Hírek


„Amíg az ember lelkiismerete nyugodt, nem lehet igazán kudarcot vallani”

A Habsburg Ottó Alapítvány két, fotókban gazdag kötetet adott ki IV. Károly halálának 100. évfordulója alkalmából.

„Amíg az ember lelkiismerete nyugodt, nem lehet igazán kudarcot vallani”

A Habsburg Ottó Alapítvány két, fotókban gazdag kötetet adott ki IV. Károly halálának 100. évfordulója alkalmából.

Történelemkedvelők és a Habsburg család iránt érdeklődők számára ideális karácsonyi ajándék lehet a Habsburg Ottó Alapítvány gondozásában most megjelent Jó szándék és balsors, valamint a Száműzöttként Madeirán című kötet. A két kiadvány eddig nagyrészt sehol nem publikált, gazdag fotóanyagot, olvasmányos tanulmányokat és mindeddig kiadatlan forrásokat tartalmaz az utolsó magyar király és osztrák császár, valamint fia, Habsburg Ottó életével kapcsolatban.

A Jó szándék és balsors, valamint a Száműzöttként Madeirán című kiadványokat – amelyek különböző szempontból közelítik meg az egykori uralkodó életét – november 28-án, a Gödöllői Királyi Kastélyban mutattuk be.

A Jó szándék és balsors című tanulmánykötet a IV. Károly halálának 100. évfordulója alkalmából 2022 tavaszán megtartott bécsi és gödöllői konferenciák előadásaiból válogat. Azzal a céllal készült, hogy eloszlassa a IV. Károllyal kapcsolatban felmerült tévhiteket, legendákat és mítoszokat, és hogy a történeti valóságnak megfelelő képet kínáljon az olvasók számára.

A kiadvány az utolsó magyar király életének különböző helyszíneit és aspektusait idézi fel IV. Károly fiatalkorától, a trónörökléshez vezető útjától kezdve, kétéves uralkodásán át az utolsó évekig, emellett szól az uralkodói család mindennapjairól is. Képanyaga a Habsburg Ottó Alapítvány Habsburg Károly – Életút és emlékezet című emlékkiállításának fotóin alapszik, amelyek révén a gyűjtemény esetenként korábban soha nem látott darabjait is bemutatjuk.

Jó szándék és balsors - Tanulmányok károly magyar király és osztrák császár halálának 100. évfordulójára (2022) BETEKINTŐ

 

„Amikor apám meghalt, kilencéves voltam. Gyermekkorom óta igen mélyen kötődtem hozzá, és éppen az utolsó hetekben Madeirán sok mindent mondott nekem. Így legalább egy gyermek szintjén áttekintést kaptam egy olyan életről, amely annyira telítve volt vereségekkel és csalódásokkal, mint kevés másik; és amely emberi szempontból egyértelmű kudarcnak tekinthető” – méltatta édesapját, IV. Károlyt Habsburg Ottó, az utolsó magyar trónörökös. – „Békét akart, és háborút kellett folytatnia. Az egységre törekedett, és felelős tisztségben kellett végignéznie a soknemzetiségű birodalom pusztulását. Számos barátja hátat fordított neki, sőt el is árulta őt. (…) Halála megmutatta nekem, hogy amíg az ember lelkiismerete nyugodt, nem lehet igazán kudarcot vallani. És végső soron ez a boldogság egyetlen, igazi titka – itt a földön is.”

 

A Száműzöttként Madeirán című levéltári forráskiadvány IV. Károly utolsó hónapjainak történéseit öleli fel, jórészt Habsburg Ottó és családja szemszögéből, számos, eleddig publikálatlan forrás felhasználásával. „Beato Carlos d’Austria”, vagyis „Boldog Ausztriai Károly”, ahogy Madeirán a mai napig emlegetik, elsősorban magánemberként, családapaként és férjként jelenik meg a kötetben – a korábban rendkívüli módon leterhelt, igencsak viharos korban uralkodó monarcha Madeira szigetén tudott először elégséges időt tölteni a családjával.

A kiadványban olvasható dokumentumok között szerepelnek IV. Károly naplórészletei, illetve a királyi gyermekek nevelőnőinek napi szintű feljegyzései. A felhasznált írott forrásokat a közönség számára nagyrészt még ismeretlen fényképek egészítik ki, amelyek a család közvetlen környezetében, illetve helybéli fényképészmesterek által készültek. A képválogatás elsősorban a madeirai fotográfiai múzeum egyedülálló gyűjteményére, valamint nemzetközi közgyűjtemények darabjaira támaszkodik, rendkívül gazdag anyagot kínálva az olvasóknak.

Száműzöttként Madeirán - Dokumentumok Habsburg Károly életének utolsó hónapjairól (2022) BETEKINTŐ

 

Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója szerint a két kötetet nemcsak történészek forgathatják haszonnal, de a diákok és a téma iránt érdeklődő felnőttek számára is izgalmas olvasmányt jelentenek, hiszen összeállításuk során elsődleges szempontunk az olvasmányosság és a közérthetőség volt.

A Jó szándék és balsors című tanulmánykötetet Dr. Ligeti Dávid, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa, a Száműzöttként Madeirán című forráskiadványt a Habsburg Ottó Alapítvány munkatársai – Fejérdy Gergely tudományos igazgatóhelyettes, Szűts István Gergely főlevéltáros, valamint Vasbányai Ferenc könyvtáros – szerkesztették.

A Helikon Kiadó gondozásában megjelent kötetek megvásárolhatóak a Libri könyvesboltjaiban és libri.hu oldalon.

 


 

Habsburg Ottó születésének 110. évfordulója alkalmából 2022. második felében a Habsburg Ottó hagyatékát és szellemi örökségét gondozó Alapítványunk nagyszabású rendezvénysorozatot szervezett. Több hazai és külföldi konferencia, valamint egy IV. Károly Madeirán töltött éveit bemutató kiállítás is a része, amelyet a Gödöllői Királyi Kastélyban lehet megtekinteni ingyenesen 2023. április 1-ig.

További információk a kiállításról itt