Hírek


Kiállításmegnyitó a perkátai Győry–kastélyban

„Atyai örökség – közös felelősség. IV. Károly király és Habsburg Ottó élete és emlékezete” címmel konferenciával egybekötött kiállításmegnyitót szervezett Alapítványunk és a Perkátai Általános Művelődési Központ 2024. február 23-án. A rendezvényen mindkét vándorkiállításunkat bemutattuk.

Kiállításmegnyitó a perkátai Győry–kastélyban

„Atyai örökség – közös felelősség. IV. Károly király és Habsburg Ottó élete és emlékezete” címmel konferenciával egybekötött kiállításmegnyitót szervezett Alapítványunk és a Perkátai Általános Művelődési Központ 2024. február 23-án. A rendezvényen mindkét vándorkiállításunkat bemutattuk.

Az eseménynek helyszínt adó kastély dísztermét zsúfolásig megtöltő egybegyűlteket Lászlóné Szabó Edit, a Perkátai Művelődési Központ könyvtárvezetője köszöntötte. Külön köszönetét fejezte ki a település polgármesterének, a rendezvényen megjelent Oláh Istvánnak és az önkormányzat támogatásának. A IV. Károly életútját bemutató kiállítással kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy idén ünnepeljük a szentéletű király boldoggá avatásának 20. évfordulóját.

Prőhle Gergely igazgató Alapítványunk történetét, felépítését, működését, illetve a hagyatékfeldolgozás egyes szakaszait mutatta be a kezdetektől napjainkig. Képes beszámolójában névadónk politikai tudatossággal megélt életpályáját ismertette, majd stratégiai céljaink és programjaink alkotóelemeit említette: a történeti vonatkozások mellett az európai szellemet, a keresztény értékrendet, a külkapcsolatokat és a nemzetközi hálózatépítést.

Az eseményen megjelent a kastély utolsó urának unokaöcse is. Az Olaszországban nevelkedett Hunyady József gróf emlékező szavaiban személyes történeteket osztott meg a jelenlevőkkel. Családtörténeti ismertetése mellett kiemelte őseinek társadalmi felelősségvállalását, karitatív tevékenységét, melyet hazánkba költözve a helyiek elbeszéléséből ismert meg. Megemlékezett továbbá arról, hogy a Páli Szent Vincéről elnevezett irgalmas nővéreket felmenői hívták a településre, ahol ők iskolát és óvodát alapítottak.

Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatójának helytörténeti előadása a kastély történetéről és hasznosításáról szólt. A perkátai uradalom Mária Terézia hűségadományaként került a Győry család tulajdonába. 1936-ban Győry Terézia grófnő egyenesági leszármazott nélkül hunyt el, így a birtokot Hunyady Imre gróf örökölte, akinek az édesanya Győry Felicia volt. A II. világháborút követően a kastélyt államosították, a főépületben ezután általános iskola működött, majd a község művelődési háza és könyvtára kapott benne helyet. 2015-ben felújítási munkálatok kezdődtek, ezt követően pedig a Kínai–Magyar Kulturális Turisztikai Központ kezdte itt meg tevékenységét.

Alapítványunk tudományos igazgatóhelyettese, Fejérdy Gergely előadásában a Hunyady család és Habsburg Ottó kapcsolatát mutatta be. Győry Felicia és kéthelyi Hunyady Imre fia, Hunyady József volt IV. Károly szárnysegédje, később az első magyar főudvarmester lett, 1918-ban pedig az Aranygyapjas rend lovagjává avatták. Hunyady József a királyi család szolgálatában állt, a száműzetésben is segítette a családot. Közvetítő szerepet játszott a gyerekek, így Habsburg Ottó neveltetésénél, és a királyi család hivatalos képviselője volt Magyarországon a két világháború között. Ottó a Hunyady család több leszármazottjával is levelezést folytatott, amelynek egy része Alapítványunk őrizetében található.

Az izgalmas előadásokat követően a perkátai Kankalin Néptánccsoport magyarpalatkai tánccal örvendeztette meg a lelkes közönséget. Az este különleges pillanata volt, hogy a közönség soraiban helyet foglaló Nyitrainé Heim Judit és Nyitrai Levente – a kastély utolsó főintézőjének, Oppenheimer Antalnak a leszármazottai – a családi irattárukban fennmaradt és megőrzött dokumentumokból adományt nyújtottak át a vendéglátó intézménynek.

Lászlóné Szabó Edit, az esemény házigazdája ezután ünnepélyesen megnyitotta Alapítványunk vándorkiállításait, és ekkor nyílt lehetőség a kastély további tárlatainak megtekintésére is. A rendezvény kötetlen beszélgetésekre lehetőséget adó fogadással zárult.

Köszönjük a Perkátai Általános Művelődési Központ valamennyi dolgozójának, továbbá az ötletgazda László Lillának a kiváló és mindenre kiterjedő szervezést!

Fotók: Szarka-Áldott Katalin és Szentes Kitti