Gyűjteményünkből


Kamupártok, csalás – a trónörökös nevében

A notórius pártalapító, a gyűjtőfogházból frissen szabadult Kaszala János 1932-ben újabb politikai szélhámosságot követett el. A meglehetősen bizarr hangzású Egyesült Legitimista Fascista Párt nevében, „Ottó-királyfira” hivatkozva csalt ki pénzt hiszékeny áldozatoktól. Mindezt természetesen Habsburg Ottó tudta nélkül.

Kamupártok, csalás – a trónörökös nevében

A notórius pártalapító, a gyűjtőfogházból frissen szabadult Kaszala János 1932-ben újabb politikai szélhámosságot követett el. A meglehetősen bizarr hangzású Egyesült Legitimista Fascista Párt nevében, „Ottó-királyfira” hivatkozva csalt ki pénzt hiszékeny áldozatoktól. Mindezt természetesen Habsburg Ottó tudta nélkül.

Magyarországon a szélsőjobboldali pártok tömeges alakulása az 1930-as évek elején egybeesett a gazdasági világválsággal. A gazdasági válság a magyar társadalom széles tömegeit sodorta nehéz helyzetbe és a felfakadó társadalmi feszültségek ráirányították a figyelmet azokra a gazdasági és politikai kérdésekre, amelyek mind a szélsőbal- mind a szélsőjobboldali mozgalmaknak kedveztek, ezáltal különböző formációk alapításához nyújtottak kedvező táptalajt.

Ebben a politikai konstellációban ügyködött pilisi Kaszala János, akinek zajos politikai pályafutása leginkább különböző szélhámosságok elkövetésében merült ki. Az 1900-ban Pilisen született Kaszala először ékszerekkel házaló ügynökként dolgozott, majd csendőrnek állt, ahonnan fegyelmi vétségek miatt leszerelték. Ezután mindenféle – mai szóval – kamupártok alapításában vett részt, amelyekre építve csalások elkövetésében látta meg boldogulásának kulcsát. Előbb pártot alapított Magyar Fascista Párt és Magyar Irredenta Fascista Párt néven, majd a már említett fasiszta-legitimista alakulat bontotta ki a zászlaját, aztán Nemzeti Rend Párt címen alapított újabb politikai frakciót, majd a Fasiszta Sasok nyilas frakció elnöke lett. Mindezek a pártok általában belügyminisztériumi jóváhagyás nélkül alakultak és valójában csak névleg léteztek. Kaszala ezen tevékenysége során több alkalommal került a bíróság elé „kauciószédelgés” miatt. Az éppen aktuális párthoz óvadékos irodai alkalmazottakat vett fel, tehát egy bekerülési összeg, kaució letétele után ígért jó fizetést és egyéb jutalékokat az áldozatoknak, akik általában soha nem látták viszont az átadott összegeket.

 

A gyűjtőfogházból szabadulva 1932-ben többedmagával alakította meg a Peterdi utca 3. alá bejegyzett Egyesült Legitimista Fascista Pártot, aminek ügyvezető elnöke lett. Komoly kapcsolatuk nem volt működő legitimista pártokkal, például a Griger Miklós féle Nemzeti Legitimista Néppárt hivatalosan is elhatárolódott tőlük. Kaszala hamarosan egy újfajta módszerrel kezdeményezett „pumpoló-akciót”. Gipszből készült Ottó-emlékérmeket állított elő, a trónörökös közelgő születésnapja alkalmából. A néhány fillért érő gipszérméket aztán alkalmazott ügynökök útján darabonként két pengőért kezdte terjeszteni legitimista érzelmű személyek között. Kaszala az alkalmazottakat „Ottó-királyfi” képére eskette fel és megfogadtatta velük, hogy a pártban történtekről senkinek semmit nem árulnak el. Sikerült is néhány száz darab érmét eladni, amikor a főkapitányság politikai osztálya tudomást szerzett az akciókról és Kaszalát a „toloncházba internálták”, azaz előzetes letartóztatásba helyezték, majd óvadékos sikkasztás és hitelezési csalás vétsége miatt elítélték. A törvényszék Kaszala János büntetésének kiszabásánál nyomatékos enyhítő körülménynek vette azt a tényt, hogy az elitélt vádlott az elsikkasztott pénzösszegeket nem a saját, hanem a pártja céljaira fordította, és egy év négy hónapi fogházbüntetésre ítélte.

Az itt bemutatott irat Kaszala János névjegykártyája a – nem is olyan régen még működő – Első Magyar Tűzzománc és Jelvénygyár tulajdonosa, Berényi Lajos részére írt üzenettel. Eszerint ”Kedves Berényi Úr! Kérem e sorok átadója által részemre kettő darab nagy sólyom jelvényt, Fascista munkás jelvény mintát küldeni szíveskedjen, hogy ma este a tanács elé terjeszthessem. Ezekről küldjön árajánlatot, továbbá az Ottó gombluk jelvényről is arra való figyelemmel, hogy mindezekből 10 000 példány fog szükségeltetni.” Kaszala „munkásságát” tekintve gyanítható, hogy a felajánlott üzlet végül nem köttetett meg.

1935-ben, miután Kaszala Jánost és párttársait óvadékos sikkasztás és csalás miatt lecsukták, az Egyesült Legitimista Fascista Párt még nem szűnt meg. A többszörösen büntetett előéletű Somogyi János vette át a párt vezetését, aki ugyanott folytatta, ahol elődei abbahagyták. Somogyi többek között gépírónőnek alkalmazta Budapest volt tűzoltó-főparancsnokának, néhai Breuer Szilárdnak leányát, Locsmándy Józsefné született Breuer Szilviát, aki megtakarított pénzét, négyszáz pengőt kaucióként átadta Somogyinak. Somogyi a pénzen ruhát vett, hogy – mint elmondta — méltó külsővel jelenjen meg Debrecenben a párt következő gyűlésén. Somogyit a rendőrség kauciósikkasztás miatt tartóztatta le.

Az anyagi haszonszerzés céljából létrehozott politikai szervezetek működtetése nem újkeletű találmány, és korábban sem járt hosszú távú sikerrel. A pártpolitikai zavarosban halászó Kaszala János áldozatainak ez persze csak némileg lehetett vigasz, de végül a „pártalapító” esetünkben is hitelét vesztve – letöltendő börtönbüntetés mellett – tűnt el a politikai süllyesztőben.

Dékány Szilveszter