Első közlés


Habsburg Ottó kiáltványa az 1956-os forradalom kapcsán

Habsburg Ottó 1956. október 28-án kiáltványt adott ki magyar nyelven, amelyben lelkesen vont párhuzamot a Budapesten zajló események és a magyar történelem csillagórái között.

Habsburg Ottó kiáltványa az 1956-os forradalom kapcsán

Habsburg Ottó 1956. október 28-án kiáltványt adott ki magyar nyelven, amelyben lelkesen vont párhuzamot a Budapesten zajló események és a magyar történelem csillagórái között.

A Habsburg Ottóval foglalkozó életrajzi művek általában egyáltalán nem, vagy csak röviden emlékeznek meg az egykori trónörökös 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos tevékenységéről. Egyik sem tesz említést arról, hogy Ottó 1956. október 28-án kiáltványt adott ki magyar nyelven, amelyben lelkesen vont párhuzamot a Budapesten zajló események és a magyar történelem csillagórái között. Egyebek mellett hangoztatta, hogy a forradalmárok „a keresztény elvek, szent szabadságunk és magyarságunk élharcosai.”[1]

A Habsburg Ottó Alapítvány által kezelt gyűjteményben fennmaradt a kiáltvány első, a trónörökös által javított változata. A magyar nyelvű sorokat a Nagy Imre-kormány október 27-i átalakítása után írta, amikor úgy tűnt, változás következik be az események hatására. Habsburg Ottó már október 24-én értesült a magyarországi történésekről, és azonnal felismerte azok jelentőségét. Kiterjedt kapcsolati hálója – többek között a Marosy Ferenc által vezetett madridi emigráns Királyi Magyar Követség – révén különösen is jól informált volt. Az említett napon ezt jegyezte fel naplójába: „Lázadás Magyarországon”, másnap pedig: „A felkelés tartósnak ígérkezik”.[2] Október 26-án arra kérte Marosy Ferencet, hogy közvetítse kérését Franco tábornoknak, miszerint Spanyolország tiltakozzon az ENSZ-ben a magyarországi szovjet beavatkozással szemben.[3]

                     A kiáltvány szövegének leirata                                           és a tisztázott példány

 

Október 23-án Habsburg Ottó Belgiumban tartózkodott, és csak 26-án tért vissza Pöckingbe. Hazaérkezve azonnal hozzálátott, hogy lehetőségeihez mérten aktívan támogassa a forradalmat. Az egyik első lépése a már említett magyar nyelvű kiáltvány megfogalmazása volt. Ezt a szöveget Bécsbe küldte gróf Batthyány Lászlónak titkárával, August Lovrekkel, azzal a kéréssel, hogy nyomtassák ki, és próbálják terjeszteni Magyarországon. A szöveget ugyanakkor hangszalagra is mondta, és október 29-én eljuttatta azt Madridba,[4] ahol Marosy Ferenc követ segítségével adásba került a spanyol rádió magyar nyelvű műsorában. Ottó kérésére a hangfelvétel sugárzását többször megismételték. A kiáltvány nagy visszhangot váltott ki a korabeli – elsősorban spanyol nyelvterületen élő – magyar emigráns közösségben, de idővel feledésbe merült.

A forradalom után 64 évvel előkerült szöveg méltó emléket állít a szabadságharc hőseinek. Sűrítetten tükröződnek benne Habsburg Ottó gondolatai és reményei az 1956. októberi magyarországi események kapcsán, és kiérződik belőle a volt trónörökös Magyarország iránti elkötelezettsége.

 

Fejérdy Gergely

 

 

[1] Habsburg Ottó Alapítvány, Habsburg Ottó Gyűjtemény, Levelezés, Titkárság hivatali levelezés, HOAL I–1–b–1956 1956-os kiáltvány d.n. (rendezés alatt álló iratanyag)

[2] Baier, Stephan – Demmerle, Eva: Habsburg Ottó élete. Budapest, Európa, 2003, 252–253.

[3] Ferrero Blanco, Maria Dolores: La Revolucion Hungara de 1956. El despertar democratico de Europa del Este. Universitad de Huelva, 2018, 330.

[4] HOAL I–1–b–1956–Habsburg Ottó 1956. október 28.