoz, eseményhez kapcsolódva bemutatni. Névadónk előszeretettel emlegette családjának több évszázados befolyását Európa történelmére, mindig világossá téve, hogy ez a dinasztikus tapasztalat miképp alakította az ő gondolkodását. A történelemnek e folytonossága vált tetten érhetővé számos alkalommal rendezvényeink során: lett légyen szó az Élysée-szerződés aláírásának, vagy a maastrichti megállapodás ratifikációjának évfordulójáról, a...

La Continuité de l’Histoire

Martonyi János

A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai 11., Magistra Vitae 2. (2024)

Francia

A magyar külügyminiszterek sorában kevesen voltak, akik számára a francia nyelv és kultúra olyan kiemelkedő helyet foglalt el, mint Martonyi Jánosnál. Már fiatalon, egyetemi hallgatóként, részben édesapjának is köszönhetően elsajátította Victor Hugo nyelvét, megismerhette a gazdag kulturális hagyományt. Jogászként, egyetemi oktatóként, diplomataként is előszeretettel használta és népszerűsítette a francia nyelvet. Nem véletlen, hogy Martonyi János széleskörű ismeretséggel rendelkezik a frankofón világban és fontos közvetítő szerepet tölt be a magyar és francia kultúrkör között. Ezt a frankophiliát, 2001-ben Franciaország a legrangosabb kitüntetésével, a Légion d’honneur főtiszti fokozatával honorálta. Martonyi János aktív...

99 év 99 kép – Fényképek Habsburg Ottó életéből

A képeket válogatta, a kötetet szerkesztette: Dékány Szilveszter

A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai 10. (2023)

Magyar, angol, német, francia és spanyol nyelvű képaláírásokkal

Fotókönyvünk a képek segítségével – magyar, angol, német, francia és spanyol nyelven olvasható bőséges magyarázatokkal együtt – vezet végig Habsburg Ottó különleges életútján, korábban nem ismert helyszínekre és helyzetekbe is elkalauzolva az olvasót. A válogatás 99 eseménydús év lenyomataként 99 képben, kora gyermekkorától élete végéig, mozgalmas mindennapjainak dokumentálásával igyekszik bemutatni Habsburg Ottót: az osztrák–magyar trónörökösből lett elkötelezett európai polgárt, a páneurópai gondolat zászlóvivőjét, az elhivatott parlamenti képviselőt, a nemzeti kisebbségek sorsa iránt érzékeny politikust, a mindig felkészült vitapartnert, a világjáró előadót, a hívő embert, a dinasztia fejét és családapát. Életútja...

Trianon enciklopédia

Szerk.: Ablonczy Balázs, Hatos Pál, Nagy Szabolcs, Szeghy-Gayer Veronika, Zahorán Csaba

Kiadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Egyetemi Kiadó és Habsburg Ottó Alapítvány

2023

Mikor mondták ki az erdélyi románok a Magyarországtól való elszakadást? Hány jegyzéket adott át Fernand Vix alezredes a magyar kormányzatnak? Ki volt Szlovákia első diktátora? Kik szálltak szembe az egyre több magyarlakta területet megszálló idegen csapatokkal? Hogyan érintette a magyar vasúthálózatot a trianoni békeszerződés? Hány menekült érkezett Magyarországra az elcsatolt területekről? Mennyi időbe telt, mire úgy-ahogy magához tért a magyar gazdaság Trianon után? A Trianon enciklopédia szerzőiként és szerkesztőiként egy olyan kézikönyvet szeretnénk átnyújtani a közönségnek, amely a tényanyagra koncentrálva segít tájékozódni, eligazodni a történelmi folyamatok és különféle értelmezéseik között....

ÉVES BESZÁMOLÓ 2022

SZERK.: VASBÁNYAI FERENC

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 8. (2023)

A Habsburg Ottó Alapítvány létrejötte óta kettős célt követ: alapvető feladata – a tárgyi és írásos hagyaték feldolgozása – mellett igyekszik úgy ápolni névadójának szellemi örökségét, hogy egyúttal a nemzetközi politika, az európai integráció aktuális fejleményeire is reflektáljon. A 2022-es év döbbenetes módon szembesített mindnyájunkat azzal, hogy a történelem, minden rendszerváltáskori illúzióval szemben, nemhogy nem ért véget, hanem az elmúlt évezredekben megtapasztalt mechanizmusok, szándékok alapján zajlik napjainkban is. A februárban kitört orosz-ukrán háború – a Covid-19 járvány időszakát követően, amit csak tetézett a nyári aszály – vészjósló módon idézte fel...

Száműzöttként Madeirán

DOKUMENTUMOK HABSBURG KÁROLY ÉLETÉNEK UTOLSÓ HÓNAPJAIRÓL

Szerk.: Fejérdy Gergely, Szűts István Gergely, Vasbányai Ferenc

A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai 7. (2022)

Vesztes világháború, széthullott birodalom, társadalmi kataklizma, polgárháborús állapotok. Egy fél évezreden át tartományokat, kontinenseket, népek tucatjait kormányzó dinasztia vagyonának elkobzása, kiszolgáltatva a családot a győztes hatalmak önkényének. Az utolsó osztrák császár és magyar király két év uralkodás után ezzel nézett szembe 1918–1919-ben. A kötet csak érintőlegesen foglalkozik nagypolitikai kérdésekkel, sokkal inkább egy száműzött uralkodói család mindennapjaiba enged bepillantást. Ahol a költözéssel járó apróságok felülírják az elveszett hatalom és befolyás fölött érzett keserűséget, és ahol a jövőt jelentő hét – és a még meg sem született nyolcadik – gyermek egészsége a...

Jó szándék és balsors

Tanulmányok Károly magyar király és osztrák császár halálának 100. évfordulójára

Szerk.: Ligeti Dávid

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 6. (2022)

Meg lehetett-e volna menteni az Osztrák-Magyar Monarchiát, ha a néhány hónappal korábban trónra lépett fiatal uralkodó 1917-ben - cserbenhagyva szövetségeseit - kilép a háborúból? Vagy Kákánia politikai rendszere amúgy is életképtelen volt, és a társadalmi és nemzetiségi problémák gyúanyaga előbb-utóbb háború nélkül is szétrobbantotta volna az adott kereteket? Tisztánlátó, ám elkésett reformer, vagy az eseményekkel tehetetlenül sodródó dilettáns volt-e Károly? Volt-e realitása annak, hogy 1921-ben visszatérjen a magyar trónra? Hogyan vetett számot madeirai végnapjaiban Európa legnagyobb múltú dinasztiájának trónjától megfosztott monarchiája rövidre szabott életútjával? Mit hagyott örökül gyermekeinek és fiatal...

Nemzeti érdekek

Útmutatás a német és az európai politika számára a globális átalakulások korában

Klaus von Dohnanyi

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 5., Magistra Vitae 1. (2022)

A gyors hatalompolitikai és technológiai átalakulások korában elengedhetetlen, hogy Németország és Európa új stratégiát alakítson ki. Az Amerikai Egyesült Államok és Kína versengésében kontinensünk a frontok közé került, emiatt Oroszországhoz való viszonyunkat is felül kell vizsgálnunk. Józanul és minden illúziótól mentsen kell szemügyre venni az új realitásokat, ahogyan azt Klaus von Dohnanyi teszi: nem lehet már az "értékközösségekre" vagy "barátságokra" hagyatkozni, itt az ideje, hogy Németország és Európa megfogalmazza a saját, jól felfogott érdekeit, és realista módon kövesse őket. A szerző alapvető iránykorrekciókat sürget a külbiztonság terén éppúgy, mint a...

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 / ANNUAL REPORT 2021

SZERK.: VASBÁNYAI FERENC

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 4. (2022)

Magyar-Angol

A 2021-es év bővelkedett olyan eseményekben, amelyek kapcsán a gyűjteményünkben őrzött iratok, könyvek érdemi adalékkal szolgáltak a távlatosabb összefüggések megértéséhez. Akár Európa szellemi, vallási gyökereinek elemzése, akár a közép-európai együttműködés nyugat-európai reflexióinak vizsgálata, vagy a transzatlanti viszony volt napirenden, nyilvánvalóvá vált, hogy Habsburg Ottó személye nem pusztán egyfajta apropó a tanácskozások megrendezéséhez, de gondolatai valóban korszerűek és hasznosak lehetnek napjainkban is. A fokozódó kelet-nyugati feszültség kapcsán azt láthattuk, hogy névadónknak a hidegháború idején papírra vetett gondolatai sajnálatos módon újra aktuálissá válnak. E kiadványban igyekszünk érdemben összefoglalni mindazt, ami az általunk...

Habsburg Ottó és a rendszerváltozások

Szerk.: Vasbányai Ferenc

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 3. (2021)

A Habsburg Ottó Alapítvány 2019. október 10–11-én kétnapos konferenciát rendezett névadója és a közép-európai rendszerváltások kapcsolatáról a Magyar Tudományos Akadémián. Az eseményen elhangzott előadások nemcsak az annus mirabilist, 1989-et helyezték történelmi-politikai kontextusba, hanem annak apropóján sokkal tágabb horizontot nyitottak. Visszatekintettek a 20. század szinte egészére: nyomon követték az utolsó magyar trónörökös életútját az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásától, bemutatták kötődéseit a két világháború közötti legitimista mozgalmakhoz és az 1944 utáni magyar emigráns csoportokhoz. Kötetünk második részében Alapítványunk munkatársainak írásai olvashatók a politikus 1989–90-es magyarországi közéleti-kulturális szerepléséről. 1989 tavaszán, európai parlamenti delegációvezetőként tett...

Éves beszámoló 2020 / Annual Report 2020

Szerk.: Vasbányai Ferenc

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 2. (2021)

Magyar-Angol

Minél alaposabban ismerjük meg Habsburg Ottó írásait, annál világosabban rajzolódik ki a felelősség, amit az életmű, az egykori trónörökös hagyatékának megismertetéséért Alapítványunk visel. Programjaink egy része 2020-ban a történeti visszatekintésről szólt, ami a valóságos politikai hatalmat elvesztő Ottó szellemi autonómiájának kibontakozását, és ezáltal befolyásának növekedését is nyomon követte a fordulatos XX. században. A nemzetre, régióra, Európára, vagy akár a  világpolitikára vonatkozó meglátásai ugyanakkor aktuális helyzetünk elemzésében is segítenek – ezt célozták azok a rendezvényeink, amelyeken napjaink Európájáról esett szó. Mindezek mögött persze ott van az az óriási dokumentumgyűjtemény, amit szakavatott...

Habsburg Ottó és az államhatalom

Levéltári források az utolsó magyar trónörökösről

Szerk.: Kocsis Piroska, Ólmosi Zoltán

A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai 1. (2020)

Milyen körülmények között találkozott az utolsó magyar trónörökös Ady Endre testvérével Spanyolországban? Miért tért ki Habsburg Ottó több ízben is Hitler meghívása elől 1933-ban? Miért látogatta meg az apjára lövető Horthy Miklóst az emigrációban? Milyen érdekek mozgatták az osztrák és magyar politika formálóit Ottó állampolgárságának kérdésében az 1950-es évektől egészen a magyarországi rendszerváltozásig? Kérdések, amelyek körültekintő megválaszolásához jónéhány dolgot tisztázni kell a 20. századi Közép-Európa történelméből. Forráskiadványunkban a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára dokumentumainak segítségével nyújtunk betekintést egy kivételesen gazdag életút történéseibe, Habsburg Ottó és a magyar, illetve osztrák államhatalom...