Hírek


Wolfgang Schüssel Budapesten

November 27-én meglátogatta Alapítványunkat Wolfgang Schüssel, egykori osztrák kancellár.

Wolfgang Schüssel Budapesten

November 27-én meglátogatta Alapítványunkat Wolfgang Schüssel, egykori osztrák kancellár.

A közismert és népszerű néppárti politikus, a Konrad Adenauer Stiftung kuratóriumának tagja rendszeres résztvevője programjainknak. Ő volt a vendége 2019 novemberében az első, névadónk születésnapjára emlékező Ottó-vacsorának, és azóta is több alkalommal mondta el konferenciáinkon, mennyire nagyra becsüli Habsburg Ottó életművét.

A volt osztrák kormányfő levéltárunkban átolvasta a kormányzati időszakára (2000–2007) vonatkozó iratokat. Különösen a mozgalmas 2000-es esztendő érdekelte, amikor az Osztrák Szabadságpárttal való kormányalakítása zajos nemzetközi visszhangot és uniós bojkottot váltott ki. Ottó kiállása, a helyzet rendezésében vállalt, mérsékletre intő szerepe kulcsfontosságú volt az új kabinet megítélésében és elfogadásában. Wolfgang Schüssel látható örömmel tallózgatott Habsburg Ottó történeti könyvtárában, amely Ausztriára vonatkozóan számos könyvritkaságot tartalmaz. A továbbiakban szót váltottunk még vele Alapítványunk lehetséges közreműködéséről egy 2024 áprilisára tervezett – az osztrák származású Friedrich August von Hayek Nobel-díjas közgazdász életéről szóló – bécsi konferenciáról. (Az egykori kancellár a Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung kuratóriumának tagja.)

Kevéssé ismert, hogy Habsburg Ottó a gazdaság kérdései iránt is élénken érdeklődött, és közeli kapcsolatban állt számos olyan közgazdásszal és gondolkodóval, akik részt vettek az eredetileg konzervatív-liberális elvek mentén megalapított Mont Pelerin Society (MPS) létrehozásában. Baráti viszonyt ápolt és élénk korrespondenciát folytatott F.A. Hayek mellett Ludwig von Mises-szel, Fritz Machlup-pal és Wilhelm Röpkével is. A Társaság programját megalkotó legnagyobb hatású közgazdászok közül sajátos módon sokan a Monarchia szülöttei voltak, gondolkodásukat pedig jelentős részben az egykori multi- és szupranacionális birodalom működése, de leginkább az annak széteséséből levont tapasztalatok formálták. 1965-ben az akkori elnök, von Hayek javaslatára névadónkat felvették az MPS tagjai közé, és ettől kezdve élete végéig részt vett a szervezet munkájában. Az Alapítványunkat többször meglátogató Edwin J. Feulner kezdeményezésére a 2000-es évek közepén pedig a Társaság örökös tagjává választották.

Wolfgang Schüsselt megajándékoztuk 99 év – 99 kép. Fényképek Habsburg Ottó életéből című könyvünkkel; az egyik fotográfia kapcsán vendégünk felelevenítette emlékeit arról, hogy 2001-ben, Habsburg Ottó és Regina aranylakodalma alkalmából vacsorát adott a házaspár tiszteletére a Schönbrunni Kastélyban. Az est nyomán kirobbant parlamenti polémia érzékletesen tanúskodik arról, hogy névadónk történelmi alakja milyen sajátos visszhangot kelt mindmáig nyugati szomszédunknál.