Hírek


Az európai integráció koronatanúja – Beszélgetés Musto Istvánnal

A kilencvenedik évében járó Musto István egykori politikus, egyetemi tanár madridi évei alatt Alapítványunk névadójával is érintkezett, erre Marosy Ferenc magyar királyi követ és Habsburg Ottó kapcsolatát vizsgálva egy fénykép alapján döbbentünk rá. Hosszú pályafutása során közelről követhette végig az európai integráció történetét, melynek tanulságai napjaink politikai eseményeit is befolyásolják.

Az európai integráció koronatanúja – Beszélgetés Musto Istvánnal

A kilencvenedik évében járó Musto István egykori politikus, egyetemi tanár madridi évei alatt Alapítványunk névadójával is érintkezett, erre Marosy Ferenc magyar királyi követ és Habsburg Ottó kapcsolatát vizsgálva egy fénykép alapján döbbentünk rá. Hosszú pályafutása során közelről követhette végig az európai integráció történetét, melynek tanulságai napjaink politikai eseményeit is befolyásolják.

Musto István látogatása Alapítványunknál különleges esemény volt. A kilencvenedik évében járó egykori politikust, egyetemi tanárt több mint harminc éve ismerem, ő volt ugyanis 1989-től 1992 végéig annak a Friedrich Naumann Alapítványnak a magyarországi képviselője, aminek később én vettem át az irányítását. A rendszerváltozást követő időszak napi politikai viharai már jórészt feledésbe merültek, az egykori szereplők nagy része már nincs is közöttünk. Musto István óriási tapasztalatkinccsel tért vissza életvitelszerűen Magyarországra, életrajza fordulatokban igen gazdag.

1933. július 17-én született Derecskén, Bihar vármegyében. Édesapja, Musto Sándor ügyvéd, közjegyző. Anyai nagyapja Ertsey Péter ügyvéd, országgyűlési képviselő volt. A család 1945-ben Németországba települt át. Elemi iskolába Debrecenben járt, a középiskolát a passaui magyar gimnáziumban végezte el. 1951-től Madridban tanult, itt ismerkedett meg Habsburg Ottóval és a madridi Királyi Magyar Követség tevékenységével, valamint a magyar emigráció számos tagjával. 1957-ben politika- és gazdaságtudományi oklevelet szerzett. 1959-ben a berlini egyetemen politológiából és közgazdaságtanból doktorált. 1957-tõl 1962-ig a Szabad Európa Rádió munkatársa. 1963-tól 1965-ig Kolumbiában, a bogotai katolikus egyetemen, 1966-tól 1989-ig Berlinben, a Német Fejlesztéspolitikai Intézetben végzett kutatói és oktatói munkát. 1974-től tanár a város műszaki egyetemén. 1972-ben szociológiából doktorált. Az 1980-as években számos alkalommal volt a bonni kormány, valamint az Európai Közösség Bizottságának szakértője. E minőségében részt vett az EK Spanyolországgal és Portugáliával való kibővítésének előkészítésében. Tudományos kutatási területei a fejlesztéspolitika, a külpolitika és külgazdaság, valamint az európai integráció. Tizenhét könyve, mintegy háromszáz tudományos értekezése, valamint többszáz cikke jelent meg német, spanyol és magyar lapokban. 1989-ben német kérésre átvette a liberális Friedrich Naumann Alapítvány budapesti képviseletének vezetését; tisztét 1992 végéig látta el. 1970-től a német szabaddemokrata párt (FDP) tagja. 1991-ben a debreceni Orvostudományi Egyetemen díszdoktorrá avatták. Az 1994. évi országgyűlési választásokon mandátumát az SZDSZ országos listájának harmincötödik helyéről szerezte. A törvényhozásban a külügyi állandó bizottságban és az európai integrációs ügyek állandó bizottságában dolgozott. A parlamenti ciklus leteltével visszatért a nemzetközi tudományos életbe, néhány éve ismét Budapesten él.

1951, Habsburg Ottó Marosy nagykövettel és madridi magyar egyetemistákkal

Megismerkedésünk idején nem tudtam, hogy madridi évei alatt Alapítványunk névadójával is érintkezett, erre Marosy Ferenc (1893–1986) magyar királyi követ és Habsburg Ottó kapcsolatát vizsgálva egy fénykép alapján döbbentünk rá. Hosszú pályafutása során közelről követhette végig az európai integráció történetét, melynek tanulságai napjaink politikai eseményeit is befolyásolják. Érdemes hát ezeket minél több nézőpontból megismerni. Öröm és megtiszteltetés, hogy Musto István elfogadta meghívásunkat, és megosztotta velünk tapasztalatait.

Prőhle Gergely