Gyűjteményünkből


Egy 95 éves Ottó mellszobor rövid története

A Habsburg Ottó Gyűjtemény magyar titkársági levelezésben fennmaradt egy kép másolata a Magyarság lap képes mellékletének címlapjáról, amely Ottó király mellszobrát ábrázolja. A Vastagh László szobrászművész által készített büsztöt 1925-ben októberében, 95 évvel azelőtt avatták fel a Nemzeti Összetartás Körében.

Egy 95 éves Ottó mellszobor rövid története

A Habsburg Ottó Gyűjtemény magyar titkársági levelezésben fennmaradt egy kép másolata a Magyarság lap képes mellékletének címlapjáról, amely Ottó király mellszobrát ábrázolja. A Vastagh László szobrászművész által készített büsztöt 1925-ben októberében, 95 évvel azelőtt avatták fel a Nemzeti Összetartás Körében.

A Habsburg Ottó Gyűjtemény magyar titkársági levelezésben[1] fennmaradt egy kép másolata a Magyarság lap képes mellékletének címlapjáról,[2] amely Ottó király mellszobrát ábrázolja. A Vastagh László[3] szobrászművész által készített büsztöt 1925-ben októberében, 95 évvel azelőtt avatták fel a Nemzeti Összetartás Körében.[4]

Az egyesület célja az apostoli királyság államformájának, a keresztény nemzeti eszmének érvényre juttatása, a Szent Korona ősi és jellegzetesen magyar államelméletének, a Szent Korona jogainak, ezeréves alkotmányunk alapjainak tisztelete, és megvédése minden, bármely oldalról jövő nemzetietlen, vallás és erkölcsbe ütköző támadással szemben. Az egyesület minden évben  díszvacsorát rendezett a trónörökös születésnapjának tiszteletére. [5]

A II. világháborút követően a királypárti kört feloszlatták. Az egyesület Ottó-szobrának további sorsáról nem számoltak be a korabeli lapok. Felkutatásában a Habsburg Ottó Alapítvány segítséget kért Dr. Szeifert Judittól,[6] a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Szobor Osztály és Éremtár osztályvezetőjétől, akinél aziránt érdeklődtünk, hogy a keresett büszt a Galéria gyűjteményében található-e. Mint kiderült, nem ott őrzik a keresett szobrot, azonban az intézmény kapcsolatban áll a szobrász életművének kezelőjével, aki szívesen mesélt az alkotás történetéről.

Tőle tudjuk, hogy Vastagh László a Habsburg Ottó szobrot 1925-ben mintázta. Keletkezésének körülményeire a művész így emlékezett vissza önéletrajzában:

„1925. július 1-én indultam el Spanyolországba Ottó királyfi szobrát elkészíteni. Pár napot Bécsben, tíz napot Párizsban töltöttem. Július 18-án érkeztem Lequeitioba. Amíg a királyfi a portraitjához ült, Bánhegyi Jób[7] bencés tanár olvasott fel neki magyarul. A királyfi tizenkét éves volt, és jól beszélt magyarul. Zita királyné két ízben fogadott: megérkezésemkor és búcsúzáskor, mikor munkámat bemutattam neki. Augusztus 9-én indultam haza.”[8]

A szobor a világháború alatt a budapesti Tigris utcába került, azonban az épületet az ostrom alatt teljesen kifosztották. Körülbelül negyvenöt évvel ezelőtt a Bizományi Áruház egyik üzletéből került végül a szobrász hagyatékának kezelőjéhez.

A szoborról készült fotó a Magyar Nemzet 1989. évi karácsonyi számában jelent meg az „Adventi beszélgetés dr. Habsburg Ottóval” című cikk[9] illusztrációjaként. Az érdeklődő közönség 2004-ben az Ernst Múzeumban, a Vastagh család kiállításán láthatta az alkotást.

 

Köszönjük Szeifert Judit művészettörténésznek és a hagyaték kezelőjének, hogy a szobor történetét megosztották velünk. A Habsburg Ottó Alapítvány megkeresését a hagyaték kezelője örömmel vette, és fenntartotta a kölcsönzés lehetőségét egy jövőbeni, az Alapítvány által rendezett kiállításhoz.

Sávoly Tamás

 

[1] Habsburg Ottó Alapítvány, Habsburg Ottó Gyűjtemény, Levelezés, Magyar titkársági levelezés HOAL I–1–c–1996–2000–Ambrus család 1999. április 13. 24.

[2] Ottó király mellszobra. Magyarság, 1925. október 22., Melléklet, 1. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagKepesMelleklete_1925/?query=Nemzeti%20%C3%96sszetart%C3%A1s%20K%C3%B6re%201925&pg=536&layout=s (A letöltés időpontja: 2020. 10. 13.)

[3] Vastagh László, alsó-torjai (1902–1972) szobrászművész, Benczúr Gyula unokája.

[4] Legitimista szervezet a két háború között, központja Budapesten, a VIII. Baross utca 10. szám alatt volt.

[5] Legitimista-vacsora 350 résztvevővel. Pesti Napló, 1925. november 20., 1–2. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1925_11/?query=Nemzeti%20%C3%96sszetart%C3%A1s%20K%C3%B6re%201925&pg=358&layout=s (A letöltés időpontja: 2020. 10. 10.)

[6] Szeifert Judit (1968–) művészttörténész https://opac-nevter.pim.hu/record/-/record/display/manifestation/PIM145372/57dfa072-1379-4e6f-9187-68ca79b0e7ec/solr/0/24/0/1/authorOrder/ASC (A letöltés időpontja: 2020. 10. 13.)

[7] Bánhegyi (Berger) Jób József (1897–1979) katolikus pap, bencés rendi szerzetes, a pannonhalmi bencés főiskolán a magyar irodalomtörténet tanára, a Szent István Akadémia tagja.

[8] Vastagh László önéletírása a hagyaték kezelőjének tulajdonában található.

[9] Lőcsei Gabriella: Adventi beszélgetés dr. Habsburg Ottóval. Magyar Nemzet, 1989. december 23., 13.