Hírek


Évkezdet a gyűjteményben: fotóművészet – történeti dokumentáció – politikai tudatosság

A magyar kultúra napja alkalmából Alapítványunk immár másodízben invitálta évkezdő rendezvényére a közgyűjtemények munkatársait, vezetőit.

Évkezdet a gyűjteményben: fotóművészet – történeti dokumentáció – politikai tudatosság

A magyar kultúra napja alkalmából Alapítványunk immár másodízben invitálta évkezdő rendezvényére a közgyűjtemények munkatársait, vezetőit.

2024. január 22-én a Magyarországi Evangélikus Egyház Szentkirályi utcai kápolnáját zsúfolásig megtöltő közönség előtt mondta el köszöntő szavait Prőhle Gergely. Az Alapítvány igazgatója röviden méltatta a néhai zongoraművész és diplomata Fasang Árpád kezdeményezését, melynek nyomán idén 35. alkalommal emlékezünk meg a „Himnusz születésnapjáról”. Ezt követően a 99 év – 99 kép. Fényképek Habsburg Ottó életéből című legújabb kiadványunkról szólva megköszönte a szerkesztő, Dékány Szilveszter és minden közreműködő kolléga, valamint a Helikon Kiadó munkáját. A kötet tartalmára térve névadónknak a képeken is nyilvánvalóvá váló politikai tudatosságáról beszélt, amellyel a trónját vesztett uralkodóház sarja az európai egyesülés demokratikus elkötelezettjévé formálta magát. E folyamatot olyan jeles magyar származású fotográfusok is dokumentálták, mint Juan Gyenes, Nicolas Müller és Paul Almásy, akik képeikkel egyúttal a magyar kultúra és művészet nemzetközi ismertségéhez járultak hozzá. Prőhle Gergely kiemelte, hogy Alapítványunk továbbra is a legmagasabb szakmai követelményeknek megfelelően látja el feladatát, majd – megköszönve a számos megjelent közgyűjteményi szakember érdeklődését – ismertette az elmúlt év eredményeit Habsburg Ottó hagyatékának feldolgozásában.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint Habsburg Ottó arra mutat példát, hogyan lehet ideálokat képviselni a politikában formális hatalmi pozíciók nélkül, pusztán a személyiség tekintélyével, kikezdhetetlen morális és szellemi tőkével, másokat is magával ragadó intellektuális kisugárzással. Nemcsak a trón, de a felkészülés és az elkötelezettség a királyi hatalom igazi attribútuma. Tanulságos, emlékeztetett, hogy a Monarchia kormányzásának – igazán testközeli – tapasztalatát hogyan szublimálta Ottó az egyesült Európa eszméjévé.

Egy fotóalbum összeállítása nagy felelősséggel jár, hangsúlyozta Csorba László, az ELTE professzor emeritusa a könyv bemutatásakor. Az ember hajlamos arra, hogy a csak olvasottakkal szemben kritikusabb legyen, manapság pedig különösen felmérhetetlen a képek gondolkodásformáló ereje. Ottó életútjának csalhatatlan fotográfusi érzékkel válogatott 99 pillanatképe érzékletesen adja vissza az egykori trónörökös személyiségét – hangzott el a méltatásban.

A laudációt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor a szakma képviselőinek részvételével, amelyen Lengyel Beatrix (a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának tárigazgatója), Répászky Lipót (a Nemzeti Audiovizuális Archívum ügyvezető igazgatója), Baki Péter (a Magyar Fotográfiai Múzeum és a Mai Manó Ház – Magyar Fotográfusok Háza igazgatója) kollégánk, Dékány Szilveszter gyűjteményi főmunkatárs kérdéseire válaszoltak: milyen módszertani különbségek vannak egy fotógyűjtemény kezelésével kapcsoltban a többi dokumentumtípussal összevetve?; hogyan lehet művészi kép a dokumentarizmusból?; miben más a történelmi pillanat megragadása és az élményfotózás?; mi a véleményük a mesterséges intelligencia felhasználásáról a fotógyűjteményi feldolgozásban?; hogyan áll ma a fotólevéltárosok képzése, az utánpótlásnevelés?; hogyan fog zajlani a fotóarchiválás a saját intézményükben 30 év múlva?

Az est zárásaként, egyfajta összegzésként, Prőhle Gergely idézte Freund Tamás professzor gratuláló levelét: „Úgy tűnik, hogy néhány részlet is képes egésszé összeállni, és a 99 fotóból kirajzolódik az alkotóereje által mégiscsak uralkodóvá vált, nemzetiségek fölött álló politikát támogató, család­ és otthonszerető közéleti ember képe, akinek szíve és szelleme tiszta” – írta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A könyvbemutatót követően az Alapítvány állófogadást adott vendégeinknek.