Habsburg Ottó 110


Európa jövője – Habsburg Ottó hagyatéka

2022. november 24-én a bécsi magyar nagykövetségen Alapítványunk konferenciával és kiállítással emlékezett meg névadója születésének 110. évfordulójáról.

Európa jövője – Habsburg Ottó hagyatéka

2022. november 24-én a bécsi magyar nagykövetségen Alapítványunk konferenciával és kiállítással emlékezett meg névadója születésének 110. évfordulójáról.

Az idei év kétségtelenül Európa legújabbkori történetének egyik fontos fordulópontja. A jelenlegi nehézségek azonban nem előzmény nélküliek, ennek felismerése pedig arra is lehetőséget teremt, hogy tanuljunk a múltbeli tapasztalatokból. A 110 éve született Habsburg Ottó hosszú élete során számos válságos időszakot élt meg, de optimizmusa, mély vallásossága, politikai éleslátása és leleményessége a legnehezebb időkben is erőt adott neki, távlatos politikai gondolkodása, Európa iránti elkötelezettsége pedig az utókor számára is számos tanulságot hordoz. Mindez arra ösztönözte a konferencia szervezőit, a Habsburg Ottó Alapítványt, Magyarország Bécsi Nagykövetségét és a Pannonhalmi Főapátságot, hogy a bécsi rendezvényen felidézzék Habsburg Ottó szellemi örökségének azon az aspektusait, amelyek a mai politikai cselekvés számára is hasznosak és irányadóak lehetnek. Az esemény ily módon nem csupán egy megemlékezés volt, hanem lehetőséget teremtett a jelenlegi európai helyzet végiggondolására is.

Nagy Andor, bécsi nagykövet, Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának korábbi elnöke és Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatójának köszöntője után, Hortobágyi Cirill OSB, pannonhalmi főapát beszédében kiemelte, hogy akárcsak Szent Márton úgy Habsburg Ottó öröksége is azért különösen fontos, mert az gondolkodásra, cselekvésre és alkotásra ösztönözi az utókort. Beszéde végén a szerzetesi közösség vezetője örömmel adott hírt arról, hogy az utolsó osztrák-magyar trónörökös és bencés diák tiszteletére hamarosan emlékhelyet avatnak Pannonhalmán.

A nagy érdeklődéssel kísért konferencia panelbeszélgetésén Wolfgang Schüssel korábbi osztrák szövetségi kancellár, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető magyar miniszter, valamint Prőhle Gergely, idézte fel Habsburg Ottó szellemi örökségét, és vitatták meg az általa elképzelt Európa-vízió mai relevanciáját, s azt, hogy miként vélekedne a reálpolitikus Habsburg Ottó a jelenlegi világpolitikai helyzetről, különösképpen is az ukrajnai háborúról.

Az Osztrák Néppárt korábbi vezető politikusa a beszélgetés során többek között rámutatott a szubszidiaritásnak mint a politikai és társadalmi berendezkedés egyik kulcsfontosságú rendezőelvének fontosságára, és emlékeztetett arra, hogy Habsburg Ottó is egy olyan európai integráció szószólója volt, amely nem egy homogén birodalmat akar létrehozni, hanem amely elismeri a különböző történelmi tapasztalatokból eredő nemzeti szuverenitásokat, és a közjó érdekében a szubszidiaritás elvét alkalmazza. A decentralizáció szükségessége mellett azonban rámutatott azokra a területekre (biztonságpolitika, globális gazdasági kihívások, környezetvédelem) is, ahol véleménye szerint közös uniós fellépésre lenne szükség, s ahol meglátása szerint Habsburg Ottó is az együttes fellépést cselekvésre buzdítana.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a 27 tagú Európai Unióban természetes, hogy a tagállamok, eltérő nemzeti tapasztalataik és történelmük  miatt bizonyos kérdéseket másképp látnak, ugyanakkor fontos, hogy az Európai Unió, mint szövetség, működőképes és világpolitikailag is potens szereplő maradjon. Következésképpen fontos lenne megtalálni a szuverenista és a föderalista álláspontok közötti modus vivendi-t, mindez pedig olyan közösségi politikát eredményezne, amely túllép az ideológiai vitákon, és az eltérő álláspontok harmonizációjára összpontosítana.

Az ukrajnai háború kapcsán a korábbi kancellár kifejtette, hogy Ausztria katonai semlegessége továbbra sem lehet vita tárgya, ugyanakkor ez nem járhat együtt az egyértelmű politikai támogatás hiányával. Elismerte ugyanakkor, hogy őt is megtévesztette az orosz elnök, súlyos csalódás érte az orosz politikáról való gondolkodásában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a magyar álláspont ismertetésekor kitért arra is, hogy a háború februári kitörése óta Magyarország eddigi történetének legjelentősebb humanitárius akcióját hajtja végre, ami nem engedhet kétséget az ország világos elköteleződése tekintetében.

A rendezvényen a Habsburg Ottó Alapítvány által összeállított, névadójának életét bemutató kiállítás is megtekinthető volt, amely később a bécsi Collegium Hungaricumban kerül bemutatásra.