Hírek


Megemlékezés Madeira szigetén

1922. április 1-én a Portugáliához tartozó Madeira szigetének fővárosában, Funchalban halt meg IV. Károly, az utolsó magyar király, Habsburg Ottó édesapja. A 100. évforduló alkalmából megtartott megemlékezés-sorozaton Alapítványunk a lisszaboni magyar nagykövetséggel és a helyi rendezőkkel együttműködve egy kilenc panelből álló, angol nyelvű roll-up kiállítást mutatott be, amelynek portugál nyelvű változatát kiadvány formájában szintén az érdeklődők rendelkezésére bocsátottuk.

Megemlékezés Madeira szigetén

1922. április 1-én a Portugáliához tartozó Madeira szigetének fővárosában, Funchalban halt meg IV. Károly, az utolsó magyar király, Habsburg Ottó édesapja. A 100. évforduló alkalmából megtartott megemlékezés-sorozaton Alapítványunk a lisszaboni magyar nagykövetséggel és a helyi rendezőkkel együttműködve egy kilenc panelből álló, angol nyelvű roll-up kiállítást mutatott be, amelynek portugál nyelvű változatát kiadvány formájában szintén az érdeklődők rendelkezésére bocsátottuk.

A Habsburg Ottó Alapítvány gyűjteményében számos olyan fotográfia és kéziratos naplórészlet található, ami a száműzetésben élő királyi család mindennapjait dokumentálja. Jórészt ezekből állította össze Fejérdy Gergely a kiállítás szövegét, amit magyar nyelven a VERITAS Intézettel közös március 25-i „Jószándék és balsors” című konferenciánkon már bemutattunk. Itt hangzott el a fotógyűjteményt kezelő munkatársunk, Dékány Szilveszter előadása is a IV. Károlyra vonatkozó anyagról, valamint Fábry Eszter kolléganőnk beszámolója azoknak a madeirai időszakban íródott naplóknak a feldolgozásáról, amelyeket a közelmúltban kaptunk meg Habsburg Walburgától, névadónk lányától. Kettejük feldolgozó munkája is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Madeirán bemutatott kiállítás mind a helyi kutatóknak, mind IV. Károly jelentős számban megjelent leszármazottainak számos újdonsággal szolgált.

A tablókat először a funchali katedrálisban állítottuk fel. Az 1517-ben felszentelt templom volt a helyszíne a március 31-i emlékhangversenynek és a másnapi emlékmisének. A tapasztalatok alapján kiállításunk és kiadványaink nagy segítséget nyújtottak a történelmi eligazodásban még azoknak is, akik valamennyire ismerték Közép-Európa és a Habsburg-ház történetét, nem beszélve azokról, akik számára az emlékhelyek, plakátok által valamelyest ismerős ugyan „Beato Carlos d’Austria” – ahogy Madeirán hívják –, de érdemben semmit sem tudnak történelmi szerepéről és boldoggá avatásának okairól. Kiállításunk végső úticélja a Funchal feletti hegyoldalban fekvő Monte település Miasszonyunk temploma, utolsó királyunk végső nyughelye melletti épület volt, ahol április 2-án délelőtt átadtuk azt az egyházközségnek és hazánk tiszteletbeli konzuljának, Pedro Franca Fereirának. Ezáltal a jövőben minden odalátogató zarándok számára lehetségessé válik IV. Károly élettörténetének megismerése.

Utunk ugyanakkor a méltó megemlékezésen és az ismeretterjesztésen túl messzebbre tekintő célokat is szolgált. Azt eddig is sejtettük, hogy portugál gyűjteményekben, valamint a királyi családhoz és akkori kíséretükhöz tartozó személyek leszármazottainak birtokában számos érdekes fénykép, dokumentum lehet. Ezért felkerestük a Funchal belvárosában található Atelier Vicente’s Fotográfiai Múzeumot, melyet annak a fotográfusdinasztiának egykori stúdiójában rendeztek be, amely a fényképezés hőskorától kezdve fontos szerepet játszott a szigetlakók köz- és magánéletének megörökítésében. A múzeum vezetőivel megállapodtunk arról, hogy gyűjteményeink egyedi – a másik fél kollekciójából hiányzó – darabjait digitális másolatban átadjuk egymásnak.

Hasonlóan fontos egyeztetéseket folytattunk a Madeirai Tartományi Levéltár vezetőivel is. A királyi család száműzetésének diplomáciai, politikai összefüggései, a portugál hatóságok belső egyeztetése, a lisszaboni központi szervek és a madeirai hatóságok sok esetben titkos levélváltása számos olyan történelmi kérdésre világíthat rá, ami a kutatás számára eddig ismeretlen volt. A levéltár munkatársai június végére terveznek egy kiállítást az ott található dokumentumokból, melyhez segítséget nyújtunk, ugyanakkor tervezzük ennek a tárlatnak a budapesti bemutatását is ez év végén. Minderről Eduardo Jesus kulturális államtitkárral és Habsburg Károllyal egyeztettünk.

Bejártuk a királyi család egykori lakhelyének meglehetősen szomorú látványt nyújtó maradványait. Jó hír ugyanakkor, hogy már zajlik az épületek felújítása. A portugál kollégák olyan múzeumot terveznek létrehozni, amely a 19–20. század fordulójának szellemi áramlatait mutatja be. Itt kap majd helyet a IV. Károly és családja emlékét megidéző helyiség. Ehhez is felajánlottuk Alapítványunk segítségét, ugyanakkor meggyőződtünk arról, hogy Funchalban kiváló közgyűjteményi szakemberek dolgoznak, akik jól ismerik az utolsó osztrák császár és magyar király történelmi szerepét, a katolikus egyház számára fontos, példaadó családi életét – és mindebben a természeti kincsekben oly gazdag szigetük számára a turisztikai vonzerő további növekedésének lehetőségét látják.

Prőhle Gergely

Fotók: Dékány Szilveszter

A brossúrák három nyelven elérhetőek és letölthetők az alábbi linkeken keresztül:

IV. Károly – Életút és Emlékezet 2022 BROSSÚRA (magyar)

IV. Károly – Életút és Emlékezet 2022 BROSSÚRA (angol)

IV. Károly – Életút és Emlékezet 2022 BROSSÚRA (portugál)