Éves beszámoló 2020 / Annual Report 2020

Szerk.: Vasbányai Ferenc

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 2. (2021)

Magyar-Angol

Minél alaposabban ismerjük meg Habsburg Ottó írásait, annál világosabban rajzolódik ki a felelősség, amit az életmű, az egykori trónörökös hagyatékának megismertetéséért Alapítványunk visel. Programjaink egy része 2020-ban a történeti visszatekintésről szólt, ami a valóságos politikai hatalmat elvesztő Ottó szellemi autonómiájának kibontakozását, és ezáltal befolyásának növekedését is nyomon követte a fordulatos XX. században. A nemzetre, régióra, Európára, vagy akár a  világpolitikára vonatkozó meglátásai ugyanakkor aktuális helyzetünk elemzésében is segítenek – ezt célozták azok a rendezvényeink, amelyeken napjaink Európájáról esett szó. Mindezek mögött persze ott van az az óriási dokumentumgyűjtemény, amit szakavatott és lelkes munkatársaink aprólékos munkával dolgoznak fel, hogy Alapítványunk minél inkább a magyar közgyűjteményi rendszer számottevő részévé válhasson.