Habsburg Ottó 110


A kereszténység helyzete Európában

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete konferenciát szervez október 28-án ‘A kereszténység helyzete Európában’ címmel.

A kereszténység helyzete Európában

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete konferenciát szervez október 28-án ‘A kereszténység helyzete Európában’ címmel.

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete tisztelettel meghívja Önt közös rendezvényére, melynek címe

A kereszténység helyzete Európában

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Széchenyi Díszterem
Időpont: 2022. október 28. (péntek), 9:00

Napjainkban számos vita folyik a kontinensünkön zajló civilizációs változásokról. A szekularizáció és a bevándorlás átalakította a hagyományos zsidó-keresztény értékrendhez való viszonyt, s erre a folyamatra a politikai szereplők is eltérő válaszokat adtak. Az idén 110 éve született Habsburg Ottó számára a keresztény Európa gondolta több volt, mint politikai jelszó, hiszen arra olyan hittel megélt valóságként tekintett, amely a modernitás része, és amelynek meghatározó szerepet kell játszania a kontinens politikai, társadalmi és szellemi arculatának alakításában.

Konferenciánk célja az európai kereszténység jelenlegi helyzetének megértése, az eltérő felekezeti és nemzeti kontextusok számbavétele, továbbá az európai egyházak jövőbeli kilátásainak elemzése. A minél teljesebb kép felvázolása érdekében a konferencia nem csupán a friss empirikus eredmények bemutatására törekszik, hanem igyekszik a különböző keresztény felekezetek képviselőinek is lehetőséget biztosítani arra, hogy a saját kutatásaik, illetve tapasztalataik alapján mutathassák be azokat a sajátos szempontokat, amelyek a jelenlegi helyzet megértéséhez elengedhetetlenek, és azokat a stratégiákat, amelyek a fentebb említett folyamatok ellenében hathatnak. A társadalomtudományi elemzés és az egyházi stratégiák mellett politikusi reflexiók is kiegészítik a tanácskozást. Az egyházak helyzetéről és a kereszténység európai szerepéről szóló jövőbe mutató gondolkodás lehetőségének biztosítása különösen időszerű egy olyan évben, amikor számos európai országban kerül sor a lakosság vallási és felekezeti megoszlását is felmérni hivatott, s a világjárvány miatt az elmúlt években elhalasztott népszámlálásokra.

Program

9:00 – 9:10 Megnyitó

Prőhle Gergely, igazgató, Habsburg Ottó Alapítvány

9:10 – 10:00 Vitaindító előadás és beszélgetés

Gert Pickel, egyetemi tanár, Lipcsei Egyetem

Egyház és vallás Európában. Elméleti és empirikus megfontolások

Felkért hozzászóló: Rosta Gergely, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

10:00 – 10:15 Vita

10:15 – 10:35 Kávészünet

10:35 – 11:45 I. Panel: Mire figyelmeztetnek a számok és a társadalmi folyamatok?

Fábri György, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyarországi Evangélikus-Lutheránus Egyház Északi Egyházkerületének világi vezetője

Számok és hitek – elkereszténytelenedés és/vagy szekularizáció?

Török Csaba, az Esztergom-Vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi plébánia kormányzója, egyetemi tanár

A jelentéktelen/jelentéstelen próféta drámája. A valóságreflexió teológiai vákuuma és annak következményei

Niklaus Peter, teológus, a zürichi lelkészi káptalan korábbi dékánja, a zürichi Fraumünster emeritus lelkésze

A kereszténység a pluralista társadalmakban (Svájc, mint egy nem egyedi eset)

11:45 – 12:00 Vita

12:00 – 13:00 Ebéd

13:00 – 14:00 II. Panel: Keresztény válaszok a modern világ kihívásaira

Baritz Sarolta Laura OP, egyetemi adjunktus, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Milyen szerepet játszhat a keresztény etika a gazdasági, társadalmi és környezeti problémák kezelésében?

Hölvényi György, az Európai Parlament tagja

A kereszténydemokrácia helye és helyzete Európában

Wim Vandewiele, egyetemi tanár, Leuveni Katolikus Egyetem

 „Egyáltalán nincs okunk pesszimistának lenni” Hogyan válaszoljunk a posztszekuláris társadalmak lehetőségeire?

14:00 – 14:15 Vita

14:15 – 15:00 III. Panel: A keresztény politizálás esélyei a 21. században

Rocco Buttiglione, volt olasz miniszter, az Edith Stein Filozófiai Intézet professzora

Vallás és társadalmi kohézió az európai társadalmakban

Ján Figel’, volt szlovák miniszter, volt uniós biztos és különmegbízott

Az egyházak társadalmi felelőssége a posztkommunista társadalmakban

15:00 – 15:15 Vita

15:15 – 15:30 Zárszó

 

A konferencia magyar, angol és német nyelven zajlik, szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Szeretettel várjuk!