Hírek


Habsburgok és Lónyayak

A Lónyay 200 emlékév keretében a Tuzsér Község Közalapítvány konferenciát és könyvbemutatót szervezett a Habsburg és a Lónyay családok történelmi kapcsolatairól, Bodrogolasziban.

Habsburgok és Lónyayak

A Lónyay 200 emlékév keretében a Tuzsér Község Közalapítvány konferenciát és könyvbemutatót szervezett a Habsburg és a Lónyay családok történelmi kapcsolatairól, Bodrogolasziban.

A rendezvényen a Habsburg Ottó Alapítvány képviseletében Fejérdy Gergely tudományos igazgatóhelyettes tartott előadást, képeket villantva föl IV. Károly, utolsó magyar király és családja, illetve Lónyay Elemér és felesége, Stefánia főhercegnő életútjából.

A bodrogolaszi kastély egykori urát 1917-ben emelte hercegi rangra az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó uralkodója. Lónyay Elemér e megtisztelő címe mellett császári és királyi titkos tanácsos, sőt aranygyapjas lovag is volt. Tisztségei és személyes elkötelezettsége okán közelről ismerte Habsburg Ottó édesapját. Felesége Stefánia belga hercegnő, a tragikus sorsú Rudolf trónörökös egykori hitvese volt, az ő révén további szálakkal kötődött a Habsburgokhoz. IV. Károly halála után, 1922-ben, az akkor már hercegi rangban lévő magyar arisztokrata felajánlotta anyagi támogatását az árván maradt családnak, és ha nem is játszott aktív szerepet a két háború között a legitimista mozgalomban, figyelemmel kísérte az ifjú trónörökös pályáját. Lónyay Elemér 1946-ban hunyt el, és a pannonhalmai bazilika altemplomában temették el. Itt őrzik 2011 óta Habsburg Ottó, az egykori bencés tanítvány szívurnáját is. Földi maradványaik fizikai közelsége szimbolikusan utal a két nagy múltú család eszmei közösségére.

Cieger András történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa előadásában Lónyay Menyhért, egykori magyar kormányfő – Elemér távoli rokona – tevékenységét elemezte a dualista korszak birodalmi politikájának kontextusában, majd bemutatta Lónyayról írott könyvének új, bővített kiadását. Az eseményen Rébay Magdolna (Debreceni Egyetem Művelődéstörténeti Tanszék) az arisztokrata család nevelési elveiről, Bodnár Krisztián (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár) pedig Bodrogolaszi helytörténetéről szólt.

A konferenciát Kovács József, a vendéglátó település polgármestere, és Klicsu Ferenc, Tuzsér első embere köszöntötte és moderálta – utóbbi a rendezvényt szervező alapítvány elnökeként. Az elhangzott előadások a Lónyay-emlékév keretében tervezett konferenciakiadványban jelennek meg a közeljövőben.

Fejérdy Gergely