PROGRAMOK

John Lukacs 100

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete konferenciát szervez John Lukacs születésének 100. évfordulója napján, 2024. január 31-én, szerdán, az NKE Ludovika kampusz Dísztermében (Budapest, 1083, Ludovika tér 2.).

Regisztrálok

Helyszín

Budapest,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Időpont

kezdete

2024.01.31.
Szerda08:00

vége

2024.01.31.
Szerda15:45

Idén ünnepeljük John Lukacs születésének századik évfordulóját. A magyar származású, de karriert az Egyesült Államokban befutó történészprofesszor és író bő hat évtizedes pályafutása során történészek számos generációját tanította és inspirálta. Életműve a politika- és diplomáciatörténettől a történetfilozófiáról, a történész szerepéről vagy éppen a megismerés korlátairól elmélkedő értekezésekig terjed, jelentős szerepet játszva a háború utáni amerikai intellektuális konzervativizmus megformálásában is.

A magát inkább „reakciósnak”, mintsem konzervatívnak definiáló Lukacs munkássága betekintést nyújt egy olyan közegbe, amelyben a konzervatív értékrend képviselete nem valamiféle szentimentális filozofálgatáshoz kötődik, hanem egy olyan közéleti affinitással párosul, amely – szem előtt tartva a társadalom valódi és hosszú távú érdekeit – képes összeegyeztetni az értékeket és reálpolitikai megfontolásokat. Ez a gondolkodásmód olyan politikai személyiségekkel hozta kapcsolatba, mint az idén 120 éve született George F. Kennan, akivel évtizedeken keresztül levelezett, s akihez egyfajta „választó vonzódás” formálta mély barátság kötötte. Lukacs irodalmi stílusban és tudós akríbiával megírt levelei, Kennan komoly politikai lényeglátással és tájékozottsággal megfogalmazott válaszai egy egészen kivételes kapcsolatba engednek betekintést, kiváló forrásanyagot biztosítva a későbbi korok történészeinek és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakembereinek.

A Chestnut Hill College legendás tanárát meggyőződése és intellektuális függetlensége ugyanakkor még inkább olyan gondolkodók irányába terelte, mint az idén harminc éve elhunyt Russell Kirk, és a körülötte kialakult szellemi kör. Az amerikai konzervatív reneszánsz egyik különösen fontos és érdekes viszonyítási pontja Lukacs és a „mecostai varázsló” több évtizedes barátsága és szakmai kapcsolata. Habsburg Ottó alakja sajátos módon lép be ebbe a közegbe, hidat képezve az angolszász és a kontinentális európai konzervatív gondolkodás között, és bizonyos értelemben összekötve a politikai jobboldal és az intellektuális konzervativizmus kulcsszereplőit. Korrespondenciája Kennannal, Kirkkel és Lukacs-csal ugyancsak érdekes kordokumentum.

A konferencia arra keresi a választ, hogy Lukacs és az őt körülvevő tudományos és közéleti szereplők hogyan befolyásolták az amerikai (és európai) történelem- és politikaszemléletet, valamint a hidegháború eseményeit értelmezni kívánó tudományos kutatást, továbbá, hogy munkásságuk mennyiben szolgálhat inspirációul a mai politikai gondolkodás és gyakorlat számára. A jeles évforduló alkalmából, a történészprofesszor Budapestre került hagyatékát eddig is gondozó Stratégiai Tanulmányok Intézete a John Lukacsról elnevezett új intézet keretében folytatja tevékenységét. A konferencia során a John Lukacs személyes tárgyaival berendezett társalgó is megtekinthető.

 

Program_John Lukacs 100_HU_0123

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!