PROGRAMOK

A történelem folytonossága – Martonyi János 80

Martonyi János 80. születésnapját ünnepelve a Habsburg Ottó Alapítvány beszélgetést és könyvbemutatót szervez az NKE Ludovika Campus Széchenyi Dísztermében, 2024. április 4-én, délután. Az eseményen bemutatjuk Magyarország korábbi külügyminiszterének La Continuité de l’Histoire című esszéválogatását a közelmúltban elhangzott előadásaiból, valamint írásban közölt tanulmányaiból, amely az Alapítvány gondozásában jelenik meg francia nyelven a jeles nap alkalmából.

Helyszín

Budapest,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Időpont

kezdete

2024.04.04.
Csütörtök17:00

vége

2024.04.04.
Csütörtök19:00

 

 

A történelem folytonossága – La Continuité de l’Histoire

Martonyi János 80

 

Dátum:
2024. április 4. (csütörtök) 17.00
Helyszín:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Széchenyi Díszterem

A magyar külügyminiszterek sorában kevesen voltak, akik számára a francia nyelv és kultúra olyan fontos helyet foglalt el, mint Martonyi Jánosnál, aki aktív politikusi pályafutását befelyezve, jogtudósként, történelmi tanulmányok, esszék szerzőjeként fontos szereplője maradt a magyar közéletnek. Évtizedes nemzetközi tapasztalatai, tudása és történelemszemlélete alapján olyan aspektusból látja az évszázadokat átívelő folyamatokat, amellyel elősegítheti a nemzetközi közvélemény tájékozódását és megértését hazánk és történelme iránt. Ezért tartjuk fontosnak, hogy Martonyi János  magyarul 2021-ben megjelent Nemzet és Európa című kötetét az angol után egy bővített, francia változatban is közzé tegyük. Külügyminiszterként több, mint huszonöt éve megfogalmazott gondolatai aktuálisan csengenek ma is. „Európa lényege a sokszínűségben áll. Ha ezt a sokszínűséget, sok fajta kulturális és nyelvi hagyományt elveszíti, vagy akár csak tompul ez a sokszínűség, Európa elveszti saját önazonosságát. Következésképpen európai egység a nemzeti önazonosság, a nemzet fennmaradása és erősödése nélkül nincs, és nem is lesz.”

Gyakran beszélünk arról, hogy az Öreg Kontinens karakterét három domb, a jeruzsálemi Golgota, az athéni Akropolisz és a római Capitolium alakította. Ez utóbbi látható könyvünk címlapján, hiszen a római jog, az erre épülő jogi gondolkodás, és az e helyen, a Római Szerződéssel elinduló európai integráció Martonyi János életművének talán legfontosabb témái.

A Habsburg Ottó Alapítvány e konferenciával és a kötettel tiszteleg a 80 éves Martonyi János előtt.

 

Csak program_Martonyi János 80_április 4.