Hírek


Könyv: Habsburg Ottó és a rendszerváltozások

Már elérhető a könyváruházakban második kiadványunk, Habsburg Ottó és a rendszerváltozások címmel.

 

Könyv: Habsburg Ottó és a rendszerváltozások

Már elérhető a könyváruházakban második kiadványunk, Habsburg Ottó és a rendszerváltozások címmel.

 

A Habsburg Ottó Alapítvány 2019. október 10–11-én kétnapos konferenciát rendezett névadója és a közép-európai rendszerváltások kapcsolatáról a Magyar Tudományos Akadémián.
Az eseményen elhangzott előadások nemcsak az annus mirabilist, 1989-et helyezték történelmi-politikai kontextusba, hanem annak apropóján sokkal tágabb horizontot nyitottak. Visszatekintettek a 20. század szinte egészére: nyomon követték az utolsó magyar trónörökös életútját az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásától, bemutatták kötődéseit a két világháború közötti legitimista mozgalmakhoz és az 1944 utáni magyar emigráns csoportokhoz.

Egykori munkatársainak visszaemlékezése nyomán megelevenedett Habsburg Ottó kitartó munkálkodása az ideológiai alapon kettéosztott kontinens helyébe elképzelt, egységes Európáért. Azon politikusok egyike volt, akiknek megadatott a lehetőség, hogy céljait az Európai Parlamentben is képviselje. A földrész legmagasabb szintű politikai fórumán eltöltött évei alatt, 1979 és 1999 között, sosem feledkezett meg régiónk népeinek érdekeiről, és mindig kihangsúlyozta a magyar nemzethez való kötődését.

Kötetünk második részében Alapítványunk munkatársainak írásai olvashatók a politikus 1989-90-es magyarországi közéleti-kulturális szerepléséről. Habsburg Ottó első hivatalos látogatása mintegy hét évtizeddel követte utolsó itt-tartózkodását. 1989 tavaszán, európai parlamenti delegációvezetőként tett útja során képlékeny belpolitikai helyzettel, a társadalmi-gazdasági válságból kiutat kereső közéleti mozgalmakkal, a nemzet jövőjéről felelősen gondolkodó ifjúsággal találkozott. És bár jelölése a legmagasabb közjogi méltóságra rövid időn belül lekerült a napirendről, jelenléte 1990. május 2-án, a szabadon választott Országgyűlés alakuló ülésén munkájának igazolása és – utolsó magyar trónörökösként – történelmi elégtétel volt számára. Habsburg Ottó közel 80 évesen is fiatalokat megszégyenítő lendülettel, nyitottsággal vett részt a találkozókon, beszélgetéseken, fórumokon, ünnepségeken. Képgalériánk a nagyszámú esemény alkalmával róla készült legkifejezőbb felvételekből válogat.

A kötet az említetteken felül tartalmaz egy látszólagos kakukktojást, az egykori trónörökös 1960-ban, egyetemista magyar emigránsok előtt elhangzott zürichi előadásának szövegét. Azonban figyelmesen követve az ott vázolt gondolatmeneteket, világossá válik, hogy Habsburg Ottó évtizedeken át következetesen ugyanazon eszmék és célok jegyében politizált. Ezért döntöttünk úgy, hogy ennek a dokumentumnak is helyet adunk az általa megélt rendszerváltozásokról szóló összeállításban.

A kötetet szerkesztette: Vasbányai Ferenc
A képeket válogatta, szerkesztette: Dékány Szilveszter
Lektorálta: Fejérdy Gergely
Olvasószerkesztő: Nacsa Anett
Korrektor: Török Mária és Falus János
A német nyelvű előadások szövegét fordította: Erdélyi Zsófia
A konferencia fotóit készítette: Szabó Zoltán és Totisz Tamás
Megjelenés ideje: 2021
ISBN: 978-615-81817-1-6
Terjedelem: 224 oldal
Méret: 200 x 250 mm
Kiadta: Habsburg Ottó Alapítvány
Corvina Kiadó

További információ:
https://corvinakiado.hu/konyvek/habsburg-otto-es-a-rendszervaltozasok/139496196

TARTALOMJEGYZÉK

Prőhle Gergely: Előszó

I. HABSBURG OTTÓ ÉS A RENDSZERVÁLTOZÁS KONFERENCIA

Semjén Zsolt: Túl az előítéleten, elfogultságon. Köszöntő
Gulyás Gergely: Hivatás és szolgálat
Gerő András: Trónkövetelőből európai politikus
Hatos Pál: A Habsburg-ház és a magyar közvélemény
Fiziker Róbert: A legkurucabb labancok
Gecsényi Lajos: Egy „száműzött” az emigrációban. Habsburg Ottó és a magyar emigráció
Veres Miklós: Egy folyóirat összetartó ereje. Csonka Emil, Habsburg Ottó és az Új Európa
Eva Eleonora Demmerle: Habsburg Ottó és a kommunista rendszer
Soós Viktor Attila: Habsburg Ottó és a kommunista rendszer
Tóth Imre: Habsburg Ottó és a magyar határnyitás
Ingo Friedrich: Habsburg Ottó és az 1989-es páneurópai fordulat

II. TANULMÁNYOK A RENDSZERVÁLTOZÁS IDŐSZAKÁRÓL

Dékány Szilveszter: Habsburg Ottó első hivatalos látogatása Magyarországon
Fejérdy Gergely: Egy Habsburg Magyarország köztársasági elnökeként?
Vasbányai Ferenc: Az emigráns és a száműzött. Márai Sándor és Habsburg Ottó kapcsolatáról
Habsburg Ottó: Márai hazatér
Fejérdy Gergely: Habsburg Ottó díszvendégként a Magyar Országgyűlésben 1990. május 2-án

III. A RENDSZERVÁLTOZÁS IDŐSZAKA KÉPEKBEN 1989–1991

Összeállította: Dékány Szilveszter

Prőhle Gergely: Utószó helyett – Habsburg Ottó előadása a zürichi egyetemen
1960. június 18-án