Köszöntő

Köszöntő

Üdvözöljük honlapunkon!

Az elmúlt hónapok intenzív előkészítő munkáját követően a Habsburg Ottó Alapítvány a szélesebb nyilvánosság elé lép a névadó írásos és tárgyi hagyatékát feldolgozó, szellemi emlékét életre hívó tevékenységével.

Habsburg Ottó Magyarországra visszatérve a róla szóló Isten akaratából c. film 1987-es bemutatását követően nagy népszerűségre tett szert. Jellegzetes alakja, német akcentusával együtt is veretes magyar beszéde fontos részévé vált a hazai közéletnek. Számos magyarországi település választotta díszpolgárának, ugyanakkor ő maga fontos szószólója volt hazánk európai integrációjának. Az Európai Parlamentben, a német Keresztényszociális Unió (CSU) képviselőjeként magyar nyelven elmondott beszédei széles körben tudatosították, hogy Magyarországnak megkérdőjelezhetetlen helye van kontinensünk intézményrendszerében, intellektuális- és értékközösségében. A több évszázados dinasztikus tapasztalat nagy tanulsága, hogy nem a birodalmak, hanem Európa kisebb és nagyobb lélekszámú nemzeteinek egyenrangú együttműködése, a szükséges döntéseket a megfelelő szinteken meghozni képes rendszer lehet csak hosszú távon működőképes.

Habsburg Ottó írásos és tárgyi hagyatéka rengeteg kincset, érdekes történeti forrást rejt. Ezek gyűjteményi feldolgozása, digitalizálása alapos filológiai munkát igényel, mely évekig tart majd. E munka során azonban igyekszünk folyamatosan a nyilvánosság elé tárni azokat a dokumentumokat, fényképeket, amelyekkel már most is bővülhetnek a névadónk életére, pályafutására vonatkozó ismereteink. A XX. század nagy tanújának bemutatása a magyar nemzeti és az európai történetírást gazdagítja, egyre pontosabban kirajzolva az utolsó magyar trónörökös, egy jelentős politikai gondolkodó, valós hatalom nélkül is államférfiként viselkedő ember alakját.

Konferenciáink, tanácskozásaink pedig e nemzeti sajátosságokat tudatosan vállaló európai szellem jegyében igyekeznek a történeti ismeretek és tapasztalatok tükrében mai kérdéseinkre is válaszokat adni.

Meggyőződésünk, hogy ez mindnyájunk közös ügye.

Isten hozta, jó böngészést kívánunk!

Prőhle Gergely igazgató
Habsburg Ottó Alapítvány