Hírek


Látogatás Regina szülőföldjén

2021-ben emlékeztünk meg Habsburg Ottó és Regina von Sachsen Meiningen esküvőjének esküvőjének 70. évfordulójáról. A jubileum kapcsán esett már szó a menyasszony családjáról, ugyanakkor azt is régen tudjuk, hogy Regina családtörténete számos történeti, kultúrtörténeti érdekességet rejt, nem egy magyar vonatkozással.

Látogatás Regina szülőföldjén

2021-ben emlékeztünk meg Habsburg Ottó és Regina von Sachsen Meiningen esküvőjének esküvőjének 70. évfordulójáról. A jubileum kapcsán esett már szó a menyasszony családjáról, ugyanakkor azt is régen tudjuk, hogy Regina családtörténete számos történeti, kultúrtörténeti érdekességet rejt, nem egy magyar vonatkozással.

Régen terveztem, hogy ellátogatok Meiningenbe, az alig harmincezer lakosú kisvárosba, ami történetileg Frankföldhöz tartozott, de később Türingiához csatolták, s így a II. világháborút követően a szovjet megszállási zónába, a Német Demokratikus Köztársasághoz (NDK) került. Mivel a hidegháborús időszakban a városka a határsávban feküdt, felkeresni is csak külön engedéllyel lehetett volna, aminek megszerzésére a közeli Jénában töltött egyetemi időszakom idején kísérletet sem tettem. Viszont az elszigeteltségnek megfelelően a szocialista városépítés jellegzetes „vívmányai” is elkerülték, voltaképp teljesen megőrizte hagyományos, 18–19. századi jellegét, benne az 1600-as évek végén megépült kastéllyal, az Elisabethenburggal.

Ez volt a Szász-Meiningen család ősi fészke, a kis német fejedelemségek minden hagyományos jellegzetességével, melyek közül talán a legfontosabb a település méreteit messze meghaladó kulturális ambíció. Ennek kiteljesítője II. György herceg (1826–1914) volt, akit a színjátszás iránti elkötelezettsége nemcsak egy korszerű színházépület megépítésére sarkallt, hanem, mint szerteágazó tehetségű arisztokrata, jelmez- és díszlettervezőként, továbbá – és ez volt az igazi újítás – rendezőként is jelentőset alkotott. A színháztörténet neki köszönheti a modern színjátszás alapjainak megteremtését, amit „meiningenizmus”-ként emlegetnek, és ami olyan meghatározó színházi alkotókra is hatást gyakorolt, mint Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij, vagy Max Reinhardt. II. György a legjobb muzsikusokat gyűjtötte össze udvarába: koncertezett Meiningenben Liszt Ferenc, rendszeres vendég volt Johannes Brahms és Richard Wagner; a színház zenekarát Hans von Bülow (Liszt tanítványa és veje) vezette, egy éven át pedig a fiatal Richard Strauss állt a karmesteri pultnál. II. György társulata rendszeresen turnézott Európa-szerte, Magyarországon is többször megfordultak Shakespeare- és német klasszikus darabok, Schiller, Kleist műveinek előadásával. A színházalapító az 1925-ben született Regina dédapja volt, s bár a családtörténet gyakran tragikus fordulatot vett, az inspiráló közeg Habsburg Ottó későbbi hitvese számára is meghatározónak bizonyult.

II. György herceg  Regina főhercegnő és Habsburg Ottó

 

Miután Philipp Adlung, a meiningeni múzeum igazgatója végigvezetett a szórványosan felújított épületen, abban állapodtunk meg vele, hogy születésének 2025-ben esedékes 100. évfordulóján kamarakiállítást állítunk össze Regina hercegnő életéről és a hercegi ház Magyarországhoz fűződő kapcsolatairól. Habsburg Ottó hitvesének kötődése szülőföldjéhez abban is megnyilvánul, hogy – miután koporsóját férje halála után a Habsburgok hagyományos temetkezési helyén, a bécsi kapucinus kriptában helyezték el – Regina szívurnája Heldburg kastélyában maradt, testvérei és szülei hamvai mellett. Ez a lovagvárszerű épület a „színház-herceg”, II. György regnálása idején nyerte el mai alakját, historizáló tornyai, kiszögellései középkori hangulatot árasztanak. A kastély volt Regina gyermekkorának kedvenc helyszíne. Egykori hálószobájában látható most a Szász-Meiningen családról szóló kiállítás. A kommunista diktatúra idején az épületben árvaház működött, majd részben kiégett; a rendszerváltozást követően felújították, s pár éve benne kapott helyet a német várépítészetről szóló korszerű kiállítás. Björn Chiliannal, a kastély vezetőjével annak lehetőségét mérlegeltük, hogy 2025-ben miként lehetne Heldburgban is megemlékezni Regináról, esetleg egybekötve azt a rendszerváltozás 35. évfordulójáról, Magyarországnak a határnyitásban játszott szerepéről szóló megemlékezéssel. A Heldburgban született és nevelkedett Björn Chilian elmondta, hogy a településen él még néhány idős ember, aki be tudna számolni a hercegi családhoz fűződő viszonyáról, arról a figyelemről, amivel a „császári, királyi hitvessé” emelkedő Regina életét követték.

A tapasztalatok alapján biztos vagyok benne, hogy a meiningeniekkel kialakuló együttműködés még számos érdekes történeti, politikai, kultúrtörténeti adalékkal gazdagíthatja névadónkra és családjára vonatkozó ismereteinket.

Prőhle Gergely