Archívum


Mindszenty szókimondása – a rendszerváltozás lelkisége

Habsburg Ottó búcsúbeszéde Mindszenty József 30 évvel ezelőtti újratemetésén.

Mindszenty szókimondása – a rendszerváltozás lelkisége

Habsburg Ottó búcsúbeszéde Mindszenty József 30 évvel ezelőtti újratemetésén.

1991. május 4-én, 30 évvel ezelőtt került sor Mindszenty József néhai esztergomi hercegprímás újratemetésére Magyarországon. Habsburg Ottó részt vett az eseményen, és beszédet is mondott.  A valamikori trónörökös már május 1-jén Budapestre érkezett, és az újratemetés előtt több programon is megjelent, többek között Tatán és Győrben. 1991-ben egyébként ez már a negyedik alkalom volt, hogy Habsburg Ottó Magyarországra látogatott. Az utazások szervezésében jelentős szerepet kapott Reviczky Ádám mérnök, aki a Magyar Páneurópa Egyesület irodaigazgatója volt ekkor.[1]

Mindszenty József újratemetésének programjához május 3-án délben a határmenti Nickelsdorfban csatlakozott Habsburg Ottó és három gyermeke, Walburga, Károly és György. Itt, a búcsúztatóünnepségen rajta kívül többek között részt vett Hans Groer bíboros, bécsi érsek, Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek, és László István eisenstadti (kismartoni) püspök, valamint Pálos Miklós, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Hunkár Dénes bécsi, és id. Keresztes Sándor vatikáni nagykövetek. A köszöntő beszédeket Hans Sipötz, a burgenlandi tartományi kormány elnöke, illetve Jeszenszky Géza magyar, és Alois Mock osztrák külügyminiszterek mondták.[2] Habsburg Ottó gépkocsija is csatlakozott ahhoz a konvojhoz, amely Hegyeshalmon át Esztergomba kísérte Mindszenty József koporsóját. A kocsisor élén a bíboros hamvaival ugyanaz a fekete Mercedes haladt, amelyet 1989. április 1-jén Zita királyné temetésén használtak.

Hegyeshalomnál a magyar határállomáson az egykori hercegprímás tiszteletére nagyszámú közéleti személyiség gyűlt egybe. Habsburg Ottó itt ismét meghallgatta többek között az osztrák külügyminiszter, illetve Andrásfalvy Bertalan, magyar művelődési és közoktatási miniszter, valamint Lezsák Sándor szavait is.[3]

Május 4-én, szombaton, Esztergomban a 10:30-kor kezdődő ünnepélyes gyászszertartáson Opilio Rossi bíboros, a Szentszék képviselője, Antall József miniszterelnök, Miklósházy Attila, a külföldi magyarok püspöke, és Weren Fried van Straaten, holland premontrei szerzetes, a Segítségnyújtás az Üldözött Egyházaknak (AED/ACN) nevű szervezet alapítója mellett Habsburg Ottó – európai parlamenti képviselő és a Nemzetközi Páneurópai Unió elnöke – szintén felszólalt.

Az egykori trónörökös az alábbi beszédet mondta el [4]:

 

A Szentlélek adományai között van egy

 

Habsburg Ottó a gyászszertartást követően részt vett Esztergomban a hivatalos ebéden a Prímás Pincében, majd Zamárdiba utazott. A következő két napban még további találkozók szerepeltek programjában Székesfehérvárott, illetve Budapesten. Május 6-án délután hagyta el Magyarországot repülővel.

Habsburg Ottót Mindszenty József újratemetése kapcsán 1991. március 4-én megkereste Kurcz Béla a Magyar Nemzet újságírója és egy cikket kért tőle a bíborossal fennálló személyes kapcsolatairól. A valamikori trónörökös elfogadta a felkérést, és hosszú írást küldött a „Hercegprímás hazatér” címmel az újságnak.[5] A cikk 1991. május 4-én jelent meg „Élete utolsó percéig hű maradt eszméihez” cím alatt; az írást alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.[6]

MagyarNemzet_1991_05__pages40-40

 

Ottó a néhai hercegprímás újratemetése kapcsán az események előtt, Tatán, rövid nyilatkozatot adott 1991. május 3-án a Népszabadság újságírójának, Kovács Bélának. Itt többek között beszélt Mindszenty Józseffel fennálló viszonyáról is. „Először még az Egyesült Államokban találkoztunk, majd később, amikor kijutott Magyarországról. Az ő hagyatékáról csak annyit mondhatok, hogy Mindszenty József számunkra, magyarok számára rendkívül nagy szolgálatot tett. Egy olyan világban, ahol a megalkuvás és a gyávaság uralkodott, ő a bátorságnak a szimbóluma volt. – Hozzátette: Mindszenty neve mindenütt ismert. Nagy szerepe volt abban — mint a Nyugaton élő emigrációnak —, hogy pozitívan változzon a hazánkról alkotott kép.[7]

Az 1947-ben történt első találkozást követően – közvetítőkön keresztül – kapcsolatban maradtak a hercegprímás letartóztatásáig, ahogyan 1956-ban, a szabadság napjaiban, később pedig 1971 szeptemberétől, amikor a magyar főpap közel tizenötév után elhagyhatta az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének épületét. 1990. február 5-én Habsburg Ottó a Legfelsőbb Bíróság előtt a Mindszenty-per felülvizsgálata során tett tanúvallomásában egyértelműen cáfolta a bíboros ellen 1949-ben a magyar kommunisták által felhozott vádakat.[8]

A hercegprímás ellen 1949-ben lezajlott kirakatperben az egyik legfőbb vádpont az volt, hogy 1947 nyarán az ottawai Mária-ünnepségek kapcsán egymás között egyeztettek volna, és összeesküvést szőttek volna a „demokratikus köztársasági államrenddel” szemben. Ottó nagy tisztelettel volt a nála húsz évvel idősebb, legitimista bíboros iránt, de ismerte korlátait is. IV. Károly fia többször hangsúlyozta, hogy Mindszentynek nem adatott meg a lehetőség, hogy kívülről, nagyobb világpolitikai összefüggésekben szemlélje a magyarországi helyzetet.[9]

A harminc évvel ezelőtt az újratemetésen résztvevő egykori trónörökös számára Mindszenty József „mindenekelőtt Isten embere volt. […] – aki – rendületlenül harcolt tovább akkor is, amikor az ellenséges erő őt sújtotta. Tudta, hogy a hit mindig legyőzi a világi erőszakot, mert az örökkévalóság Istené.” Vallotta továbbá: „hogy Mindszenty József nemcsak Jézus hű követője volt, hanem nagy magyar hazafi is.[10]

                                                                                               Fejérdy Gergely

 

Fotók: HOAL, Habsburg Ottó Gyűjtemény, Fényképgyűjtemény

 

[1] Habsburg Ottó Alapítvány, Habsburg Ottó Gyűjtemény, Habsburg Ottó magyar nyelvű levelezése. HOAL I-2-c-Reviczky Ádám. (Pöcking, 1991. február 18.) (A Habsburg Ottó Alapítvány teljes iratanyaga rendezés alatt áll, ezért a tanulmányban megadott jelzetek egyike sem tekinthető véglegesnek.) Reviczky Ádám hagyatékában, amit Alapítványunk őriz (HOAL, Habsburg Ottó Alapítvány Gyűjteménye, Személyi gyűjteményi hagyatékok, Reviczky Ádám és Revizcky Katalin HOAL II-1-a) szintén fellelhető az utazással kapcsolatos levelezés, illetve Mindszenty József újratemetésének programjai VHS kazettán felvételre is kerültek. Ebből közlünk egy rövid részletet.

[2] Magyar Távirati Iroda Hírarchívum 1988-napjainkig, Mindszenty – búcsúztató ünnepség Nickelsdorfban (1-2 rész), Bécs, 1991. május 3.

[3] Uo.: Magyar földre érkeztek Mindszenty hamvai (1. rész), Bécs, 1991. május 3.

[4] Habsburg Ottó Alapítvány, Habsburg Ottó Hivatali és politikai jellegű iratai, Mindszenty József újratemetése 1990-1992, (HOAL-I-3-e-Esztergomi beszéd). Az Esztergomban 1991. május 4-én elhangzott beszéd magyar és német nyelvű változata is megtalálható az Archívumban.

[5] HOAL I-2-c-Kurcz Béla, (Pöcking, 1991. március 8.)

[6] Habsburg Ottó: Élete utolsó percéig hű maradt eszméihez; Magyar Nemzet, 1991. május 4., 8.

[7] Kovács Béla: Habsburg Ottó nyilatkozata; Népszabadság, 1991. május 3., 3.

[8] https://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/az_egyhaz_elleni_intezkedesek_es_mindszenty_jozsef

[9] Bokor Péter és Hanák Gábor interjúja dr. Habsburg Ottóval Frauenbergben, 1998. április 4. Magyar Mozgóképkincs Megismertetésért Alapítvány (MMMA) 0451_19_HO_980404. A felvétel pontos helye: 00:07:30

[10] HOAL-I-3-e-Habsburg Ottó beszéde 1992. március 29-én Csehimindszenten, a bíboros 100 éves születésnapja alkalmából.