Hírek


„Der größte politische Stammtisch der Welt” A CSU politikai hamvazószerdája

A Bajor Keresztényszociális Unió és a Hanns Seidel Alapítvány éves nagyböjti rendezvényén a Habsburg Ottó Alapítványt Kocsev Bence képviselte.

„Der größte politische Stammtisch der Welt” A CSU politikai hamvazószerdája

A Bajor Keresztényszociális Unió és a Hanns Seidel Alapítvány éves nagyböjti rendezvényén a Habsburg Ottó Alapítványt Kocsev Bence képviselte.

Hamvazószerda kiemelt dátum a bajor és a német politikai naptárban. A nagyböjt első napján tartomány- és országszerte megrendezett összejövetelek közül kétségtelenül a legismertebb és leglátványosabb a Bajor Keresztényszociális Unió (Christlich-Soziale Union in Bayern, CSU) által szervezett esemény. A párthoz közeli Hanns Seidel Alapítvány (Hanns Seidel Stiftung, HSS) évek óta ennek margóján valósítja meg a Mitteleuropäische Dialog elnevezésű programját, amelynek célja a tágabb közép-európai együttműködés erősítése, valamint a döntéshozók és a fiatalabb generáció közötti kapcsolatépítés elősegítése.

Bár a bajor politikai hamvazószerda (Politischer Aschermittwoch) kezdetei bő száz évre nyúlnak vissza, az esemény csak Franz Josef Strauss ötvenes évekbeli színrelépésével vált igazán ismertté és országosan jelentőssé. A CSU kiváló szónoki képességekkel megáldott prominense 1988-ban bekövetkezett haláláig több mint harminc alkalommal lelkesítette egyre népesebb közönségét, és formálta át a rendezvényt egy lokális kezdeményezésből a közéleti viták meghatározó és harsány fórumává, az országos politikai nyilvánosság sajátos intézményévé. A karizmatikus bajor miniszterelnök hamvazószerdai üzenetei mélyen beivódtak a politikai és közgondolkodásba, és nagy hatással voltak a korszak politikai és világnézeti vitáinak alakulására.

A német és európai közéletbe a hetvenes évektől formálisan is bekapcsolódó Habsburg Ottó maga is többször ellátogatott a nagyböjt kezdetén rendezett politikai nagygyűlésre. Részvétele ugyanakkor túlmutatott a Franz Josef Strauss-szal való szoros kapcsolatából következő udvariassági látogatáson, és bizonyos értelemben szimbolikus jelentőségű is volt, hiszen világossá tette a párt vezetői és támogatói számára, hogy a tradíció és a modern közéleti szerepvállalás nem zárják ki egymást; a történelmi és dinasztikus tudatosság, valamint az ebből táplálkozó távlatos politizálás sikerrel állítható a tartomány, az ország és Európa szolgálatába.

Habsburg Ottó a politikai hamvazószerda rendezvényen, 1989-ben
(Fotó: Hanns Seidel Stiftung, München)

A hagyományoknak megfelelően idén is az alsó-bajorországi Passauban került sor a CSU rendezvényére. Az esemény főszónoka a jelenlegi párt- és miniszterelnök, Markus Söder volt, akinek politikai fellépését nagyban alakítja a straussi örökséghez való szoros kötődése, köztük annak felimerése, hogy a nagyböjt első napján elhangzó beszédek – különösen egy választási évben – jelentősen meghatározzák a következő időszak közéleti diskurzusát. A politikai ellenfelek vitriolos bírálata mellett a közel másfél órás felszólalás olyan kulcsfontosságú kérdésekre összpontosított, mint a migráció kezelése, a mezőgazdaság helyzete, illetve a jobb- és baloldali szélsőségek megfékezése. Az eseményen a CSU prominensei és politikusai mellett az alapszervezetek tagjai és külföldi vendégek is jelen voltak.

A HSS idén is a rendezvény köré szervezte meg a Mitteleuropäische Dialog elnevezésű programját, amely a közép-európai régió fiataljai számára kínál lehetőséget arra, hogy bajor politikusokkal és közéleti szereplőkkel járják körül a szélesebb társadalmi nyilvánosságot leginkább foglalkoztató ügyeket, valamint a térségi együttműködés lehetőségeit. A politikai hamvazószerda előestéjén a jelenlévők Thomas Erndl Bundestag-képviselővel, a Külügyi Bizottság alelnökével vitatták meg a legfontosabb globális és európai témákat, valamint a közép-európai térség politikai viszonyainak várható alakulását. A Politischer Aschermittwoch központi programját követően pedig lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek egy ambiciózus település- és vidékfejlesztési projekttel (Integrierte Ländliche Entwicklung Ilzer Land), és rövid eszmecserét folytassanak Stefan Meyerrel, a bajor tartományi parlament képviselőjével a térség aktuális politikai, gazdasági és társadalmi viszonyairól.

Az eseményen való részvétel lehetőségéért köszönet illeti Markus Ehm urat, a HSS közép-európai regionális vezetőjét, valamint Fixl Renátát és Takács Kamillát, az alapítvány budapesti irodájának vezetőjét és projektasszisztensét.

 

Kocsev Bence