ÉVES BESZÁMOLÓ 2022

SZERK.: VASBÁNYAI FERENC

A HABSBURG OTTÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYAI 8. (2023)

A Habsburg Ottó Alapítvány létrejötte óta kettős célt követ: alapvető feladata – a tárgyi és írásos hagyaték feldolgozása – mellett igyekszik úgy ápolni névadójának szellemi örökségét, hogy egyúttal a nemzetközi politika, az európai integráció aktuális fejleményeire is reflektáljon.

A 2022-es év döbbenetes módon szembesített mindnyájunkat azzal, hogy a történelem, minden rendszerváltáskori illúzióval szemben, nemhogy nem ért véget, hanem az elmúlt évezredekben megtapasztalt mechanizmusok, szándékok alapján zajlik napjainkban is. A februárban kitört orosz-ukrán háború – a Covid-19 járvány időszakát követően, amit csak tetézett a nyári aszály – vészjósló módon idézte fel az európai történelem legpusztítóbb időszakait. Nem véletlen, hogy az év folyamán többször bukkant fel a közösségi elektronikus felületeken egy-egy olyan írás, filmfelvétel, melynek tartalma világosan megmutatta: Habsburg Ottó óriási történelmi tapasztalat birtokában tekintett az aktuális politikai eseményekre. Így például már a kétezres évek elején jelezte a putyini Oroszország expanzív törekvéseinek veszélyét.

A 2022-es év programjainak tanulsága, hogy többről van itt szó, mint a történelem alapos ismeretéről. IV. Károly király halálának 100. évfordulója egy olyan összefüggésre irányította rá a figyelmünket, ami névadónk életművének megismerése, feldolgozása szempontjából is döntő: a tragikusan fiatalon elhunyt édesapa meghatározó hatására az ifjú trónörökös életében. Kötetünk címlapján Forgács Károly fotográfiája érzékletesen mutatja ezt: a munkájából felnéző Ottót, akinek asztalán, írás közben, folyamatosan a látómezejében van Károly király portréja. Alapítványunk köszönettel tartozik a Habsburg család tagjainak, akik a szomorú évforduló alkalmából további dokumentumokkal, fényképekkel gazdagították gyűjteményünket.

 


 

ISSN: 2732-3366; 2939-5453

Szerző: Vasbányai Ferenc (szerk.)

Megjelenés éve: 2023

Kiadó: Habsburg Ottó Alapítvány

Kiadás helye: Budapest

Nyelv: magyar

Terjedelem: 160