Kapcsolat

Cím:
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51.

E-mail:
info@habsburgottoalapitvany.hu

Telefon:
+36 1 522 2050

Kapcsolat

Cím:
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 51.

E-mail:
info@habsburgottoalapitvany.hu

Telefon:
+36 1 522 2050

BARANYAI
LILI

DÉKÁNY
SZILVESZTER

ERDÉLYI
ZSÓFIA

FEJÉRDY
GERGELY

HUNYADI
ÁKOS

KARDONNÉ FÁBRY
ESZTER

KOCSIS
PIROSKA

MARTONOSI
ÁGNES

MERZA
BEÁTA

NACSA
ANETT

ÓLMOSI
ZOLTÁN

PÁSZTOR
ÁGNES

PRŐHLE
GERGELY

SZŰTS ISTVÁN
GERGELY

VASBÁNYAI
FERENC

MUNKATÁRSAINK

BARANYAI LILI

Irodavezető

Baranyai Lili a Habsburg Ottó Alapítvány irodavezetője. A Szent István Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Karán szerzett agrármérnök diplomát kertészeti szakirányon (1996). Ezt követően egy év németországi kitekintés, nyelvtanulás után a Stollwerck Édesipari Kft-nél (1997-1999) helyezkedett el export bonyolítóként és segítette a cég külföldi szakmai kiállításokon való részvételét. Csokoládé és egyéb édességek megterhelő értékesítése után úgy gondolta "instrumentumot" vált és a Concorde Ép. Zrt. back office-ban helyezkedett el. Feladatai között szerepelt részvények, befektetési alapok elszámolása, forgalmazási szerződések egyeztetése, havi/negyedéves riportok készítése, társasági események lebonyolítása (jegyzések), informatikai rendszerfejlesztések segítése és részt vállalt a Keler Zrt. új befektetési alap elszámoló platformjának (VARP) kialakításában. 15 év után az Accorde Alapkezelő Zrt. (2016-2019) back office-ban folytatta munkáját egy másik oldalról megközelítve a tőkepiacot.

baranyai.lili@hoal.hu

DÉKÁNY SZILVESZTER

Gyűjteményi főmunkatárs

Dékány Szilveszter általános- és középiskolai tanulmányait Egerben végezte, egyetemi tanulmányokat az Eszterházy Károly Főiskolán majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott, történelem szakon. 2002 és 2016 között a Magyar Országos Levéltár, majd a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársaként a Kutatószolgálati, majd a Közművelődési osztályon segédlevéltárosként, levéltárosként és főlevéltárosként dolgozott. 2016 és 2019 között a FŐKERT Nonprofit Zrt. Kommunikációs és PR csoportvezetője volt, 2018-ban a Metropolitan Egyetemen digitális marketing szakértői eMBA diplomát szerzett. Kutatási területe a 20. századi vizuális propaganda- és médiatörténet. A Habsburg Ottó Alapítványnál a fotógyűjteményért és az online felületekért felel. Nős, három gyermek édesapja.

dekany.szilveszter@hoal.hu

Erdélyi Zsófia

Kommunikáció és rendezvények

Erdélyi Zsófia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett 2017-ben mesterdiplomát kulturális diplomácia, Európai Uniós és regionális tanulmányok szakirányon. Erasmus-ösztöndíjjal tanult Németországban. Szabad Európa ösztöndíjjal az Európai Parlamentben, egyetemi ösztöndíjjal a Collegium Hungaricum Berlin intézményében, a KKM ösztöndíjasaként pedig az amerikai magyar nagykövetségen szerzett gyakorlati tapasztalatot. Hasznos, kockázati tőkebefektető cégnél szerzett szakmai kitekintő után a Habsburg Ottó Alapítványnál a magyar, angol és német nyelvű kommunikációért és rendezvényekért felel. Alapítványi munkáján kívül síoktatással is foglalkozik.

erdelyi.zsofia@hoal.hu

Dr. Fekete József

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Dr. Fekete József Budapesten érettségizett 1987-ben. 1988-tól az Esztergomi Érseki Hittudományi Főiskola hallgatója. 1990-től 1992-ig ösztöndíjjal az oxfordi St. Philip's Priory- tanulmányi házban és a Londoni Mill Hill-i Missionary Institute-ban tanult. Történelem szakos középiskolai tanári és szociológus diplomáját a PPKE BTK-n szerezte. 1997-től a Semmelweis Ignác Eü. Szakiskola és Gimnázium, majd a XII. kerületi Arany János Gimnázium tanára. Az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténeti Doktori Program elvégzése után 2010-ben PhD. fokozatot szerezett cum laude minősítéssel. 2010 szeptemberétől a PPKE BTK egyetemi adjunktusa a Felnőttképzési és Művelődési Tanszéken. 2014-től a Váci Püspöki Hivatalban dolgozott az egyházmegye könyvtárában és levéltárban. Többek között az egyházmegye történeti sematizmusának elkészítésén dolgozott, szerkesztői feladatokat látott el, illetve a püspökség angol nyelvű levelezésében is közreműködött. Ezen időszak alatt segédkönyvtáros OKJ szakirányú felsőfokú szakképesítést is szerzett. 2018 decemberétől a Habsburg Ottó Alapítványnál dolgozik levéltárosként. Felelős a Habsburg Ottó hagyaték levéltári, könyvtári és muzeológiai anyag rendezéséért, kutathatóságáért, az állomány megőrzéséért és feldolgozásáért. Kutatási területe a XX. század politika- és egyháztörténete. Idegennyelv-ismeret: angol, latin. Publikációi az MTMT adatbázisban elérhetők.

fekete.jozsef@hoal.hu

 

Martonosi Ágnes

Gazdasági munkatárs

Martonosi Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdász diplomát és mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. Szakmai pályafutása során a versenyszférában pénzügyi vezetőként a Fantázia Rt-nél, a Meteor Rt-nél, ügyvezetőként a GRIFF Kft-nél dolgozott. 2003-2018 között a közigazgatásban a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője, gazdasági vezetője volt, majd az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának pénzügyi, majd illetménygazdálkodási területét vezette főosztályvezető-helyettesként. Két gyermek édesanyja.

martonosi.agnes@hoal.hu

 

 

Merza Beáta

Levéltáros

Merza Beáta a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdte meg történelem szakon (Ókortörténeti specializáció), majd 2020-ban szerzett mesterszakos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem történeti muzeológia szakán. Szakmai gyakorlatát a Kresz Géza Mentőmúzeumban, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban végezte, ahol rendezvények lebonyolításában, kiállításrendezésben és gyűjteményi feladatok ellátásában vett részt. Utóbbi múzeumban két éven keresztül dolgozott önkéntesként. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

merza.beata@hoal.hu

 

 

 

Nacsa Anett

Levéltáros munkatárs

Nacsa Anett a tatai Eötvös József Gimnázium angol kéttannyelvű osztályában érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán folytatta (Kulturális örökség története és gyakorlata specializáció), ahol 2019-ben szerzett mesterszakos diplomát. Erasmus-ösztöndíj keretében a Salzburgi Egyetemen tanult, szakmai gyakorlatát a Magyar Nemzeti Múzeumban végezte. 2015 és 2019 között a Gödöllői Királyi Kastély állandó kiállításain mutatta be magyar, német és angol anyanyelvű vendégek számára a kastély és lakóinak történetét. Tanulmányai befejeztével egy éven keresztül a Budapesti Történeti Múzeum Ásatási Projektirodáján dolgozott. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

nacsa.anett@hoal.hu

 

 

Ólmosi Zoltán

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Ólmosi Zoltán Budapesten érettségizett, majd történelem-német, politológia szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezt követően gimnáziumi tanár, majd 1995-ig tudományos munkatárs a Politikatörténeti Intézetben. 1991-ben védte meg a Petőfi Kör történetét feldolgozó bölcsészdoktori dolgozatát. Családi vállalkozásban végzett ügyvezetői tevékenység után általános iskolai tanár, 2003-tól pedig a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) levéltárosa, főlevéltáros, főtanácsos. Dolgozott iratőrző osztályon, szervezési területen osztályvezetőként, illetve közművelődési vezetőként. Szerkesztői feladatokat látott el több történeti, levéltárszakmai folyóiratnál, az ArchívNet elektronikus forrásközlő folyóirat főszerkesztője 2016-ig. 2012-től 2016-ig a Magyar Levéltárosok Egyesületének alelnöke, jelenleg választmányi tagja. Számos tanulmányt, több forráskötetet készített főként az 1945 utáni történelem területén. Levéltári kiállításokat rendezett, katalógusok szerzője és szerkesztője. Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódva nyílt meg a Kocsis Piroskával közösen rendezett kiállítás a Nemzeti Levéltárban, amelynek katalógusát is közösen készítették. Az Alapítványnál levéltári rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesapja.

olmosi.zoltan@hoal.hu

 

 

Pásztor Ágnes

Gazdasági vezető

Pásztor Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági vezetője. Középiskolai tanulmányait Hatvanban végezte, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar igazgatásszervező szakán diplomázott. Szakmai pályafutása során dolgozott a Magyar Újságírók Országos Szövetségénél, az Országos Vízügyi Hivatal Főigazgatóságánál, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál, ezt követően az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnál, majd a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezető-helyetteseként. Két gyermek édesanyja.

pasztor.agnes@hoal.hu

 

 

Prőhle Gergely

Igazgató

Prőhle Gergely volt nagykövet, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat Budapesten, Jénában és Hamburgban germanisztika, hungarológia és nemzetközi kapcsolatok szakon folytatott, 1989-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán. Szakmai pályafutása során dolgozott az ELTE Idegennyelvi Lektorátusán, vezette a Friedrich Naumann Stiftung magyarországi képviseletét, majd 1998-ban a kulturális tárca közigazgatási államtitkára lett. 2000-2005-ig Berlinben, majd Bernben volt Magyarország nagykövete. Ezt követően a Külügyminisztérium állományában dolgozott különböző beosztásokban, amit négy évre megszakított: az üzleti szférában helyezkedett el egy nemzetközi tanácsadó vállalat munkatársaként. A Külügyminisztérium, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkáraként az európai uniós kapcsolatokat felügyelte, de portfóliójába tartozott a V4-es együttműködés és a Közép-Európai Kezdeményezés is. Jelenlegi megbízatását megelőzően a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt. 2006 óta a Magyarországi Evangélikus Egyház világi vezetője, magas magyar, német, olasz és lengyel állami kitüntetések birtokosa. Négy gyermek édesapja.

prohle.gergely@hoal.hu

 

Szűts István Gergely

Főlevéltáros

Szűts István Gergely (PhD), középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, majd ugyanitt a Miskolci Egyetemen diplomázott történelem szakon. 2008 és 2020 között a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának munkatársa volt, ahol elsősorban gyűjtőterületi, közművelődési és iratrendezési feladatokkal foglalkozott. Ennek során rendezte a veszprémi Új Horizont folyóirat, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra iratanyagát. Az iratrendezéssel párhuzamosan az iratanyagok tudományos feldolgozásával is foglalkozott, ebből született doktori disszertációja – A Herendi Porcelánmanufaktúra története a 20. század első felében – amelyet summa cum laude minősítéttel védett meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Levéltári munkája mellett, több MTA kutatócsoport tagjaként aktív kutatói tevékenységet folytat itthon, valamint elsősorban Ausztriában és Németországban. Kutatási területe a XX. századi gazdaság- és társadalomtörténet. Nős, három gyermek édesapja.

szuts.gergely@hoal.hu

 

Sávoly Tamás

Gyűjteményi főmunkatárs

Sávoly Tamás 1992-ben a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 1999-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen középiskolai történelemtanári, 2003-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen levéltáros diplomát szerzett. 2013-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi kar Történettudományi Phd programján abszolvált.1998-2000 között a Levéltáros Hallgatói Egyesület ügyvezető elnöke, 2000-től 2007-ig a Magyar Rádió levéltárosa, 2007-2011 között a Magyar Rádió Irattár megbízott csoportvezetője, ezt követően 2016-ig az MTVA levéltárosa, majd 2016-2018 között a VERITAS Történetkutató Intézet Vagyoni Kárpótlási csoport vezetője, főlevéltárosa. 2018-tól a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatóhelyettese. Kutatási területe a XIX-XX. századi elektronikus médiatörténet. Felelős a Habsburg Ottó hagyaték levéltári, könyvtári és muzeológiai anyagának rendezéséért, kutathatóságáért, a kiállítást biztosító szakmai stáb koordinálásáért, az állomány megőrzéséért és feldolgozásáért. Idegennyelv-ismeret: német, orosz, latin. Publikációi elérhetők az MTMT adatbázisban.

savoly.tamas@hoal.hu

 

Vasbányai Ferenc

Könyvtáros

Vasbányai Ferenc középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtár, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom szakokon szerzett diplomát. Az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszékén három éven át (1999-2002) vezette az Európai Dokumentációs Központot. 2002 és 2006 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának történelem szakán tanított újkori egyetemes és 20. századi magyar történelem témakörökben. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként a humántudományok körében megjelent részdokumentumok analitikus feltárását végezte (2007-2019). A Habsburg Ottó Alapítvány könyvtári állományának gondozásáért felel. Nős, két gyermek édesapja.

vasbanyai.ferenc@hoal.hu

 

Hunyadi Ákos

Hivatalsegéd

Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a főiskolai éveket Egerben töltöttem az Eszterházy Károly főiskolán, ahol rekreáció és egészséges fejlesztés szakon tanult. Ezt követően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság állományában majd az Emberi Erőforrások Minisztériumában szerezte szakmai tapasztalatait.

hunyadi.akos@hoal.hu

Kardonné Fábry Eszter

levéltáros

Budapesten érettségizett, majd az ELTE-n tanult művészettörténet-, magyar nyelv és irodalom szakon, ahol 1987-ben bölcsészdiplomát szerzett (utóbb egyéves kiegészítő pedagógiai tanulmányok elvégzésével középiskolai tanári képesítést is). Az utolsó évben az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott tudományos segédmunkatársként. A diploma megszerzése után az Országos Széchényi Könyvtárban lett könyvtáros. 1988 tavaszától a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott muzeológusként, majd főmuzeológusként. A korai német és németalföldi festészet kurátora volt. Részt vett számos kiállítás (köztük külföldi gyűjteményekkel közös projektek) előkészítésében és lebonyolításában. A gyűjtemény nemzetközi és belföldi műtárgy kölcsönzéseinek koordinálása révén nemzetközi tapasztalatokra is szert tett. Felelős volt a festmények restaurálásának szakmai előkészítéséért, koordinálásáért. Több kiállítás katalógustételeinek szerzője. Szerkesztői, lektori, korrektori tevékenységet is végzett. Családjával négy évet töltött férje diplomáciai külszolgálata révén Németországban. Férjezett, három gyermek édesanyja, nagymama.

Az Alapítvány levéltárosaként Habsburg Ottó idegennyelvű írásainak, cikkeinek gondozása, az adatbázis felépítése a feladata.

fabry.eszter@hoal.hu

 

Kocsis Piroska

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Kocsis Piroska Kaposvárott érettségizett. A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán tanítói oklevelet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolán általános iskolai, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1978-tól a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) munkatársa, főlevéltáros, főtanácsos. A levéltárban az 1945 előtti, majd az 1945 utáni kormányszervek főosztályán és az iratkezelés-felügyeleti osztályon dolgozott. Segédlevéltáros és ügykezelő, valamint iratkezelő és irattáros tanfolyamok szervezője, oktatója. Számos tanulmánya, forrásközlése jelent meg a XX. századi magyar történelem témaköréből és levéltártani kérdésekről. Közművelődési tevékenysége mellett részt vett kiállítások rendezésében, katalógusok írásában, szerkesztésében, köztük a Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, a Magyar Nemzeti Levéltárban, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódó kiállítást Ólmosi Zoltánnal közösen készítette. Tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének. 1986-ban miniszteri dicséretet, 2014-ben Pro Archivo Regni díjat kapott. Az Alapítványnál rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesanyja.

kocsis.piroska@hoal.hu

Fejérdy Gergely

Tudományos igazgatóhelyettes

Fejérdy Gergely (PhD), diplomácia történész, egyetemi oktató, külügyi elemző, volt diplomata, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat, Budapesten, Piliscsabán, Párizsban, Lyonban, Leuvenben, és a svájci Fribourgban, történelem, francia, nemzetközi kapcsolatok, Európa-tanulmányok, és teológia témakörben folytatta. 2001-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. 2002-ben európai kommunikációs diplomát szerzett Lyonban, 2009-ben a Párizsi Sobonne Egyetemen nyerte el a doktori fokozatot (PhD) legújabbkori nemzetközi kapcsolatok története témakörben summa cum laude minősítéssel. Szakmai pályafutását PPKE Történettudományi Intézetben és a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékén kezdte, mint adjunktus és megbízott oktató. 2010-től a Magyar Külügyi Intézet (később Külügyi és Külgazdasági Intézet) főmunkatársaként dolgozik, mint Franciaország és Európai Uniós szakértő. 2013-2016 között a PPKE BTK Történettudományi iskolája tanácsának oktató tagja volt. 2015-2019 között a párizsi magyar nagykövetség beosztott diplomatájaként dolgozott. Számos magyarországi és európai szakmai kutatócsoport, illetve az MTA köztestületi tagja, több hazai és francia tudományos kitüntetés birtokosa. Publikációi az MTMT adatbázisban elérhetők. Nős, három gyermek édesapja.

fejerdy.gergely@hoal.hu

 

MUNKATÁRSAINK

BARANYAI
LILI

Irodavezető

BARANYAI LILI a Habsburg Ottó Alapítvány irodavezetője. A Szent István Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Karán szerzett agrármérnök diplomát kertészeti szakirányon (1996). Ezt követően egy év németországi kitekintés, nyelvtanulás után a Stollwerck Édesipari Kft-nél (1997-1999) helyezkedett el export bonyolítóként és segítette a cég külföldi szakmai kiállításokon való részvételét. Csokoládé és egyéb édességek megterhelő értékesítése után úgy gondolta "instrumentumot" vált és a Concorde Ép. Zrt. back office-ban helyezkedett el. Feladatai között szerepelt részvények, befektetési alapok elszámolása, forgalmazási szerződések egyeztetése, havi/negyedéves riportok készítése, társasági események lebonyolítása (jegyzések), informatikai rendszerfejlesztések segítése és részt vállalt a Keler Zrt. új befektetési alap elszámoló platformjának (VARP) kialakításában. 15 év után az Accorde Alapkezelő Zrt. (2016-2019) back office-ban folytatta munkáját egy másik oldalról megközelítve a tőkepiacot.

baranyai.lili@hoal.hu

DÉKÁNY
SZILVESZTER

Gyűjteményi főmunkatárs

DÉKÁNY SZILVESZTER általános- és középiskolai tanulmányait Egerben végezte, egyetemi tanulmányokat az Eszterházy Károly Főiskolán majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott, történelem szakon. 2002 és 2016 között a Magyar Országos Levéltár, majd a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársaként a Kutatószolgálati, majd a Közművelődési osztályon segédlevéltárosként, levéltárosként és főlevéltárosként dolgozott. 2016 és 2019 között a FŐKERT Nonprofit Zrt. Kommunikációs és PR csoportvezetője volt, 2018-ban a Metropolitan Egyetemen digitális marketing szakértői eMBA diplomát szerzett. Kutatási területe a 20. századi vizuális propaganda- és médiatörténet. A Habsburg Ottó Alapítványnál a fotógyűjteményért és az online felületekért felel. Nős, három gyermek édesapja.

dekany.szilveszter@hoal.hu

ERDÉLYI
ZSÓFIA

Kommunikáció és rendezvények

Erdélyi Zsófia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett 2017-ben mesterdiplomát kulturális diplomácia, Európai Uniós és regionális tanulmányok szakirányon. Erasmus-ösztöndíjjal tanult Németországban. Szabad Európa ösztöndíjjal az Európai Parlamentben, egyetemi ösztöndíjjal a Collegium Hungaricum Berlin intézményében, a KKM ösztöndíjasaként pedig az amerikai magyar nagykövetségen szerzett gyakorlati tapasztalatot. Hasznos, kockázati tőkebefektető cégnél szerzett szakmai kitekintő után a Habsburg Ottó Alapítványnál a magyar, angol és német nyelvű kommunikációért és rendezvényekért felel. Alapítványi munkáján kívül síoktatással is foglalkozik.

erdelyi.zsofia@hoal.hu

FEJÉRDY
GERGELY

Tudományos munkatárs

Fejérdy Gergely (PhD), diplomácia történész, egyetemi oktató, külügyi elemző, volt diplomata, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat, Budapesten, Piliscsabán, Párizsban, Lyonban, Leuvenben, és a svájci Fribourgban, történelem, francia, nemzetközi kapcsolatok, Európa-tanulmányok, és teológia témakörben folytatta. 2001-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán. 2002-ben európai kommunikációs diplomát szerzett Lyonban, 2009-ben a Párizsi Sobonne Egyetemen nyerte el a doktori fokozatot (PhD) legújabbkori nemzetközi kapcsolatok története témakörben summa cum laude minősítéssel. Szakmai pályafutását PPKE Történettudományi Intézetben és a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok tanszékén kezdte, mint adjunktus és megbízott oktató. 2010-től a Magyar Külügyi Intézet (később Külügyi és Külgazdasági Intézet) főmunkatársaként dolgozik, mint Franciaország és Európai Uniós szakértő. 2013-2016 között a PPKE BTK Történettudományi iskolája tanácsának oktató tagja volt. 2015-2019 között a párizsi magyar nagykövetség beosztott diplomatájaként dolgozott. Számos magyarországi és európai szakmai kutatócsoport, illetve az MTA köztestületi tagja, több hazai és francia tudományos kitüntetés birtokosa. Publikációi az MTMT adatbázisban elérhetők. Nős, három gyermek édesapja.

fejerdy.gergely@hoal.hu

 

HUNYADI
ÁKOS

Hivatalsegéd

Hunyadi Ákos középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a főiskolai éveket Egerben töltöttem az Eszterházy Károly főiskolán, ahol rekreáció és egészséges fejlesztés szakon tanult. Ezt követően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság állományában majd az Emberi Erőforrások Minisztériumában szerezte szakmai tapasztalatait.

hunyadi.akos@hoal.hu

KARDONNÉ FÁBRY
ESZTER

Kardonné Fábry Eszter

levéltáros

Budapesten érettségizett, majd az ELTE-n tanult művészettörténet-, magyar nyelv és irodalom szakon, ahol 1987-ben bölcsészdiplomát szerzett (utóbb egyéves kiegészítő pedagógiai tanulmányok elvégzésével középiskolai tanári képesítést is). Az utolsó évben az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott tudományos segédmunka-társként. A diploma megszerzése után az Országos Széchényi Könyvtárban lett könyvtáros. 1988 tavaszától a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárában dolgozott muzeológusként, majd főmuzeológusként. A korai német és németalföldi festészet kurátora volt. Részt vett számos kiállítás (köztük külföldi gyűjteményekkel közös projektek) előkészítésében és lebonyolításában. A gyűjtemény nemzetközi és belföldi műtárgy kölcsönzéseinek koordinálása révén nemzetközi tapasztalatokra is szert tett. Felelős volt a festmények restaurálásának szakmai előkészítéséért, koordinálásáért. Több kiállítás katalógustételeinek szerzője. Szerkesztői, lektori, korrektori tevékenységet is végzett. Családjával négy évet töltött férje diplomáciai külszolgálata révén Németországban. Férjezett, három gyermek édesanyja, nagymama.

Az Alapítvány levéltárosaként Habsburg Ottó idegennyelvű írásainak, cikkeinek gondozása, az adatbázis felépítése a feladata.

fabry.eszter@hoal.hu

 

KOCSIS
PIROSKA

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Kocsis Piroska Kaposvárott érettségizett. A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán tanítói oklevelet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolán általános iskolai, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1978-tól a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) munkatársa, főlevéltáros, főtanácsos. A levéltárban az 1945 előtti, majd az 1945 utáni kormányszervek főosztályán és az iratkezelés-felügyeleti osztályon dolgozott. Segédlevéltáros és ügykezelő, valamint iratkezelő és irattáros tanfolyamok szervezője, oktatója. Számos tanulmánya, forrásközlése jelent meg a XX. századi magyar történelem témaköréből és levéltártani kérdésekről. Közművelődési tevékenysége mellett részt vett kiállítások rendezésében, katalógusok írásában, szerkesztésében, köztük a Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, a Magyar Nemzeti Levéltárban, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódó kiállítást Ólmosi Zoltánnal közösen készítette. Tagja a Magyar Levéltárosok Egyesületének. 1986-ban miniszteri dicséretet, 2014-ben Pro Archivo Regni díjat kapott. Az Alapítványnál rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesanyja.

kocsis.piroska@hoal.hu

MARTONOSI
ÁGNES

Gazdasági munkatárs

Martonosi Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági munkatársa. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán közgazdász diplomát és mérlegképes könyvelői képesítést szerzett. Szakmai pályafutása során a versenyszférában pénzügyi vezetőként a Fantázia Rt-nél, a Meteor Rt-nél, ügyvezetőként a GRIFF Kft-nél dolgozott. 2003-2018 között a közigazgatásban a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője, gazdasági vezetője volt, majd az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának pénzügyi, majd illetménygazdálkodási területét vezette főosztályvezető-helyettesként. Két gyermek édesanyja.

martonosi.agnes@hoal.hu

 

 

MERZA
BEÁTA

Merza Beáta

Levéltáros

Merza Beáta a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdte meg történelem szakon (Ókortörténeti specializáció), majd 2020-ban szerzett mesterszakos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem történeti muzeológia szakán. Szakmai gyakorlatát a Kresz Géza Mentőmúzeumban, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban végezte, ahol rendezvények lebonyolításában, kiállításrendezésben és gyűjteményi feladatok ellátásában vett részt. Utóbbi múzeumban két éven keresztül dolgozott önkéntesként. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

merza.beata@hoal.hu

 

 

NACSA
ANETT

Levéltáros munkatárs

Nacsa Anett a tatai Eötvös József Gimnáziumban angol kéttanítási nyelvű osztályban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta történelem szakon (Kulturális örökség története és gyakorlata specializáció). 2019-ben szerzett mesterszakos diplomát. Erasmus ösztöndíj keretében a Salzburgi Egyetemen tanult, szakmai gyakorlatát a Magyar Nemzeti Múzeumban végezte. Tanulmányai befejeztével egy éven keresztül a Budapesti Történeti Múzeum Ásatási Projektirodájának munkatársa volt. A Habsburg Ottó Alapítvány levéltáros munkatársa, a levéltári állomány rendezéséért, gondozásáért felel.

nacsa.anett@hoal.hu

 

 

 

ÓLMOSI
ZOLTÁN

Gyűjteményi munkatárs, levéltáros

Ólmosi Zoltán Budapesten érettségizett, majd történelem-német, politológia szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezt követően gimnáziumi tanár, majd 1995-ig tudományos munkatárs a Politikatörténeti Intézetben. 1991-ben védte meg a Petőfi Kör történetét feldolgozó bölcsészdoktori dolgozatát. Családi vállalkozásban végzett ügyvezetői tevékenység után általános iskolai tanár, 2003-tól pedig a Magyar Országos Levéltár (Magyar Nemzeti Levéltár) levéltárosa, főlevéltáros, főtanácsos. Dolgozott iratőrző osztályon, szervezési területen osztályvezetőként, illetve közművelődési vezetőként. Szerkesztői feladatokat látott el több történeti, levéltárszakmai folyóiratnál, az ArchívNet elektronikus forrásközlő folyóirat főszerkesztője 2016-ig. 2012-től 2016-ig a Magyar Levéltárosok Egyesületének alelnöke, jelenleg választmányi tagja. Számos tanulmányt, több forráskötetet készített főként az 1945 utáni történelem területén. Levéltári kiállításokat rendezett, katalógusok szerzője és szerkesztője. Habsburg Ottó 100. születésnapja alkalmából, 2012 őszén megtartott tudományos konferenciához kapcsolódva nyílt meg a Kocsis Piroskával közösen rendezett kiállítás a Nemzeti Levéltárban, amelynek katalógusát is közösen készítették. Az Alapítványnál levéltári rendezési, adatbázisépítési feladatokat végez. Két gyermek édesapja.

olmosi.zoltan@hoal.hu

 

 

PÁSZTOR
ÁGNES

Gazdasági vezető

Pásztor Ágnes a Habsburg Ottó Alapítvány gazdasági vezetője. Középiskolai tanulmányait Hatvanban végezte, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar igazgatásszervező szakán diplomázott. Szakmai pályafutása során dolgozott a Magyar Újságírók Országos Szövetségénél, az Országos Vízügyi Hivatal Főigazgatóságánál, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál, ezt követően az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnál, majd a jogutód Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezető-helyetteseként. Két gyermek édesanyja.

pasztor.agnes@hoal.hu

 

 

PRŐHLE
GERGELY

Igazgató

Prőhle Gergely volt nagykövet, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, egyetemi tanulmányokat Budapesten, Jénában és Hamburgban germanisztika, hungarológia és nemzetközi kapcsolatok szakon folytatott, 1989-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán. Szakmai pályafutása során dolgozott az ELTE Idegennyelvi Lektorátusán, vezette a Friedrich Naumann Stiftung magyarországi képviseletét, majd 1998-ban a kulturális tárca közigazgatási államtitkára lett. 2000-2005-ig Berlinben, majd Bernben volt Magyarország nagykövete. Ezt követően a Külügyminisztérium állományában dolgozott különböző beosztásokban, amit négy évre megszakított: az üzleti szférában helyezkedett el egy nemzetközi tanácsadó vállalat munkatársaként. A Külügyminisztérium, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkáraként az európai uniós kapcsolatokat felügyelte, de portfóliójába tartozott a V4-es együttműködés és a Közép-Európai Kezdeményezés is. Jelenlegi megbízatását megelőzően a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója volt. 2006 óta a Magyarországi Evangélikus Egyház világi vezetője, magas magyar német, olasz és lengyel állami kitüntetések birtokosa. Négy gyermek édesapja.

prohle.gergely@hoal.hu

 

SZŰTS ISTVÁN
GERGELY

Szűts István Gergely

Főlevéltáros

Szűts István Gergely (PhD), középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, majd ugyanitt a Miskolci Egyetemen diplomázott történelem szakon. 2008 és 2020 között a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának munkatársa volt, ahol elsősorban gyűjtőterületi, közművelődési és iratrendezési feladatokkal foglalkozott. Ennek során rendezte a veszprémi Új Horizont folyóirat, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra iratanyagát. Az iratrendezéssel párhuzamosan az iratanyagok tudományos feldolgozásával is foglalkozott, ebből született doktori disszertációja – A Herendi Porcelánmanufaktúra története a 20. század első felében – amelyet summa cum laude minősítéttel védett meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Levéltári munkája mellett, több MTA kutatócsoport tagjaként aktív kutatói tevékenységet folytat itthon, valamint elsősorban Ausztriában és Németországban. Kutatási területe a XX. századi gazdaság- és társadalomtörténet. Nős, három gyermek édesapja.

szuts.gergely@hoal.hu

 

 

VASBÁNYAI
FERENC

Könyvtáros

Vasbányai Ferenc középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtár, történelem, valamint magyar nyelv és irodalom szakokon szerzett diplomát. Az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszékén három éven át (1999-2002) vezette az Európai Dokumentációs Központot. 2002 és 2006 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának történelem szakán tanított újkori egyetemes és 20. századi magyar történelem témakörökben. Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként a humántudományok körében megjelent részdokumentumok analitikus feltárását végezte (2007-2019). A Habsburg Ottó Alapítvány könyvtári állományának gondozásáért felel. Nős, két gyermek édesapja.

vasbanyai.ferenc@hoal.hu