Egy 95 éves Ottó mellszobor rövid története

A Habsburg Ottó Gyűjtemény magyar titkársági levelezésben fennmaradt egy kép másolata a Magyarság lap képes mellékletének címlapjáról, amely Ottó király mellszobrát ábrázolja. A Vastagh László szobrászművész által készített büsztöt 1925-ben októberében, 95 évvel azelőtt avatták fel a Nemzeti Összetartás Körében.

Konferencia: Mentés és menekülés – 80 év távlatából

A Habsburg Ottó Alapítvány és a Holokauszt Emlékközpont 2020. október 29-én Mentés és Menekülés – 80 év távlatából címmel online konferenciát szervez. A konferencia alapját az adja, hogy 80 évvel ezelőtt, 1940 nyarán Habsburg Ottó közbenjárásával több ezer – elsősorban osztrák származású – zsidó állampolgár tudott elmenekülni a rájuk váró meghurcoltatás elől.

A trónörökös, az elnök és a német egység

A berlini fal leomlásának 30. évfordulója alkalmából 2019 novemberében, a Ludovikán rendezett konferenciánkon részt vett Ed Feulner, a Heritage Foundation egyik alapítója, az amerikai konzervatív gondolkodás nagy öregje.