Hírek


„Hazám, keresztény Európa” tudományos pályázat díjátadója

2020. november 19-én került sor a „Hazám, keresztény Európa” tudományos pályázat, a járványhelyzet miatt szűk körben megtartott díjátadására Alapítványunk Szentkirály utcai helyiségében.

„Hazám, keresztény Európa” tudományos pályázat díjátadója

2020. november 19-én került sor a „Hazám, keresztény Európa” tudományos pályázat, a járványhelyzet miatt szűk körben megtartott díjátadására Alapítványunk Szentkirály utcai helyiségében.

Szabó Lőrinc 1923-ban írt „Hazám, keresztény Európa” című verse adta meg a Habsburg Ottó Alapítvány tavasszal meghirdetetett tudományos pályázatának jeligéjét. A pályázat célja olyan pályaművek támogatása volt, amelyek elősegítik az utolsó magyar trónörökös, európai parlamenti képviselő szellemi örökségéről, történelmi jelentőségéről, az európai életformáról, illetve a keresztény értékrend szerepéről való együttgondolkodást.

A beérkező pályaművekből az Alapítvány által felkért és Botos Máté egyetemi docens, történész-politológus által elnökölt tudományos zsűri, döntése alapján az első helyezést Jancsó András, a második helyezést Bebes Árpád munkája érdemelte ki.

A díjátadás során Prőhle Gergely igazgató aláhúzta, hogy annak ellenére, hogy a járvány nehéz körülményeket teremtett és gátolta a kutatást, mégis többen is vállalkoztak Habsburg Ottó életművéhez, örökségéhez kapcsolódó tanulmányok elkészítésére. Örömmel konstatálta az ifjú nemzedék szellemi értékek iránti elkötelezettségét.

Miközben ezúton is megköszönjük a pályaműveket beküldőknek, hogy részt vettek alapítványunk pályázatán, külön gratulálunk az első helyezettnek, aki „Katolikusként a demokráciáért” címmel írt tanulmányt. (A tanulmány teljes egészében elérhető itt.)

A dolgozat aktuális és fontos témát jár körbe a 20. századi katolikus gondolkodás egyik érdekes alakja, Ernst-Wolfgang Böckerdörfe munkásságának bemutatásával.

Gratulálunk!