Gyűjteményünkből


Egy legitimista utolsó portréja – Cziráky József

A Cziráky Józsefről készült, feltételezhetően legutolsó fénykép több mint hatvan év után került elő Habsburg Ottó rendezés alatt lévő irathagyatékából.

Egy legitimista utolsó portréja – Cziráky József

A Cziráky Józsefről készült, feltételezhetően legutolsó fénykép több mint hatvan év után került elő Habsburg Ottó rendezés alatt lévő irathagyatékából.

Az Aranygyapjas Rend tagjainak avatása,  Steenokkerzeel, Belgium (1932)
(b-j) Habsburg–Estei Róbert főherceg, Gottfried főherceg, Maximilian Hohenberg herceg, Habsburg Ottó,
Erwein Gudenus báró, Cziráky József gróf, Károlyi József gróf, Heinrich Degenfeld gróf

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően az emigrációba kényszerült magyarok nagy számban vették fel a kapcsolatot az utolsó magyar trónörökössel. A nemzetközi és magyarországi politikai viszonyok elemzésén, bemutatásán túl számtalan esetben egyéni életsorsok is jól dokumentálva jutottak el Habsburg Ottóhoz. A diktatúrát elszenvedő ismeretlenek mellett régi legitimisták, a királyhoz, a királysághoz mindig hű személyek élettörténetei is megjelennek a hozzá címzett levelekben.

Ez utóbbiak közül kiemelkedik gróf Cziráky Józsefé, akinek 1945 utáni életéről az emigrációba kényszerült arisztokraták beszámolóiból Habsburg Ottó már bizonyosan értesülhetett. Gyűjteményünk egy 1957-ben, titokban készült, majd a határon átcsempészett, és végül a tengerentúlon a címzett kezébe kerülő portrét, valamint Cziráky József feleségének, Andrássy Ilonának 1962 májusában – immár a vasfüggöny szabad oldaláról – írott levelét is őrzi. E néhány dokumentum sorsa is jól érzékelteti a legitimizmusban való hitet, a megmaradt kapcsolatokat és nem utolsó sorban a trónörökösbe vetett töretlen bizalmat.

Cziráky József (1883–1960) az egyik legismertebb királypárti politikusnak számított a két világháború közötti évtizedekben. Hűségéről számos esetben tett tanúbizonyságot, 1921-ben például a második királyvisszatérési kísérlet alkalmával dénesfai birtokán szállt le IV. Károly repülőgépe. Az emigrációba kényszerült uralkodócsalád belső bizalmas köréhez tartozott, a spanyolországi Lequitióban élő özvegy és gyermekei mellett időről-időre titkári feladatokat vállalt, valamint a királyi család megmaradt magyarországi ingatlanainak vagyonkezelője is volt.

A második világháborút követően birtokait államosították, családjával előbb dénesfai kastélyának meghagyott szobáiban, majd egy soproni albérletben, később pedig ismét a faluban, egy parasztház hátsó részében lakhatott. Cziráky visszavonultan élt Dénesfán, látogatói 1956-ig alig lehettek.

 

Cziráky József gróf
Szombathely (1957. június 6.)

 

A Habsburg Ottóhoz eljuttatott fénykép 1957. június 6-án készült Szombathelyen. A felvételt Szokoly Alajos plébános szobájában gróf Erdődy Ferenc készítette. Találkozójuk okát nem ismerjük, mindenesetre hármuk jelenléte nem volt veszélytelen az 1956-os forradalom utáni megtorlások idején. Szokolyt, az egyházi iskolák államosítását ellenző kiállása miatt 1948-ban bebörtönözték, míg a két arisztokrata származása okán volt gyanús, sőt számított ellenségnek a kommunista hatalom szemében.

Nem ismert, hogy az Erdődy által készített portré hogyan jutott át a határon, hiszen csak 1959. január 30-án bukkan fel ismét. Ezen a napon az 1949-ben emigrált gróf Révay István (Szokoly sógora) New Yorkban Habsburg Ottónak írt levele mellékleteként helyezte borítékba. A fotó végül Ottó öccsének, Károly Lajosnak a közreműködésével került a címzetthez, aki válaszlevelében az idős gróf hazaszeretetét és lojalitását méltatta.

Cziráky József másfél évvel később, 1960. augusztus 10-én hunyt el Dénesfán. Utolsó napjairól a másik, Habsburg Ottóhoz eljuttatott levélből értesülhetünk. Ezt özvegye, Andrássy Ilona írta, immár a szabad világból, a magyar határtól alig tíz kilométerre lévő Kohfidischből (Gyepűfüzes). Az 1962. május 25-én kelt levél egyrészt Cziráky gróf haláláig megtartott királyhűsége, másrészt az Aranygyapjas Rend nyakdíszének sorsa miatt is érdekes. Habsburg Ottó nagykorúvá válásával jogot nyert arra, hogy új rendtagok felvételéről döntsön. Így 1932-ben Cziráky József – családjában immár ötödikként – többedmagával szintén a rend tagja lett. 1945 után a kommunista diktatúra kiépülése és fiainak emigrációja miatt a nyakdísz biztonságáról is gondoskodni kellett. A gróf halálos ágyán özvegyére bízta, hogy juttassa el azt a trónörököshöz.

Andrássy Ilona férje halála után mintegy másfél évvel kapott útlevelet, így elhagyta Magyarországot. A határátlépés során sikerült zsebében kicsempésznie az Aranygyapjas Rend nyakdíszét, amelyet Bécsben átadott Habsburg Ottó bizalmas királypárti megbízottjainak. Andrássy Ilona Bécsből még ezekben a napokban Kanadába utazott tovább, ahol férje után hét évvel, 1967-ben hunyt el.

A Cziráky Józsefről készült, feltételezhetően legutolsó fénykép több mint hatvan év után került elő Habsburg Ottó rendezés alatt lévő irathagyatékából.

Szűts István Gergely