Hírek


Az utolsó temetés a kapucinus kriptában

2023. október 7-én kísérték utolsó útjára Yolande de Ligne hercegnőt, IV. Károly negyedik fiának, Habsburg-Lotharingiai Károly Lajos főhercegnek, névadónk testvérének a feleségét a bécsi kapucinus kriptában. Az eseményen a Habsburg Ottó Alapítványt Fejérdy Gergely tudományos igazgatóhelyettes képviselte.

Az utolsó temetés a kapucinus kriptában

2023. október 7-én kísérték utolsó útjára Yolande de Ligne hercegnőt, IV. Károly negyedik fiának, Habsburg-Lotharingiai Károly Lajos főhercegnek, névadónk testvérének a feleségét a bécsi kapucinus kriptában. Az eseményen a Habsburg Ottó Alapítványt Fejérdy Gergely tudományos igazgatóhelyettes képviselte.

Közismert, hogy a Habsburg-család 390 éve, 1633 óta temetkezik a bécsi Neuer Markton álló kapucinus templom kriptájába. A nekropolisz létrehozója I. Mátyás császár felesége, Anna császárné volt. A templom alatt kialakított boltíves helyiségekbe az évszázadok során 12 császárt és 18 császárnét temettek, itt található többek között névadónk sírja is. Legutoljára 2011 nyarán Habsburg Ottó végső nyugalomra helyezése zajlott a kriptában.

Tudható volt, hogy helyszűke miatt már csak egy hely maradt szabadon, az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó uralkodójának menye számára. Az ő temetésére került sor 2023. október 7-én. Habsburg Ottó testvérének, a 2007-ben elhunyt Habsburg Károly Lajos főhercegnek a felesége, a belga Yolande de Ligne hercegnő ugyanis 2023. szeptember 13-án Brüsszelben visszaadta lelkét teremtőjének. A temetés szűk családi és baráti körben zajlott. Az eseményen az elhunyt gyermekein és unokáin kívül megjelent a luxemburgi nagyherceg; a belga királyi családdal közvetlen rokonságba álló Habsburg-Lotharingiai Lorenz főherceg, az Este-ág feje; Ferdinánd Zvonimir főherceg és alapítványunk kurátora, Elenora főhercegnő, Károly főhercegnek, a Habsburg ház fejének gyermekei, illetve a magyar Habsburg-ág képviseletében Mihály főherceg.

(Fotó: Jean-Claude Ernst/Luxpress)

A bensőséges, meghitt szertartást Maximilian Heim, az osztrák ciszterci rendtartomány főapátja celebrálta. A gyászmisén számos katolikus pap koncelebrált, többek között Frank Bayard főapát, a német lovagrend nagymestere, Franz Xaver Brandmayr a római Santa Maria dell’Anima Pápai Intézet egykori rektora, illetve Jean de Habsbourg, Károly Lajos főherceg unokája, a svájci Eucharistein közösség tagja. Homíliájában Maximilian Heim főapát megemlékezett Yolande de Ligne főhercegnő életútjáról. Elmondta, hogy a hercegnő 1923-ban, Madridban látta meg a napvilágot, amikor apja, Eugène de Ligne herceg diplomataként éppen a spanyol fővárosban szolgált. Gyermekként keveset tartózkodott hazájában, mivel a család az apa szolgálati helyein, Spanyolországban, majd Romániában élt a két háború közötti időszakban. A II. világháború idején a belgiumi Beloeil-ben található családi kastélyban nagy számban bújtattak üldözött zsidó gyermekeket, akiknek ellátásából Yolande főhercegnő is kivette a részét. Maximilian Heim főapát az elhunyt mély katolikus hitét emelte ki, amely minden nehézségen átsegítette; jellemvonásai közül pedig a bátorságot, valamint a fiatalkorától magáévá tett felelősségérzetet, amit ő társadalmi rangjával együtt járónak tekintett.

Yolande főhercegnő, Károly Lajos, Habsburg Ottó és Rudolf 1951-ben Tuxedo Parkban (New York, USA)
a Zita királyné részére vásárolt ház előtt, ami korábban Mark Twain lakhelye is volt (Fotó: HOAL)

Érdemes megemlíteni, hogy Yolande de Ligne hercegnő édesapja 1947 és 1951 között Belgium első indiai, majd 1957-ig madridi nagykövete volt. Eugène de Ligne herceg ez utóbbi minőségben 1956 októberétől kiállt a magyar forradalom ügye mellett, sőt támogatta lánya sógorát, Habsburg Ottót is, aki éppen Madridon keresztül próbált segítséget szervezni a kommunizmus elleni felkelésnek. Yolande főhercegnő férjén keresztül is rendszeresen tájékozódott Magyarországról, Károly Lajos ugyanis még házasságuk előtt, 1942–1944 között Lisszabonban munkálkodott életét kockáztatva a magyar kiugrási kísérlet előmozdításán.

Végérvényesen lezárult egy történelmi korszak. Négy évszázad a Habsburgok és Európa történetéből immár végleg a múlté. Yolande főhercegnőre emlékezve a Habsburg Ottó Alapítvány őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, és a gyászjelentésen olvasható evangéliumi sorok reményében búcsúzik az elhunyttól:

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt,
én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
(Mt 10, 32)

Fejérdy Gergely