PROGRAMOK

Habsburg Ottó és Bibó István Európa-felfogása

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara beszélgetést szervez szeptember 28-án, csütörtökön 16 órától a győri egyetem könyvtárában. Az esemény részeként megnyitjuk a Habsburg Ottó életét bemutató „Életút és örökség” című kiállításunkat is.

Helyszín

Győr,
Széchenyi István Egyetem

Időpont

kezdete

2023.09.28.
Csütörtök16:00

vége

2023.10.13.
Péntek19:00

Bibó István és Habsburg Ottó

Habsburg Ottót és Bibó Istvánt a 20. század európai és magyar történelmének legkiemelkedőbb gondolkodói között tartjuk számon, akik elméleti munkásságuk mellett közéleti szereplőként is jelentős örökséget hagytak maguk után. Bár nagyon eltérő pályát futottak be, életművükben mégis közös a társadalom és a politika legfontosabb összefüggéseire és dilemmáira való alapos reflektálás, melyben különös hangsúlyt kap Európa jövőjének vizsgálata, valamint a közép-európai népek együttműködésének és fejlődési perspektíváinak problematikája. Bibó Istvánnak az európai társadalomfejlődést vizsgáló történeti-politológiai megalapozottságú vizsgálódásai, valamint Habsburg Ottónak az európai integráció legfontosabb kérdéseiről megfogalmazott gondolatai a mai napig fontos üzeneteket hordoznak, egyúttal kiváló referenciapontként szolgálnak a kontinens és a szűkebb közép-európai térség történetének és jelenének megértéséhez.

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar által szervezett rendezvény célja, hogy bemutassa a két merőben eltérő habitusú és egészen különböző tapasztalatokból merítő politikus és gondolkodó Európa-képét, munkásságuk és gondolkodásuk tematikus párhuzamait valamint az általuk közvetített eszmék és felvetések relevanciáját, új impulzusokat adva ezzel a közép-európai együttműködéssel és az európai integrációval kapcsolatos párbeszédnek.

 

MEGHÍVÓ ÉS PROGRAM

Meghívó

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!