Kapcsolat


Cím:
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51.

E-mail:
info@habsburgottoalapitvany.hu

Telefon:
+36 1 522 2050

Kapcsolat


Cím:
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51.

E-mail:
info@habsburgottoalapitvany.hu

Telefon:
+36 1 522 2050

RÓLUNK

Habsburg Ottó emlékezetének megőrzéséről a Magyar Országgyűlés a 2016. évi XCIX. törvény elfogadásával döntött. Ezt kormányhatározat követte, amely előírta az egykori trónörökös és európai parlamenti képviselő nevét viselő alapítvány létrehozását. A több mint száz folyóméternyi iratot, tizenegyezer könyvet és harmincezer fényképet tartalmazó hagyaték 2018 őszén érkezett Magyarországra; feldolgozása, digitalizálása és hozzáférhetővé tétele Alapítványunk elsődleges feladata. Felelőssége ugyanakkor névadója szellemi örökségének ápolása. A Habsburg Ottó írásaira reflektáló kiadványok és rendezvények mellett az Alapítvány tevékenysége a nemzetközi diplomácia, az európai integráció, a kereszténydemokrata politizálás és a közép-európai együttműködés kérdéseire összpontosít.

Az utolsó magyar trónörökös élete során nagy munkabírással építette kapcsolatrendszerét; tisztességgel állt helyt a történelmi sorsfordulókban, és gyakran maga is részt vett az események alakításában. Munkamódszerét követve igyekszünk feladatunkat minél szélesebb körben együttműködve, a találkozás és a nyílt párbeszéd lehetőségét keresve ellátni. Az elmúlt öt év során kialakítottuk a működés rendjét. Munkatársaink az egyes gyűjteményrészeket szakértelemmel, a nagyobb történeti összefüggések iránti érdeklődéssel vizsgálják, és teszik hozzáférhetővé azokat a szélesebb nyilvánosság számára.

BALÁZS
LAURA

BARANYAI
LILI

DÉKÁNY
SZILVESZTER

FEJÉRDY
GERGELY

GAÁLNÉ BARCS
ESZTER

HAMMER-NACSA
ANETT

HERCZEG
LILI

KARDONNÉ FÁBRY
ESZTER

KOCSEV
BENCE

KOCSIS
PIROSKA

LŐRINCZ
ZITA

MARTONOSI
ÁGNES

NAGY
FERENC

ÓLMOSI
ZOLTÁN

PÁSZTOR
ÁGNES

PRŐHLE
GERGELY

SZŰTS ISTVÁN
GERGELY

VASBÁNYAI
FERENC

VITOS-MERZA
BEÁTA

MUNKATÁRSAINK

Balázs Laura

Kommunikáció és rendezvények

Balázs Laura Budapesten, a Babits Mihály Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett alapdiplomát kommunikáció szakon és mesterdiplomát filmkészítés szakon. Erasmus ösztöndíjjal tanult Madridban film, televízió és média szakirányon. Gyakorlati tapasztalatot többek között televíziónál, rendezvényekkel foglalkozó alapítványnál és filmforgatásokon szerzett. Grafikus szakmai végzettséggel is rendelkezik, érdeklődik a vizuális kultúra és tervezés iránt. A Habsburg Ottó Alapítványnál a magyar és angol nyelvű kommunikációért, a rendezvényekért és sajtókapcsolatokért, valamint az Alapítvány online megjelenéséért felel.

balazs.laura@hoal.hu

 

BARANYAI LILI

Irodavezető

Baranyai Lili a Habsburg Ottó Alapítvány irodavezetője. A Szent István Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Karán szerzett agrármérnök diplomát kertészeti szakirányon (1996). Ezt követően egy év németországi kitekintés, nyelvtanulás után a Stollwerck Édesipari Kft-nél (1997-1999) helyezkedett el export bonyolítóként és segítette a cég külföldi szakmai kiállításokon való részvételét. Csokoládé és egyéb édességek megterhelő értékesítése után úgy gondolta "instrumentumot" vált és a Concorde Ép. Zrt. back office-ban helyezkedett el. Feladatai között szerepelt részvények, befektetési alapok elszámolása, forgalmazási szerződések egyeztetése, havi/negyedéves riportok készítése, társasági események lebonyolítása (jegyzések), informatikai rendszerfejlesztések segítése és részt vállalt a Keler Zrt. új befektetési alap elszámoló platformjának (VARP) kialakításában. 15 év után az Accorde Alapkezelő Zrt. (2016-2019) back office-ban folytatta munkáját egy másik oldalról megközelítve a tőkepiacot.

baranyai.lili@hoal.hu

DÉKÁNY SZILVESZTER

Gyűjteményi főmunkatárs

Dékány Szilveszter általános- és középiskolai tanulmányait Egerben végezte, egyetemi tanulmányokat az Eszterházy Károly Főiskolán majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott, történelem szakon. 2002 és 2016 között a Magyar Országos Levéltár, majd a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársaként a Kutatószolgálati, majd a Közművelődési osztályon segédlevéltárosként, levéltárosként és főlevéltárosként dolgozott. 2016 és 2019 között a FŐKERT Nonprofit Zrt. Kommunikációs és PR csoportvezetője volt, 2018-ban a Metropolitan Egyetemen digitális marketing szakértői eMBA diplomát szerzett. Kutatási területe a 20. századi vizuális propaganda- és médiatörténet. A Habsburg Ottó Alapítványnál a fotógyűjteményért és az online felületekért felel. Nős, három gyermek édesapja.

dekany.szilveszter@hoal.hu

Fejérdy Gergely

Tudományos igazgatóhelyettes

Fejérdy Gergely (PhD), diplomácia történész, egyetemi oktató, külügyi elemző, volt diplomata, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat, Budapesten, Piliscsabán, Párizsban, Lyonban, Leuvenben, és a svájci Fribourgban, történelem, francia, nemzetközi kapcsolatok, Európa-tanulmányok, és teológia témakörben folytatta. 2001-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. 2002-ben európai kommunikációs diplomát szerzett Lyonban, 2009-ben a Párizsi Sorbonne Egyetemen nyerte el a doktori fokozatot (PhD) legújabbkori nemzetközi kapcsolatok története témakörben summa cum laude minősítéssel. Szakmai pályafutását PPKE Történettudományi Intézetben és a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékén kezdte, mint adjunktus és megbízott oktató. 2010-től a Magyar Külügyi Intézet (később Külügyi és Külgazdasági Intézet) főmunkatársaként dolgozik, mint Franciaország és Európai Uniós szakértő. 2013-2016 között a PPKE BTK Történettudományi iskolája tanácsának oktató tagja volt. 2015-2019 között a párizsi magyar nagykövetség beosztott diplomatájaként dolgozott. Számos magyarországi és európai szakmai kutatócsoport, illetve az MTA köztestületi tagja, több hazai és francia tudományos kitüntetés birtokosa. Publikációi az MTMT adatbázisban elérhetők. Nős, három gyermek édesapja.

fejerdy.gergely@hoal.hu

 

Gaálné Barcs Eszter

Főlevéltáros

Gaálné Barcs Eszter középiskolai tanulmányait Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban végezte. 1998-1999 között a Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtárában dolgozott kisegítőként. Az ELTE BTK történelem, illetve levéltár szakán szerezte diplomáit 2004-ben. 2004 és 2021 között a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárának munkatársa volt. Gyűjtőterületi, közművelődési és iratrendezési feladatokban vett részt, a Hetedíziglen családtörténeti program helyi projektfelelőse volt. 2009-től az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszéken megbízott előadóként dolgozott. Kutatómunkája során elsősorban egyház-és jogtörténeti vonatkozású tanulmányokat írt. Publikációi az MTMT adatbázisban elérhetők. Az Alapítvány munkatársaként a gyűjtemény rendezésében vesz részt. Beszélt nyelvei a német és a francia. Férjezett, két gyermek édesanyja.

barcs.eszter@hoal.hu

 

Hammer-Nacsa Anett

Levéltáros

Hammer-Nacsa Anett a tatai Eötvös József Gimnázium angol kéttannyelvű osztályában érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán folytatta (Kulturális örökség története és gyakorlata specializáció), ahol 2019-ben szerzett mesterszakos diplomát. Erasmus-ösztöndíj keretében a Salzburgi Egyetemen tanult, szakmai gyakorlatát a Magyar Nemzeti Múzeumban végezte. 2015 és 2019 között a Gödöllői Királyi Kastély állandó kiállításain mutatta be magyar, német és angol anyanyelvű vendégek számára a kastély és lakóinak történetét. Tanulmányai befejeztével egy éven keresztül a Budapesti Történeti Múzeum Ásatási Projektirodáján dolgozott. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

nacsa.anett@hoal.hu

 

 

Herczeg Lili

Rendezvény-koordinátor

Herczeg Lili középiskolai tanulmányait a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végezte, majd az ELTE BTK magyar szakán szerzett BA diplomát, kreatív írás szakirányon. Egyetemi évei alatt producerként tevékenykedett egy reklámfilmgyártó cégnél, tanulmányai befejezését követően pedig szabadúszó gyártásvezetőként szerzett tapasztalatokat különféle műfajokban a média területén: reklámok, oktató- és kampányvideók, valamint nemzetközi kampányok kivitelezése mellett a televíziós műsorgyártás világában is kipróbálhatta magát. Sokévnyi szervezésbeli munkatapasztalatát 2022 júliusa óta Alapítványunk rendezvényekért felelős munkatársaként kamatoztatja.

herczeg.lili@hoal.hu

Kardonné Fábry Eszter

Levéltáros

Kardonné Fábry Eszter Budapesten érettségizett, majd az ELTE-n tanult művészettörténet-, magyar nyelv és irodalom szakon, ahol 1987-ben bölcsészdiplomát szerzett (utóbb egyéves kiegészítő pedagógiai tanulmányok elvégzésével középiskolai tanári képesítést is). Az utolsó évben az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott tudományos segédmunkatársként. A diploma megszerzése után az Országos Széchényi Könyvtárban lett könyvtáros. 1988 tavaszától a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott muzeológusként, majd főmuzeológusként. A korai német és németalföldi festészet kurátora volt. Részt vett számos kiállítás (köztük külföldi gyűjteményekkel közös projektek) előkészítésében és lebonyolításában. A gyűjtemény nemzetközi és belföldi műtárgy kölcsönzéseinek koordinálása révén nemzetközi tapasztalatokra is szert tett. Felelős volt a festmények restaurálásának szakmai előkészítéséért, koordinálásáért. Több kiállítás katalógustételeinek szerzője. Szerkesztői, lektori, korrektori tevékenységet is végzett. Családjával négy évet töltött férje diplomáciai külszolgálata révén Németországban. Férjezett, három gyermek édesanyja, nagymama. Az Alapítvány levéltárosaként Habsburg Ottó idegennyelvű írásainak, cikkeinek gondozása, az adatbázis felépítése a feladata.

fabry.eszter@hoal.hu

 

Kocsev Bence

Gyűjteményi munkatárs

Kocsev Bence a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett, majd felsőfokú tanulmányait történelem és szociológia szakon folytattatta, s 2015-ben szerzett mesterszakos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium tagja volt. Ezt követően doktori tanulmányokat folytatott Budapesten és Lipcsében. 2016 és 2020 között a Lipcsei Egyetemen működő „Sonderforschungsbereich 1199”, majd pedig a Kelet-Közép-Európai Történet- és Kultúratudományi Intézet (GWZO) tudományos munkatársa volt. Ezután 2021 végéig az Antall József Tudásközpont győri irodavezetőjént dolgozott. Fő kutatási területe a nemzetközi kapcsolatok 20. századi története, illetve a hidegháborús korszak gazdaságtörténete. A Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményi munkatársaként egyfelől a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért, másfelől pedig a rendezvények szervezéséért felel. Angol, német és holland nyelven beszél.

kocsev.bence@hoal.hu

Kocsis Piroska

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Kocsis Piroska Kaposvárott érettségizett. A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán tanítói oklevelet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolán általános iskolai, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1978-tól a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) munkatársa, főlevéltáros, főtanácsos. A levéltárban az 1945 előtti, majd az 1945 utáni kormányszervek főosztályán és az iratkezelés-felügyeleti osztályon dolgozott. Segédlevéltáros és ügykezelő, valamint iratkezelő és irattáros tanfolyamok szervezője, oktatója. Számos tanulmánya, forrásközlése jelent meg a XX. századi magyar történelem témaköréből és levéltártani kérdésekről. Közművelődési tevékenysége mellett részt vett kiállítások rendezésében, katalógusok írásában, szerkesztésében, köztük a Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, a Magyar Nemzeti Levéltárban, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódó kiállítást Ólmosi Zoltánnal közösen készítette. Tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének. 1986-ban miniszteri dicséretet, 2014-ben Pro Archivo Regni díjat kapott. Az Alapítványnál megbízási szerződéssel rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesanyja.

kocsis.piroska@hoal.hu

Lőrincz Zita

Gyűjteményi munkatárs

Lőrincz Zita a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Alapszakos diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán szerezte történelem szakon. Szakmai gyakorlatát a Magyar Nemzeti Levéltárban végezte. A Habsburg Ottó Alapítványnál megbízási szerződéssel a fotógyűjtemény rendezésén, levéltári jegyzék készítésén és a digitalizálás előkészítésén dolgozik.

lorincz.zita@hoal.hu

Martonosi Ágnes

Gazdasági munkatárs

Martonosi Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdász diplomát és mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. Szakmai pályafutása során a versenyszférában pénzügyi vezetőként a Fantázia Rt-nél, a Meteor Rt-nél, ügyvezetőként a GRIFF Kft-nél dolgozott. 2003-2018 között a közigazgatásban a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője, gazdasági vezetője volt, majd az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának pénzügyi, majd illetménygazdálkodási területét vezette főosztályvezető-helyettesként. Két gyermek édesanyja.

martonosi.agnes@hoal.hu

 

 

Nagy Ferenc

Hivatalsegéd

Nagy Ferenc iskoláit Budapesten végezte, műszaki területen. Szakmai pályafutása során dolgozott informatikai és szállítmányozási cégeknél, 18 évig volt a Federal Express gyorsfutárszolgálat operatív munkatársa. A Habsburg Ottó Alapítványnál hivatali ügyintézési, mobilitási feladatokat lát el, emellett a gyűjtemény digitalizálásában működik közre. Nős, két gyermek édesapja.

nagy.ferenc@hoal.hu

 

 

Ólmosi Zoltán

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Ólmosi Zoltán Budapesten érettségizett, majd történelem-német, politológia szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezt követően gimnáziumi tanár, majd 1995-ig tudományos munkatárs a Politikatörténeti Intézetben. 1991-ben védte meg a Petőfi Kör történetét feldolgozó bölcsészdoktori dolgozatát. Családi vállalkozásban végzett ügyvezetői tevékenység után általános iskolai tanár, 2003-tól pedig a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) levéltárosa, főlevéltáros, főtanácsos. Dolgozott iratőrző osztályon, szervezési területen osztályvezetőként, illetve közművelődési vezetőként. Szerkesztői feladatokat látott el több történeti, levéltárszakmai folyóiratnál, az ArchívNet elektronikus forrásközlő folyóirat főszerkesztője 2016-ig. 2012-től 2016-ig a Magyar Levéltárosok Egyesületének alelnöke, jelenleg választmányi tagja. Számos tanulmányt, több forráskötetet készített főként az 1945 utáni történelem területén. Levéltári kiállításokat rendezett, katalógusok szerzője és szerkesztője. Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódva nyílt meg a Kocsis Piroskával közösen rendezett kiállítás a Nemzeti Levéltárban, amelynek katalógusát is közösen készítették. Az Alapítványnál megbízási szerződéssel levéltári rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesapja.

olmosi.zoltan@hoal.hu

 

 

Pásztor Ágnes

Gazdasági vezető

Pásztor Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági vezetője. Középiskolai tanulmányait Hatvanban végezte, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar igazgatásszervező szakán diplomázott. Szakmai pályafutása során dolgozott a Magyar Újságírók Országos Szövetségénél, az Országos Vízügyi Hivatal Főigazgatóságánál, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál, ezt követően az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnál, majd a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezető-helyetteseként. Két gyermek édesanyja.

pasztor.agnes@hoal.hu

 

 

Prőhle Gergely

Igazgató

Prőhle Gergely volt nagykövet, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat Budapesten, Jénában és Hamburgban germanisztika, hungarológia és nemzetközi kapcsolatok szakon folytatott, 1989-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán. Szakmai pályafutása során dolgozott az ELTE Idegennyelvi Lektorátusán, vezette a Friedrich Naumann Stiftung magyarországi képviseletét, majd 1998-ban a kulturális tárca közigazgatási államtitkára lett. 2000-2005-ig Berlinben, majd Bernben volt Magyarország nagykövete. Ezt követően a Külügyminisztérium állományában dolgozott különböző beosztásokban, amit négy évre megszakított: az üzleti szférában helyezkedett el egy nemzetközi tanácsadó vállalat munkatársaként. A Külügyminisztérium, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkáraként az európai uniós kapcsolatokat felügyelte, de portfóliójába tartozott a V4-es együttműködés és a Közép-Európai Kezdeményezés is. Jelenlegi megbízatását megelőzően a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt. 2006 óta a Magyarországi Evangélikus Egyház világi vezetője, magas magyar, német, olasz és lengyel állami kitüntetések birtokosa. Négy gyermek édesapja.

prohle.gergely@hoal.hu

 

Szűts István Gergely

Főlevéltáros

Szűts István Gergely (PhD), középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, majd ugyanitt a Miskolci Egyetemen diplomázott történelem szakon. 2008 és 2020 között a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának munkatársa volt, ahol elsősorban gyűjtőterületi, közművelődési és iratrendezési feladatokkal foglalkozott. Ennek során rendezte a veszprémi Új Horizont folyóirat, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra iratanyagát. Az iratrendezéssel párhuzamosan az iratanyagok tudományos feldolgozásával is foglalkozott, ebből született doktori disszertációja – A Herendi Porcelánmanufaktúra története a 20. század első felében – amelyet summa cum laude minősítéttel védett meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Levéltári munkája mellett, több MTA kutatócsoport tagjaként aktív kutatói tevékenységet folytat itthon, valamint elsősorban Ausztriában és Németországban. Kutatási területe a XX. századi gazdaság- és társadalomtörténet. Nős, három gyermek édesapja.

szuts.gergely@hoal.hu

 

Vasbányai Ferenc

Könyvtáros

Vasbányai Ferenc középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtár, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom szakokon szerzett diplomát. Az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszékén három éven át (1999-2002) vezette az Európai Dokumentációs Központot. 2002 és 2006 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának történelem szakán tanított újkori egyetemes és 20. századi magyar történelem témakörökben. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként a humántudományok körében megjelent részdokumentumok analitikus feltárását végezte (2007-2019). A Habsburg Ottó Alapítvány könyvtári állományának gondozásáért felel. Nős, két gyermek édesapja.

vasbanyai.ferenc@hoal.hu

 

Vitos-Merza Beáta

Levéltáros

Vitos-Merza Beáta a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdte meg történelem szakon (Ókortörténeti specializáció), majd 2020-ban szerzett mesterszakos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem történeti muzeológia szakán. Szakmai gyakorlatát a Kresz Géza Mentőmúzeumban, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban végezte, ahol rendezvények lebonyolításában, kiállításrendezésben és gyűjteményi feladatok ellátásában vett részt. Utóbbi múzeumban két éven keresztül dolgozott önkéntesként. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

merza.beata@hoal.hu

 

 

 

MUNKATÁRSAINK

BALÁZS
LAURA

Kommunikáció és rendezvények

Balázs Laura Budapesten, a Babits Mihály Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett alapdiplomát kommunikáció szakon és mesterdiplomát filmkészítés szakon. Erasmus ösztöndíjjal tanult Madridban film, televízió és média szakirányon. Gyakorlati tapasztalatot többek között televíziónál, rendezvényekkel foglalkozó alapítványnál és filmforgatásokon szerzett. Grafikus szakmai végzettséggel is rendelkezik, érdeklődik a vizuális kultúra és tervezés iránt. A Habsburg Ottó Alapítványnál a magyar és angol nyelvű kommunikációért, a rendezvényekért és sajtókapcsolatokért, valamint az Alapítvány online megjelenéséért felel.

balazs.laura@hoal.hu

BARANYAI
LILI

Irodavezető

Baranyai Lili a Habsburg Ottó Alapítvány irodavezetője. A Szent István Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Karán szerzett agrármérnök diplomát kertészeti szakirányon (1996). Ezt követően egy év németországi kitekintés, nyelvtanulás után a Stollwerck Édesipari Kft-nél (1997-1999) helyezkedett el export bonyolítóként és segítette a cég külföldi szakmai kiállításokon való részvételét. Csokoládé és egyéb édességek megterhelő értékesítése után úgy gondolta "instrumentumot" vált és a Concorde Ép. Zrt. back office-ban helyezkedett el. Feladatai között szerepelt részvények, befektetési alapok elszámolása, forgalmazási szerződések egyeztetése, havi/negyedéves riportok készítése, társasági események lebonyolítása (jegyzések), informatikai rendszerfejlesztések segítése és részt vállalt a Keler Zrt. új befektetési alap elszámoló platformjának (VARP) kialakításában. 15 év után az Accorde Alapkezelő Zrt. (2016-2019) back office-ban folytatta munkáját egy másik oldalról megközelítve a tőkepiacot.

baranyai.lili@hoal.hu

DÉKÁNY
SZILVESZTER

Gyűjteményi főmunkatárs

Dékány Szilveszter általános- és középiskolai tanulmányait Egerben végezte, egyetemi tanulmányokat az Eszterházy Károly Főiskolán majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott, történelem szakon. 2002 és 2016 között a Magyar Országos Levéltár, majd a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársaként a Kutatószolgálati, majd a Közművelődési osztályon segédlevéltárosként, levéltárosként és főlevéltárosként dolgozott. 2016 és 2019 között a FŐKERT Nonprofit Zrt. Kommunikációs és PR csoportvezetője volt, 2018-ban a Metropolitan Egyetemen digitális marketing szakértői eMBA diplomát szerzett. Kutatási területe a 20. századi vizuális propaganda- és médiatörténet. A Habsburg Ottó Alapítványnál a fotógyűjteményért és az online felületekért felel. Nős, három gyermek édesapja.

dekany.szilveszter@hoal.hu

FEJÉRDY
GERGELY

Tudományos igazgatóhelyettes

Fejérdy Gergely (PhD), diplomácia történész, egyetemi oktató, külügyi elemző, volt diplomata, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat, Budapesten, Piliscsabán, Párizsban, Lyonban, Leuvenben, és a svájci Fribourgban, történelem, francia, nemzetközi kapcsolatok, Európa-tanulmányok, és teológia témakörben folytatta. 2001-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. 2002-ben európai kommunikációs diplomát szerzett Lyonban, 2009-ben a Párizsi Sorbonne Egyetemen nyerte el a doktori fokozatot (PhD) legújabbkori nemzetközi kapcsolatok története témakörben summa cum laude minősítéssel. Szakmai pályafutását PPKE Történettudományi Intézetben és a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékén kezdte, mint adjunktus és megbízott oktató. 2010-től a Magyar Külügyi Intézet (később Külügyi és Külgazdasági Intézet) főmunkatársaként dolgozik, mint Franciaország és Európai Uniós szakértő. 2013-2016 között a PPKE BTK Történettudományi iskolája tanácsának oktató tagja volt. 2015-2019 között a párizsi magyar nagykövetség beosztott diplomatájaként dolgozott. Számos magyarországi és európai szakmai kutatócsoport, illetve az MTA köztestületi tagja, több hazai és francia tudományos kitüntetés birtokosa. Publikációi az MTMT adatbázisban elérhetők. Nős, három gyermek édesapja.

fejerdy.gergely@hoal.hu

 

GAÁLNÉ BARCS
ESZTER

Főlevéltáros

Gaálné Barcs Eszter középiskolai tanulmányait Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban végezte. 1998-1999 között a Hadtörténeti Intézet és Múzeum térképtárában dolgozott kisegítőként. Az ELTE BTK történelem, illetve levéltár szakán szerezte diplomáit 2004-ben. 2004 és 2021 között a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárának munkatársa volt. Gyűjtőterületi, közművelődési és iratrendezési feladatokban vett részt, a Hetedíziglen családtörténeti program helyi projektfelelőse volt. 2009-től az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszéken megbízott előadóként dolgozott. Kutatómunkája során elsősorban egyház-és jogtörténeti vonatkozású tanulmányokat írt. Publikációi az MTMT adatbázisban elérhetők. Az Alapítvány munkatársaként a gyűjtemény rendezésében vesz részt. Beszélt nyelvei a német és a francia. Férjezett, két gyermek édesanyja.

barcs.eszter@hoal.hu

 

HAMMER-NACSA
ANETT

Levéltáros

Hammer-Nacsa Anett a tatai Eötvös József Gimnáziumban angol kéttanítási nyelvű osztályban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta történelem szakon (Kulturális örökség története és gyakorlata specializáció). 2019-ben szerzett mesterszakos diplomát. Erasmus ösztöndíj keretében a Salzburgi Egyetemen tanult, szakmai gyakorlatát a Magyar Nemzeti Múzeumban végezte. Tanulmányai befejeztével egy éven keresztül a Budapesti Történeti Múzeum Ásatási Projektirodájának munkatársa volt. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

nacsa.anett@hoal.hu

 

 

 

HERCZEG
LILI

Rendezvény-koordinátor

Herczeg Lili középiskolai tanulmányait a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végezte, majd az ELTE BTK magyar szakán szerzett BA diplomát, kreatív írás szakirányon. Egyetemi évei alatt producerként tevékenykedett egy reklámfilmgyártó cégnél, tanulmányai befejezését követően pedig szabadúszó gyártásvezetőként szerzett tapasztalatokat különféle műfajokban a média területén: reklámok, oktató- és kampányvideók, valamint nemzetközi kampányok kivitelezése mellett a televíziós műsorgyártás világában is kipróbálhatta magát. Sokévnyi szervezésbeli munkatapasztalatát 2022 júliusa óta Alapítványunk rendezvényekért felelős munkatársaként kamatoztatja.

herczeg.lili@hoal.hu

KARDONNÉ FÁBRY
ESZTER

Levéltáros

Kardonné Fábry Eszter Budapesten érettségizett, majd az ELTE-n tanult művészettörténet-, magyar nyelv és irodalom szakon, ahol 1987-ben bölcsészdiplomát szerzett (utóbb egyéves kiegészítő pedagógiai tanulmányok elvégzésével középiskolai tanári képesítést is). Az utolsó évben az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott tudományos segédmunka-társként. A diploma megszerzése után az Országos Széchényi Könyvtárban lett könyvtáros. 1988 tavaszától a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott muzeológusként, majd főmuzeológusként. A korai német és németalföldi festészet kurátora volt. Részt vett számos kiállítás (köztük külföldi gyűjteményekkel közös projektek) előkészítésében és lebonyolításában. A gyűjtemény nemzetközi és belföldi műtárgy kölcsönzéseinek koordinálása révén nemzetközi tapasztalatokra is szert tett. Felelős volt a festmények restaurálásának szakmai előkészítéséért, koordinálásáért. Több kiállítás katalógustételeinek szerzője. Szerkesztői, lektori, korrektori tevékenységet is végzett. Családjával négy évet töltött férje diplomáciai külszolgálata révén Németországban. Férjezett, három gyermek édesanyja, nagymama. Az Alapítvány levéltárosaként Habsburg Ottó idegennyelvű írásainak, cikkeinek gondozása, az adatbázis felépítése a feladata.

fabry.eszter@hoal.hu

 

KOCSEV
BENCE

Gyűjteményi munkatárs

Kocsev Bence a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett, majd felsőfokú tanulmányait történelem és szociológia szakon folytattatta, s 2015-ben szerzett mesterszakos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium tagja volt. Ezt követően doktori tanulmányokat folytatott Budapesten és Lipcsében. 2016 és 2020 között a Lipcsei Egyetemen működő „Sonderforschungsbereich 1199”, majd pedig a Kelet-Közép-Európai Történet- és Kultúratudományi Intézet (GWZO) tudományos munkatársa volt. Ezután 2021 végéig az Antall József Tudásközpont győri irodavezetőjént dolgozott. Fő kutatási területe a nemzetközi kapcsolatok 20. századi története, illetve a hidegháborús korszak gazdaságtörténete. A Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményi munkatársaként egyfelől a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért, másfelől pedig a rendezvények szervezéséért felel. Angol, német és holland nyelven beszél.

kocsev.bence@hoal.hu

KOCSIS
PIROSKA

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Kocsis Piroska Kaposvárott érettségizett. A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán tanítói oklevelet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolán általános iskolai, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1978-tól a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) munkatársa, főlevéltáros, főtanácsos. A levéltárban az 1945 előtti, majd az 1945 utáni kormányszervek főosztályán és az iratkezelés-felügyeleti osztályon dolgozott. Segédlevéltáros és ügykezelő, valamint iratkezelő és irattáros tanfolyamok szervezője, oktatója. Számos tanulmánya, forrásközlése jelent meg a XX. századi magyar történelem témaköréből és levéltártani kérdésekről. Közművelődési tevékenysége mellett részt vett kiállítások rendezésében, katalógusok írásában, szerkesztésében, köztük a Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, a Magyar Nemzeti Levéltárban, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódó kiállítást Ólmosi Zoltánnal közösen készítette. Tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének. 1986-ban miniszteri dicséretet, 2014-ben Pro Archivo Regni díjat kapott. Az Alapítványnál megbízási szerződéssel rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesanyja.

kocsis.piroska@hoal.hu

LŐRINCZ
ZITA

Gyűjteményi munkatárs

Lőrincz Zita a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Alapszakos diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán szerezte történelem szakon. Szakmai gyakorlatát a Magyar Nemzeti Levéltárban végezte. A Habsburg Ottó Alapítványnál megbízási szerződéssel a fotógyűjtemény rendezésén, levéltári jegyzék készítésén és a digitalizálás előkészítésén dolgozik.

lorincz.zita@hoal.hu

MARTONOSI
ÁGNES

Gazdasági munkatárs

Martonosi Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdász diplomát és mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. Szakmai pályafutása során a versenyszférában pénzügyi vezetőként a Fantázia Rt-nél, a Meteor Rt-nél, ügyvezetőként a GRIFF Kft-nél dolgozott. 2003-2018 között a közigazgatásban a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője, gazdasági vezetője volt, majd az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának pénzügyi, majd illetménygazdálkodási területét vezette főosztályvezető-helyettesként. Két gyermek édesanyja.

martonosi.agnes@hoal.hu

 

 

NAGY
FERENC

Hivatalsegéd

Nagy Ferenc iskoláit Budapesten végezte, műszaki területen. Szakmai pályafutása során dolgozott informatikai és szállítmányozási cégeknél, 18 évig volt a Federal Express gyorsfutárszolgálat operatív munkatársa. A Habsburg Ottó Alapítványnál hivatali ügyintézési, mobilitási feladatokat lát el, emellett a gyűjtemény digitalizálásában működik közre. Nős, két gyermek édesapja.

nagy.ferenc@hoal.hu

 

 

ÓLMOSI
ZOLTÁN

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Ólmosi Zoltán Budapesten érettségizett, majd történelem-német, politológia szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezt követően gimnáziumi tanár, majd 1995-ig tudományos munkatárs a Politikatörténeti Intézetben. 1991-ben védte meg a Petőfi Kör történetét feldolgozó bölcsészdoktori dolgozatát. Családi vállalkozásban végzett ügyvezetői tevékenység után általános iskolai tanár, 2003-tól pedig a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) levéltárosa, főlevéltáros, főtanácsos. Dolgozott iratőrző osztályon, szervezési területen osztályvezetőként, illetve közművelődési vezetőként. Szerkesztői feladatokat látott el több történeti, levéltárszakmai folyóiratnál, az ArchívNet elektronikus forrásközlő folyóirat főszerkesztője 2016-ig. 2012-től 2016-ig a Magyar Levéltárosok Egyesületének alelnöke, jelenleg választmányi tagja. Számos tanulmányt, több forráskötetet készített főként az 1945 utáni történelem területén. Levéltári kiállításokat rendezett, katalógusok szerzője és szerkesztője. Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódva nyílt meg a Kocsis Piroskával közösen rendezett kiállítás a Nemzeti Levéltárban, amelynek katalógusát is közösen készítették. Az Alapítványnál megbízási szerződéssel levéltári rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesapja.

olmosi.zoltan@hoal.hu

 

 

PÁSZTOR
ÁGNES

Gazdasági vezető

Pásztor Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági vezetője. Középiskolai tanulmányait Hatvanban végezte, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar igazgatásszervező szakán diplomázott. Szakmai pályafutása során dolgozott a Magyar Újságírók Országos Szövetségénél, az Országos Vízügyi Hivatal Főigazgatóságánál, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál, ezt követően az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnál, majd a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezető-helyetteseként. Két gyermek édesanyja.

pasztor.agnes@hoal.hu

 

 

PRŐHLE
GERGELY

Igazgató

Prőhle Gergely volt nagykövet, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat Budapesten, Jénában és Hamburgban germanisztika, hungarológia és nemzetközi kapcsolatok szakon folytatott, 1989-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán. Szakmai pályafutása során dolgozott az ELTE Idegennyelvi Lektorátusán, vezette a Friedrich Naumann Stiftung magyarországi képviseletét, majd 1998-ban a kulturális tárca közigazgatási államtitkára lett. 2000-2005-ig Berlinben, majd Bernben volt Magyarország nagykövete. Ezt követően a Külügyminisztérium állományában dolgozott különböző beosztásokban, amit négy évre megszakított: az üzleti szférában helyezkedett el egy nemzetközi tanácsadó vállalat munkatársaként. A Külügyminisztérium, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkáraként az európai uniós kapcsolatokat felügyelte, de portfóliójába tartozott a V4-es együttműködés és a Közép-Európai Kezdeményezés is. Jelenlegi megbízatását megelőzően a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt. 2006 óta a Magyarországi Evangélikus Egyház világi vezetője, magas magyar német, olasz és lengyel állami kitüntetések birtokosa. Négy gyermek édesapja.

prohle.gergely@hoal.hu

 

SZŰTS ISTVÁN
GERGELY

Főlevéltáros

Szűts István Gergely (PhD), középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, majd ugyanitt a Miskolci Egyetemen diplomázott történelem szakon. 2008 és 2020 között a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának munkatársa volt, ahol elsősorban gyűjtőterületi, közművelődési és iratrendezési feladatokkal foglalkozott. Ennek során rendezte a veszprémi Új Horizont folyóirat, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra iratanyagát. Az iratrendezéssel párhuzamosan az iratanyagok tudományos feldolgozásával is foglalkozott, ebből született doktori disszertációja – A Herendi Porcelánmanufaktúra története a 20. század első felében – amelyet summa cum laude minősítéttel védett meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Levéltári munkája mellett, több MTA kutatócsoport tagjaként aktív kutatói tevékenységet folytat itthon, valamint elsősorban Ausztriában és Németországban. Kutatási területe a XX. századi gazdaság- és társadalomtörténet. Nős, három gyermek édesapja.

szuts.gergely@hoal.hu

 

 

VASBÁNYAI
FERENC

Könyvtáros

Vasbányai Ferenc középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtár, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom szakokon szerzett diplomát. Az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszékén három éven át (1999-2002) vezette az Európai Dokumentációs Központot. 2002 és 2006 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának történelem szakán tanított újkori egyetemes és 20. századi magyar történelem témakörökben. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként a humántudományok körében megjelent részdokumentumok analitikus feltárását végezte (2007-2019). A Habsburg Ottó Alapítvány könyvtári állományának gondozásáért felel. Nős, két gyermek édesapja.

vasbanyai.ferenc@hoal.hu

 

VITOS-MERZA
BEÁTA

Levéltáros

Vitos-Merza Beáta a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdte meg történelem szakon (Ókortörténeti specializáció), majd 2020-ban szerzett mesterszakos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem történeti muzeológia szakán. Szakmai gyakorlatát a Kresz Géza Mentőmúzeumban, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban végezte, ahol rendezvények lebonyolításában, kiállításrendezésben és gyűjteményi feladatok ellátásában vett részt. Utóbbi múzeumban két éven keresztül dolgozott önkéntesként. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

merza.beata@hoal.hu