ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 / ANNUAL REPORT 2021

SZERK.: VASBÁNYAI FERENC

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 4. (2022)

Magyar-Angol

A 2021-es év bővelkedett olyan eseményekben, amelyek kapcsán a gyűjteményünkben őrzött iratok, könyvek érdemi adalékkal szolgáltak a távlatosabb összefüggések megértéséhez. Akár Európa szellemi, vallási gyökereinek elemzése, akár a közép-európai együttműködés nyugat-európai reflexióinak vizsgálata, vagy a transzatlanti viszony volt napirenden, nyilvánvalóvá vált, hogy Habsburg Ottó személye nem pusztán egyfajta apropó a tanácskozások megrendezéséhez, de gondolatai valóban korszerűek és hasznosak lehetnek napjainkban is. A fokozódó kelet-nyugati feszültség kapcsán azt láthattuk, hogy névadónknak a hidegháború idején papírra vetett gondolatai sajnálatos módon újra aktuálissá válnak.

E kiadványban igyekszünk érdemben összefoglalni mindazt, ami az általunk szervezett tanácskozásokon elhangzott. Újdonság, hogy néhány – eddig csak elektronikusan hozzáférhető – cikkünket látványos képanyaggal illusztrálva most nyomtatásban is megjelentetjük. Őszintén reméljük, hogy mindez tovább növeli az érdeklődést tevékenységünk iránt, és ennek révén egyre tágabb közösségben értelmezhetjük együtt kontinensünk történelmét – nemzedékünk, korunk szempontjainak megfelelően.