Nyilatkozat

A Fővárosi Törvényszék által 01-02-12490 sz. alatt nyilvántartásba vett Habsburg Ottó Alapítvány (1014 Budapest, Palota út 6452/1. hrsz. -Budavári Palota „D” épület-, képviselik együttesen: Prőhle Gergely igazgató és Pásztor Ágnes gazdasági vezető, adószám: 18909409-1-41), az alapítvány cél szerinti tevékenységeinek megvalósítás érdekében, a jogszabályok betartásával működik, szervezi rendezvényeit és működteti a www. hoal.hu honlapot.

A rendezvény résztvevője – minden további feltétel és nyilatkozat nélkül – hozzájárul ahhoz, a találkozón róla és kiskorú hozzátartozójáról a rendezvény hivatalos fotósai, médiamunkásai által

a) képmás (fotó, video stb.) és hangfelvétel készüljön,

b) tömegfelvétel estén egyedileg is felismerhető képmás készüljön, amelyen akár az adott személy kiemelésre kerül.

E felvétel a rendezvény szervezőjének alapítványi tevékenységéhez kapcsolódóan felhasználható, többszörözhető és nyilvánosságra hozható, valamint sugározható azzal a külön felhatalmazással is, hogy a Ptk. 2:48. § (2) bekezdés szerinti tudományos célú nyilvános közéleti eseménynél külön hozzájárulás nem szükséges.

A fenti nyilatkozat az internetes technológia miatt – annak természetéből fakadóan – vissza nem vonható, és kizárólag a tiltó nyilatkozatot követő időszakra érvényesíthető.

 

GDPR Statement

The Otto von Habsburg Foundation registered by the Budapest-Capital Regional Court under No. 01-02-12490 (H-1014 Budapest, Palota way 6452/1. – Buda Castle „D” building, represented jointly by Gergely Prőhle, Director and Ágnes Pásztor, Chief Financial Officer, tax number: 18909409-1-41), in order to achieve the Foundation’s activities, operates in compliance with the law, organises events and runs the website www.hoal.hu.

The participant of the event agrees – without any further conditions or declaration – to the inclusion of their image and that of their minor relatives in the official photographs and media work of the event.

a) to take visual (photo, video, etc.) and audio recordings,

b) in the case of a recording of a crowd, to take a photograph of the person concerned, which can be individually identified and on which the person is highlighted.

Such recordings may be used, reproduced and published in connection with the activities of the Foundation that organises the event and may be distributed with the specific authorisation that no special consent is required for public events for scientific purposes within the meaning of Section 2:48 (2) of the Civil Code.

Due to the nature of Internet technology, the above declaration is irrevocable and can only be enforced for the period following the declaration of prohibition.