Hírek


Az európai és a nemzeti szuverenitás

2020. december 9-én, Jean-Pierre Raffarin, egykori francia miniszterelnök (2002-2005) kezdeményezésére, a budapesti Francia Nagykövetség közreműködésével a Habsburg Ottó Alapítvány és a francia Fondation Prospective et Innovation szervezésében az európai és a nemzeti szuverenitás kérdésének megvitatására került sor egy francia nyelvű, online konferencia keretében.

Az európai és a nemzeti szuverenitás

2020. december 9-én, Jean-Pierre Raffarin, egykori francia miniszterelnök (2002-2005) kezdeményezésére, a budapesti Francia Nagykövetség közreműködésével a Habsburg Ottó Alapítvány és a francia Fondation Prospective et Innovation szervezésében az európai és a nemzeti szuverenitás kérdésének megvitatására került sor egy francia nyelvű, online konferencia keretében.

Francia részről köszöntőjében Jean Pierre Raffarin elmondta, hogy számára különleges alkalom a Habsburg Ottó Alapítvánnyal közösen megrendezett eszmecsere, mert mint volt európai parlamenti képviselő (1989-1995) egy frakcióban ült és dolgozott Habsburg Ottóval, akit igen nagyra becsült. Kiemelte, hogy mély benyomást tett rá, ahogy az egykori trónörökös és a közelmúltban elhunyt francia államfő, Valéry Giscard d’Estaing beszélgettek európai kérdésekről. Raffarin hangsúlyozta, hogy ezekre emlékezve különös felelősséget is érez, amikor a mai összetett helyzetben Európa fontos kérdéseiről egyeztetünk. Kijelentette, hogy a szuverenitás kérdése a növekvő globalizáció és a pandémia következményeinek láttán különösen is nagy aktualitással bír.

A magyar előadók között volt Martonyi János volt külügyminiszter, Trócsányi László, volt igazságügyminiszter, EP képviselő, illetve Ablonczy Bálint történész újságíró. Francia részről Jean-Pierre Raffarin volt francia miniszterelnök, Pierre Coste és Serge Degallaix volt nagykövetek vettek részt a beszélgetésen.

A résztvevők a „szuverenitás” fogalom jogi és gazdasági aspektusai mellett megvitatták az eltérő francia és a magyar történeti hagyományban gyökerező szempontokat, megközelítéseket. Szó esett az európai „De Gaulle kontra Monnet” koncepciók különbözőségéről is. Az előadók egyetértettek abban, hogy az álláspontok, viszonyulások különbözősége gyakran nyilvánvaló, ezek közös egymást kiegészítő kezelése nem könnyű gyakorlat, de nem lehetetlen. Külön szó esett a kínai-európai kapcsolatokról, illetve a kultúra elengedhetetlen fontosságáról a közös európai identitás kialakulásában.

A francia Fondation Perpective et Innovation főigazgatója, Degallaix nagykövet aláhúzta, hogy az elhangzott beszélgetés részét képezi egy beszélgetés-sorozatnak, amelyből rövidesen egy összegző tanulmány is készül majd.