Hírek


„Kell-e félni Oroszországtól?” Habsburg Ottó véleménye 50 évvel ezelőtt

Habsburg Ottó Angst vor Rußland? (Félelem Oroszországtól?) című cikke 50 évvel ezelőtt jelent meg a Zeitbühne című konzervatív folyóiratban. Az írást, amely számos ma is megfontolandó gondolatot tartalmaz, magyar fordításban, teljes terjedelmében közöljük.

„Kell-e félni Oroszországtól?” Habsburg Ottó véleménye 50 évvel ezelőtt

Habsburg Ottó Angst vor Rußland? (Félelem Oroszországtól?) című cikke 50 évvel ezelőtt jelent meg a Zeitbühne című konzervatív folyóiratban. Az írást, amely számos ma is megfontolandó gondolatot tartalmaz, magyar fordításban, teljes terjedelmében közöljük.

Habsburg Ottó Félelem Oroszországtól? című cikke a Zeitbühne 1973-as júniusi számában jelent meg a hidegháborús korszak 1963 után tapasztalt enyhülési időszakának idején. A vietnámi háború láttán, illetve az 1968-as mozgalmakhoz kötődve Nyugaton az ifjúság jelentős része a baloldali, progresszív ideológia bűvöletébe került, a Szovjetunió fölényét és a nyugati világ hanyatlását vizionálta.

Habsburg Ottó aggodalommal figyelte ezt a fejleményt és a hidegháborús status quo fenntartásában elkényelmesedő közvélemény ernyedtségét Moszkvával szemben. Az egykori trónörökös szembehelyezkedett a korszakban elterjedt véleménnyel, amely a Brezsnyev vezette Szovjetunió nemzetközi befolyásának növekedését látta az ázsiai és afrikai orosz terjeszkedésben, a baloldali politikai mozgalmak megerősödésében. Habsburg Ottó történelmi tapasztalatra támaszkodva, a korszak eseményeit nagyobb összefüggésbe helyezve akarta felrázni a nyugati világot. Világosan látta, hogy a kommunista szuperhatalom ellentétbe kerül a felemelkedő Kínával, ami az éber elemző számára inkább a rendszer gyengeségének a jele volt. Jól érzékelte: a Kreml arra kényszerül, hogy lehetőleg ne fokozza a kelet-nyugati szembenállást, hanem a status quo megőrzése mellett fenntartsa az enyhülés és a békés egymás mellett élés politikáját. Az egykori trónörökös – aki ráadásul baráti kapcsolatot ápolt Henry Kissingerrel, a korszak nemzetközi eseményeinek egyik legmeghatározóbb értékelőjével és aktorával – megértette az amerikai diplomáciai manőverek (a vietnámi háború lezárása, Washington Peking felé való nyitása) hosszú távú következményeit, amelyek Moszkva pozícióinak egyértelmű meggyengülését vetítették előre. Ezért már az 1950-es években meg volt győződve arról, hogy Kreml hegemóniája rövid- és középtávon össze fog omlani. Cikkével a szabad világ közvéleményét próbálta meg felrázni.

Az írás azonban nemcsak a korszak tévhiteit akarta eloszlatni, hanem történelmi és geopolitikai elemzést is tárt az olvasó elé, amely máig érvényes módon segíti olvasóját, hogy megfelelően értékelje Oroszország és egyben Európa világpolitikai helyét, felelősségét és szerepét.

 

Hammer-Nacsa Anett és Fejérdy Gergely

 

hna_ho_félelem oroszországtól final