Felhasználási feltételek

 

A Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményi adatbázisa folyamatosan bővül. Az érdeklődők a nyitólapról több úton is eljuthatnak az általuk keresett rekordokig: lehetőség van az egyszerű és összetett keresésre. Utóbbi esetében különféle kulcsszavak használatával is lehet böngészni a fényképek és a szövegfelismerűvel ellátott, kereshető dokumentumok között. Az adatbázisban szereplő rekordok adatai és ismertetései a Habsburg Ottó Alapítvány (HOAL) nyilvántartásán alapulnak, és szerzői jogvédelem alá esnek. Felhasználásuk, idézésük esetén kérjük az internetes forrásmegjelölés általános szabályainak betartását. Forrás: a rekord azonosítója

Fotók felhasználása: A fényképek nagyfelbontású változata digitális formában, díjfizetés ellenében a következő címen rendelhető meg: info@habsburgottoalapitvany.hu

A képek bármilyen formában történő publikálása vagy kereskedelmi célú felhasználása csak a HOAL engedélye alapján lehetséges.

 


Terms of usage

 

The database of the Otto von Habsburg Foundation’s Collections is constantly expanding. There are various ways to access the records you are interested in: both simple and complex searches are available. The latter can be browsed using keywords to explore photographs and documents that employ text recognition. The records and descriptions in the database are based on the registers of the Otto von Habsburg Foundation (HOAL) and are under copyright protection. When using or citing them, please follow the general rules of internet attribution.
Source: the identifier of the record.

Rights of use of images: high-resolution digital versions of the photographs can be obtained for a fee from info@habsburgottoalapitvany.hu

Publication or commercial use of the images in any form is only allowed with the permission of HOAL.

 


Verwendung

 

Die Datenbank der Sammlungen der Otto von Habsburg Stiftung wird ständig erweitert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf die gewünschten Unterlagen zuzugreifen: Es stehen sowohl einfache als auch komplexe Suchen zur Verfügung. Letztere können anhand von Schlüsselwörtern durchsucht werden, um Fotos und Dokumente mit Texterkennung zu erkunden. Die Datensätze und Beschreibungen in der Datenbank beruhen auf den Registern der Otto von Habsburg-Stiftung (HOAL) und sind urheberrechtlich geschützt. Wenn Sie sie verwenden oder zitieren, halten Sie sich bitte an die allgemeinen Regeln für die Namensnennung im Internet. Quelle: die Kennung des Datensatzes.

Nutzungsrechte der Bilder: Hochauflösende Digitalversionen der Fotos können gegen Gebühr von info@habsburgottoalapitvany.hu bezogen werden.

Die Veröffentlichung oder kommerzielle Nutzung der Bilder in jeglicher Form ist nur mit Genehmigung von HOAL gestattet.