Gyűjteményünkből


Lieber Otto von Habsburg! Kedves Habsburg Ottó! – Gyereklevelek Habsburg Ottónak

A megszólítás attól függ, hogy ki hogyan akar megszólítani. Én már mindenen keresztülestem, úgyhogy ez kevésbé számít számomra. Van sok titulusom, de ezeket most nem használom, mert más dolgom van” – írta egy 1996. április 29-én kelt válaszlevelében Habsburg Ottó. Egy 16 éves gimnazista kérdéseire válaszolt, amelyet aztán interjú formájában a gimnázium helyi lapjában is megjelentettek.

Lieber Otto von Habsburg! Kedves Habsburg Ottó! – Gyereklevelek Habsburg Ottónak

A megszólítás attól függ, hogy ki hogyan akar megszólítani. Én már mindenen keresztülestem, úgyhogy ez kevésbé számít számomra. Van sok titulusom, de ezeket most nem használom, mert más dolgom van” – írta egy 1996. április 29-én kelt válaszlevelében Habsburg Ottó. Egy 16 éves gimnazista kérdéseire válaszolt, amelyet aztán interjú formájában a gimnázium helyi lapjában is megjelentettek.

Névadónk levelezőpartnerei széles társadalmi körből kerültek ki: ismert politikusok és államférfiak mellett hétköznapi emberek is megkeresték, sőt a levelezésben gyerekektől érkezett írások is megtalálhatóak. A nagycsaládban felnőtt Habsburg Ottó hétgyermekes édesapaként kellő odafigyeléssel reagált ezekre a – gyerekek által írt – sorokra is.

Gyereknap alkalmából a fiatalabb korosztály által írt levelekből válogattunk. Üde színfoltot képeznek a titkársági levelezésben a gyerekektől érkezett megkeresések, különösen a kézzel írt, rajzokkal kiegészítve küldöttek. Feladóik jelentős részükben fényképet és autogramot kérnek az általuk nagyra becsült trónörököstől.

A levelek keletkezésének számos apropója lehetett. Gyakran hivatkoznak Erzsébet királyné személyére és az Ernst Marischka által rendezett, a legkülönbözőbb tévécsatornákon rendszeresen műsorra tűzött Sissi-trilógiára, amely felnőtteket és gyerekeket egyaránt közelebb hozott a Habsburg család mindennapjaihoz. A film mellett az uralkodóházról szóló könyveket is megemlítik. 1987-ben Klagenfurtban egy tizenkét éves kislány arról számolt be Ottónak, hogy az Erzsébettel kapcsolatos összes könyvet elolvasta.  A külső tényezők mellett természetesen legalább olyan fontos szerepe volt a gyerekek szűkebb-tágabb környezetének, családjának. A levelek megfogalmazásában a kisebb gyermekek nyilván felnőtt segítséget is kaptak.

Egy hétéves kisfiú írta 2007-ben a németországi Taunussteinban, hogy szinte önállóan, elenyésző tanári segítséggel fogalmazta a levelet. A második osztályos gyerek Ottó békeszerető természetét emelte ki, amelyet egyébként az édesanyja is sokat emlegetett otthon. Üzenetében karácsonyra egy aláírást kért, amelyet ígérete szerint az íróasztalára tesz majd, és lefekvés előtt mindig megnézi.

Különösen érdekes a 30 évvel ezelőtti levélváltás Habsburg Ottó és a nyolc fős Svéd Szent Brigitta cserkészőrs között. A fiatalok 1992 októberében Alsmoos bajor településről küldték a levelet, amelynek témája az európai politika, Ottó életművének fontos eleme. A tinédzser lányokból álló őrs azt a feladatot kapta a jövő Európájával kapcsolatos versenyen, hogy kezdeményezzenek levelezést valamely európai intézmény képviselőjével. A csapat Habsburg Ottóval vette fel a kapcsolatot, és hat kérdést intéztek a képviselőhöz, amelyre hamarosan válaszlevelet is kaptak. Ebben a képviselő a gazdasági és kulturális életre vonatkozó kérdéseiket pontról pontra megválaszolta. Habsburg Ottó levelében Sir Tom Normanton, egykori angol alsóházi, későbbi európai politikust idézte, amikor arra válaszolt, hogy európai parlamenti képviselőként milyen befolyással van az európai politikára:

„Amikor az Alsóházban voltam, korlátlan volt a joghatóságom, de befolyásom kicsi. Amióta az Európai Parlament tagja vagyok, a felelősségem csekély, de a befolyásom nagy.”

Szintén éppen három évtizede kelt a bajor waldkraiburgi 5. osztályosok levele, akik a kerti rozsdafarkú és  a vörösbegy madarak védelmében kérték európai parlamenti képviselőjük segítségét. A megkeresés apropóját az adta, hogy a gyerekek az újságokból értesültek az új szabályozásról, miszerint Olaszországban ismét lehetségessé vált az énekesmadarak vadászata.

Az említett példákból is kiderül, milyen változatos kérdésekkel keresték meg Habsburg Ottót. Az esetek döntő többségében – a hatalmas ügyforgalom mellett is – általában ő maga válaszolt a hozzá forduló fiatalok kérdéseire, mégpedig a tőle megszokott precizitással. Minden esetben külön köszönetét fejezte ki a családja és személye iránti figyelemért, és válaszaiba legtöbbször tanító jellegű gondolatokat is belecsempészett. A történelem iránt érdeklődő 14 éves kislányt emlékeztette, hogy a történelem a politika legjobb tanítómestere, illetve úgy vélte, ez jelenti a szilárd talapzatot a változó időkben. Üdvözölte a gyerekek történelmi érdeklődését, különös tekintettel az európai politika iránti elköteleződésükre, amiért ő maga is egész életében dolgozott. Az egykori trónörökös idős korában is nyitott volt az egészen fiatal generációk iránt, ezzel is jelezve, mennyire fontosnak tartja a fiatalok szerepét saját jövőjük alakításában.

Az iratok jelzete: HOAL-I-2-b. (rendezés alatt)

 

Gaálné Barcs Eszter